INTERNA MEDICINA – udžbenik za studente medicine Mihić, Mirat, Včev

Damir Mihić, Jure Mirat, Aleksandar Včev

INTERNA MEDICINA  udžbenik za studente medicine

Medicinski fakultet Osijek

 

  

 

 

Non scholae, sed vitae discimus.

 

INTERNA MEDICINA – udžbenik za studente medicine

 

Glavni urednici i autori

Damir MIHIĆ, dr. med., specijalist interne medicine

Prof. dr. sc. Jure MIRAT, dr. med., specijalist interne medicine, kardiolog

Prof. dr. sc. Aleksandar VČEV, dr. med., specijalist interne medicine, gastroenterolog

Prof. dr. sc. Robert STEINER, dr. med., specijalist interne medicine, kardiolog

Prof. dr. sc. Silvio MIHALJEVIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, gastroenterolog

Doc. dr. sc. Lana MARIČIĆ, specijalist interne medicine, kardiolog

Prof. dr. sc. Robert SMOLIĆ, dr. med., specijalist gastroenterologije

Domagoj LOINJAK, dr. med., specijalist interne medicine

 

Koautori i suradnici

Prof. dr. sc. Kristina SELTHOFER-REALTIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, kardiolog

Doc. dr. sc. Sanda ŠKRINJARIĆ-CINCAR, dr. med., specijalist pulmologije

Prof. dr. sc. Ivan ALERIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, pulmolog

Doc. dr. sc. Marko KUTLEŠA, dr. med., specijalist infektolog, intenzivist

Doc. dr. sc. Miroslav ŠRAM, dr. med., specijalist interne medicine, intenzivist

Doc. dr. sc. Marin KIRIN, dr. med., specijalist interne medicine, kardiolog

Prof. dr. sc. Dragan JURČIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, gastroenterolog

Prof. dr. sc. Lada ZIBAR, dr. med., specijalist interne medicine, nefrolog

Prof. dr. sc. Jerko BARBIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, nefrolog

Doc. dr. sc. Tihana ŠIMUNDIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, nefrolog

Marija MINAŽEK, dr. med., specijalist interne medicine, nefrolog

Doc. dr. sc. Vlatka PERIŠA, dr. med., specijalist interne medicine, hematolog

Doc. dr. sc. Dario RAHELIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog

Doc. dr. sc. Silvija CANECKI-VARŽIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog

Prof. dr. sc. Tatjana BAČUN, dr. med., specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog

Prof. dr. sc. Ines BILIĆ-ĆURČIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog

Prof. dr. sc. Jasminka MILAS-AHIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, reumatolog, alergolog i imunolog

Željka KARDUM, dr. med., specijalist interne medicine, reumatolog, alergolog i imunolog

Ivana TOLJ, dr. med., specijalist internističke onkologije

Marinko ŽULJ, dr. med., specijalizant kardiologije

 

Recezenti

Prof. dr. sc. Silva ZUPANČIĆ-ŠALEK, dr. med., specijalist interne medicine, hematolog

Prof. dr. sc. Damir FABIJANIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, kardiolog

 

PREDGOVOR

Izreka „Put od tisuću milja započinje prvim korakom“ najbolje opisuje put nastanka ovoga udžbenika i u potpunosti zaslužuje da s njome započnemo ovu priču. Sada, u trenu pisanja predgovora, nakon što je tekst za udžbenik u cijelosti napisan i pripremljen za tisak možemo reći da su ključne riječi koje opisuju ovaj projekt Katedre za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku entuzijazam, ustrajnost i upornost. Krenuti u poduhvat za koji ni sami nismo bili sigurni hoćemo li moći dovršiti do kraja uistinu zahtijevao te epitete. Interna medicina koja se smatra kraljicom medicine i koja predstavlja ishodišnu točku gotovo svim drugim kliničkim strukama i čija se problematika provlači svakodnevno u radu svih kliničara duži niz godina nije imala adekvatnu literaturu na hrvatskom jeziku iz koje bi studenti mogu učiti i spremati ispit. Hvalevrijedan i sveobuhvatan udžbenik iz interne medicine pokojnog profesora Vrhovca zadnji puta je izdan prije deset godina, a znajući trend razvoja suvremene medicine i brzinu razvoja i implementacije novih lijekova i postupaka u kliničkoj praksi jasno nam je da takav udžbenik studentu više nije mogao pružiti ono što je danas potrebno. Upoznati s tim problemom krenuli smo u ideju pisanja najprije priručnika iz interne medicine, a kako su se tekstovi slagali i knjiga dobivala svoje konture odlučili smo se za formu udžbenika, a što je prepoznato i odobreno od strane Sveučilišta. U pisanju udžbenika prošle su dvije godine te smo u tom vremenu nastojali sve tekstove prilagoditi službenim smjernicama, preporukama i stavovima struke koje su podložne brzim promjenama pa smo i svjesni da će određeni dijelovi udžbenika ubrzo postati (ili su već postali) zastarjeli i bit će ih potrebno revidirati, nadopuniti i doraditi. Tekstove smo nastojali u što većoj mjeri ujednačiti, pisati na isti način i istim redoslijedom (definicija, epidemiologija, etiologija, patogeneza, klinička slika, dijagnoza, liječenje, prognoza) kako bi bili što pregledniji te lakši za čitanje i pamćenje. Naglasak smo stavljali na opise kliničke slike, dijagnostički postupak i liječenje s obzirom da nam oni upravo čine našu svakodnevnu kliničku praksu. Također pri čitanju se može zamijetiti trodjelno medicinsko nazivlje (hrvatski nazivi, latinski nazivi i hrvatski nazivi izvedeni iz latinskih naziva), a nerijetko smo koristili i englesko nazivlje u nedostatku primjerenog hrvatskog prijevoda, iako smo se trudili u najvećoj mjeri koristiti se uvriježenim hrvatskim medicinskim nazivljem. Osim studentima medicine kojima je u prvom redu i napisan udžbenik (koji u nekim dijelovima i prelazi okvire za njihove potrebe), vjerujemo da može biti od koristi i studentima dentalne medicine, liječnicima na specijalizaciji koji prolaze zajedničko internističko deblo kao i svim drugim kliničarima koji se u svome radu susreću s internističkom problematikom. Udžbenik smo priredili u najboljoj namjeri da pomognemo studentima u svladavanju gradiva iz interne medicine, ali smo svjesni da kao prvijenac zasigurno ima nedostataka i propusta te smo zato na raspolaganju za sve kritike, savjete i komentare koje možete slati putem elektroničke pošte na adresu interna@mefos.hr. Željeli bi smo sve zahvaliti svima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta kao i svima onima koji su vjerovali u ovaj projekt kao i našim studentima koji nestrpljivo čekaju njegov tisak, jer iznjedriti ovaj iznijeti ovaj udžbenik na svijetlo dana uistinu je zahtijevao mukotrpan rad i puno odricanja.

 

Urednici i autori

Osijek, 01. prosinca 2020.

 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Udžbenik „Interna medicina – udžbenik za studente medicine“ je pisan i usklađivan prema važećim smjernicama i kliničkoj praksi u trenu pisanja teksta. Činjenica da se smjernice i preporuke revidiraju i mijenjaju gotovo na dnevnoj bazi može dovesti do navoda netočnih podataka, osobito u pogledu primjene lijekova (indikacije, doze) stoga se autori i suradnici ograđuju od mogućih neželjenih i štetnih događaja proizašlih iz tumačenja tekstova udžbenika. Čitateljima preporučujemo tekstove iz ovog udžbenika usporediti i provjeriti s trenutno važećim smjernicama koje proizlaze iz odgovarajućih društava i organizacija.

 

Urednici i autori

 

 

SADRŽAJ

 

Bolesti srca i krvnih žila

Osnovni simptomi i znakovi bolesti srca i krvih žila

Elektrokardiografija

Slikovne dijagnostičke metode u kardiologiji

Invazivne dijagnostičke metode u kardiologiji

Kronično srčano popuštanje

Akutno srčano popuštanje i kardiogeni edem pluća

Izolirano desnostrano srčano popuštanje

Transplantacija srca

Osnove elektrofiziologije i etiopatogeneze srčanih aritmija

Klinički pristup bolesniku s aritmijama

Farmakološko i nefarmakološko liječenje aritmija

Sinusne aritmije i poremećaji sinusnoga čvora

Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija

Sindrom preekscitacije

Fibrilacija i undulacija atrija

Ventrikularna tahikardija, fibrilacija i iznenadna srčana smrt

Atrioventrikularni i intraventrikularni poremećaji provođenja

Ekstrasistole i drugi poremećaji srčanoga ritma

Ateroskleroza

Definicija, terminologija i klinička podjela koronarne bolesti

Stabilna koronarna bolest (stabilna angina pektoris)

Akutni koronarni sindrom bez elevacije ST-segmenta (nestabilna angina pektoris i NSTEMI infarkt)

Akutni koronarni sindrom s elevacijom ST-segmenta (STEMI infarkt)

Komplikacije akutnoga infarkta miokarda

Ostali oblici koronarne bolesti

Neopstruktivna koronarna bolest

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Akutna reumatska vrućica

Infektivni endokarditis

Miokarditis

Akutni perikarditis i druge bolesti perikarda

Kardiomiopatije

Bolesti aortnoga zaliska

Bolesti mitralnoga zaliska

Bolesti zaliska plućne arterije

Bolesti trikuspidalnoga zaliska

Umjetni srčani zalisci

Prirođene srčane greške

Fiziologija krvnoga tlaka

Primarna (esencijalna) arterijska hipertenzija

Sekundarna arterijska hipertenzija

Hipertenzivna kriza

Aneurizme aorte

Disekcija aorte i drugi oblici akutnoga aortalnog sindroma

Aortitisi i druge bolesti aorte

Periferna arterijska bolest

Ostale bolesti perifernih arterija

Duboka venska tromboza

Ostale bolesti vena

Plućna hipertenzija

Plućna embolija

Tumori srca

Bolesti srca i krvnih žila u trudnoći

Literatura

Bolesti organa dišnoga sustava

Klinički pristup bolesniku s bolestima dišnoga sustava

Dijagnostički postupci u pulmologiji

Kongenitalne bronhopulmonalne anomalije

Astma

Kronična opstruktivna plućna bolest

Plućne infekcije

Bronhiektazije

Intersticijske bolesti pluća

Difuzna alveolarna hemoragija

Plućni eozinofilni sindromi

Profesionalne bolesti pluća i bolesti pluća uzrokovane okolišem

Bolesti pleure i pleuralnoga prostora

Bolesti medijastinuma i dijafragme

Poremećaji ventilacije

Respiratorna insuficijencija

Tumori pluća

Ostale bolesti i stanja

Literatura

Intenzivno liječenje internističkih bolesnika

Organizacija i specifičnosti jedinice intenzivnoga liječenja

Klinički pristup bolesniku u jedinici intenzivnoga liječenja

Farmakoterapija u jedinici intenzivnoga liječenja

Osiguranje krvožilnoga i dišnog puta

Nadzor bolesnika u jedinici intenzivnoga liječenja

Osnove mehaničke ventilacije

Kardiorespiratorni arest

Akutni respiratorni distres sindrom

Masivno krvarenje i hemoragijski šok

Sepsa i septički šok

Kardiogeni i opstruktivni šok

Poremećaji srčanoga ritma u jedinici intenzivnoga liječenja

Akutno jetreno zatajenje i akutni pankreatitis

Anemija, trombocitopenija i koagulopatija kod kritično oboljeloga bolesnika

Adrenalna i tireoidna disfunkcija u jedinici intenzivnoga liječenja

Poremećaj acidobazne ravnoteže

Najznačajniji elektrolitski poremećaji

Sindrom višeorganskoga zatajenja

Akutno otrovanje (intoksikacije)

Rabdomioliza

Poremećaji tjelesne temperature

Sindrom stečene slabosti i načela prehrane u jedinici intenzivnoga liječenja

Literatura

Bolesti organa probavnoga sustava

Vodeće kliničke manifestacije bolesti probavnoga sustava

Dijagnostičke metode i postupci u gastroenterologiji

Krvarenja iz probavnoga sustava

Funkcijske bolesti probavnoga sustava

Poremećaji motorike jednjaka

Gastroezofagealna refluksna bolest

Upalne bolesti jednjaka

Tumori jednjaka

Ostale bolesti jednjaka

Gastritisi i gastropatije

Peptična ulkusna bolest

Komplikacije peptične ulkusne bolesti

Gastrinom (Zollinger Ellisonov sindrom)

Tumori želuca

Infektivni i pseudomembranozni enterokolitis

Upalna bolest crijeva

Malapsorpcijski sindrom

Divertikuloza crijeva

Intestinalna pseudoopstrukcija i megakolon

Tumori tankoga crijeva

Tumori debeloga crijeva

Neuroendokrini tumori probavnoga sustava

Bolesti anorektuma

Kirurška patologija abdomena

Hiperbilirubinemija i žutica (ikterus)

Nealkoholna masna bolest jetre

Alkoholna bolest jetre

Akutni virusni hepatitis

Kronični virusni hepatitisi

Ostale infektivne bolesti jetre

Autoimuni hepatitis

Oštećenja jetre lijekovima i toksinima

Bolesti jetre u trudnoći

Vaskularne bolesti jetre

Ciroza jetre

Komplikacije ciroze jetre

Tumori i ciste jetre

Transplatacija jetre

Bolesti žučnjaka

Bolesti žučnih vodova

Upalne bolesti gušterače - pankreatitisi

Tumori i ciste gušterače

Literatura

Bolesti bubrega i mokraćnih puteva

Klinički pristup bolesniku s bolestima bubrega i mokraćnih puteva

Dijagnostički postupci u nefrologiji

Akutno bubrežno oštećenje

Kronična bubrežna bolest

Nadomještanje bubrežne funkcije

Uvod u glomerulske bubrežne bolesti

Najčešće glomerulske bolesti u kliničkoj praksi

Tubulointersticijske bubrežne bolesti

Vaskularne bubrežne bolesti

Cistična bubrežna bolest

Razvojni i nasljedni poremećaji bubrega

Infekcije mokraćnoga sustava

Nefrolitijaza i opstruktivna uropatija

Tumori mokraćnoga sustava

Literatura

Bolesti krvi i krvotvornih organa

Klinički pristup bolesniku s bolestima krvi i krvotvornih organa 

Bolesti matične hematopoetske stanice

Eritrocitopoeza i kliničko-patološki pojam anemije

Hipoproliferacijske anemije

Anemije zbog poremećaja u sazrijevanju eritrocita

Nasljedne hemolitičke anemije

Stečene hemolitičke anemije

Poremećaji broja i funkcije trombocita

Benigne bolesti i poremećaji leukocita

Kronične mijeloproliferativne bolesti

Mijelodisplastični sindrom

Maligne hematološke bolesti

Leukemije

Akutne leukemije Kronične leukemije

Maligni limfomi

Hodgkinov limfom

Ne-Hodgkinovi limfomi

Plazmastanične neoplazme

Fiziologija koagulacijskog sustava

Sklonost krvarenju ili hemoragijska dijateza 

Sklonost zgrušavanju krvi ili trombofilija

Splenomegalija, hipersplenizam i ostale bolesti slezene

Transplantacija krvotvornih matičnih stanica

Hitna stanja u hematologiji

Literatura

Bolesti žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem

Bolesti hipotalamusa

Bolesti adenohipofize

Bolesti neurohipofize

Bolesti štitne žlijezde

Bolesti doštitnih žlijezda

Bolesti kore nadbubrežnih žlijezda

Bolesti srži nadbubrežnih žlijezda

Multipli poremećaji žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem

Šećerna bolest i drugi metabolički poremećaji

Šećerna bolest

Akutne komplikacije šećerne bolesti

Kronične komplikacije šećerne bolesti

Posebna stanja vezana uz šećernu bolest

Hipoglikemija

Poremećaji metabolizma lipida (hiperlipidemije)

Poremećaji metabolizma mokraćne kiseline

Poremećaji metabolizma porfirina (porfirije)

Poremećaji metabolizma aminokiselina

Poremećaji metabolizma željeza

Poremećaji metabolizma bakra

Poremećaji koštanoga metabolizma

Lizosomske bolesti nakupljanja

Bolesti nakupljanja glikogena (glikogenoze)

Poremećaji prehrane: pretilost, metabolički sindrom i malnutricija

Literatura

Imunološke, alergološke i reumatske bolesti

Osnovni dijagnostički postupci u reumatologiji, imunologiji i alergologiji

Primarne imunodeficijencije

Reakcije preosjetljivosti, alergije i autoimunost

Alergijski rinokonjuktivitis, urtikarija i angioedem

Anafilaksija i anafilaktički šok

Hereditarni angioedem

Mastocitoze

Autoupalne bolesti

Hemofagocitni sindrom

Reumatoidni artritis

Sistemski eritemski lupus

Antifosfolipidni sindrom

Sistemska skleroza

Sjögrenov sindrom

Polimiozitis i dermatomiozitis

Miješana bolest vezivnoga tkiva

Sindrom vaskulitisa

Seronegativni spondiloartritisi

Relapsirajući polihondritis

IgG4 bolest

Osteoartritis

Infektivni artritis i koštane infekcije

Artropatije uzrokovane odlaganjem kristala

Fibromialgija

Kompleksni regionalni bolni sindrom

Amiloidoza

Literatura

Kazalo pojmova