Principi liječenja raka

Autor: The Manual's Editorial Staff
Urednik sekcije: dr. sc. Davor Kunst, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Petar Suton dr. med.

Koji su ciljevi liječenja raka?

Glavni cilj je izliječiti rak. To se može postići jednom vrstom liječenja (kao što je operacija) ili korištenjem više vrsta liječenja, kao što su kirurgija i kemoterapija (lijek koji uništava stanice raka) i terapija zračenjem.

Ako ga nije moguće odstraniti, liječnici će rak pokušati smanjiti, kako bi se ublažili simptomi a vi se osjećali ugodnije i bolje.

Liječenje raka je složeno, a liječnici i drugi zdravstveni djelatnici rade zajedno kao tim. Vaš tim može uključivati liječnike primarne zdravstvene zaštite, specijaliste, kirurge, radioterapeute, medicinske sestre, socijalne radnike i ljekarnike.

Liječnici će odabrati vrstu liječenja (nazvan protokol liječenja) koja je najbolja za vaš rak.

Kako liječnici biraju pravo liječenje vašeg raka?

Liječnici odlučuju o najboljem liječenju vašeg raka na temelju:

  • Mogućnosti izlječenja (rak odlazi i ne vraća se)

  • Mogućnosti najduljeg, kvalitetnog života

  • Koliko će liječenje smanjiti vaše simptome

  • Nuspojave liječenja

  • Vaše želje za liječenjem

Razgovarajte sa svojim liječnikom o prednostima i manama različitih vrsta liječenja.

Protokoli liječenja su standardne metode koje su liječnici razvili za liječenje određenih vrsta raka. Ovi planovi su pažljivo testirani u istraživanjima koja se nazivaju kliničke studije. U kliničkim studijama, liječnici uspoređuju nove lijekove i metode liječenja sa standardnim liječenjem kako bi se utvrdilo je li novi način liječenja bolji. Mnogim ljudima koji imaju rak pruži se prilika sudjelovanja u kliničkoj studiji. Razgovarajte sa svojim liječnikom o prednostima i nedostacima sudjelovanja u studiji.

Kako liječnici znaju da je liječenje uspješno?

Liječnici će provjeriti koliko je vaše liječenje uspješno u borbi protiv raka. Tijekom liječenja liječnici mogu:

  • Provoditi snimanja (kao što je CT snimanje) da biste vidjeli jesu li se vaši tumori smanjili

  • Provjeravati razine tumorskih antigena (koji se nazivaju tumorski biljezi za određene vrste raka) u krvi

Ako liječenje djeluje na vaš rak, možete imati:

  • Remisiju - vaš rak potpuno nestaje

  • Djelomičan odgovor - tumor se smanjuje na manje od polovice svoje prethodne veličine, što vam može dati manje simptoma i produljiti život

  • Povrat bolesti - vaš rak potpuno nestaje, ali se kasnije vraća