Refluksna nefropatija

Autor: Frank O'Brien, MD
Urednik sekcije: Alen Babacanli, dr. med.
Prijevod: Antonija Jazvac, dr. med.

Refluksna nefropatija bolest je u kojoj dolazi do nastanka ožiljaka u bubregu zbog povrata urina iz mokraćnog mjehura u mokraćovod i prema bubregu.

(Vidi također Pregled poremećaja filtracijske funkcije bubrega.)

U normalnim uvjetima na mjestu pripoja mokraćovoda i mokraćnog mjehura, mokraćovod bočno i koso ulazi kroz stijenku mjehura. Mišići stijenke mokraćnog mjehura drže kraj mokraćovoda zatvorenim tako da urin teče samo u jednom smjeru - od uretera (mokraćovoda) u mokraćni mjehur. Neki se ljudi rađaju s poremećajima pripoja mokraćovoda (uretera) i mokraćnog mjehura koji dopuštaju vraćanje urina natrag tijekom mokrenja - od mokraćnog mjehura u uretre. Ovo stanje naziva se vezikoureteralni refluks (VUR). Može se pojaviti u jednom ili oba mokraćovoda (uretera). Povratni tok mokraće povećava sklonost infekcijama mokraćnog sustava (IMS), što uzrokuje upalu bubrega i nastanak ožiljaka, stanje koje se naziva refluksnom nefropatijom.

Oko 30 do 45% djece i oko 1% novorođenčadi koja imaju infekciju mokraćnog sustava i vrućicu imaju vezikoureteralni refluks. Ponekad se javlja u obiteljima, a rjeđi je među crncima. Djeca obično prerastu VUR do 5. godine.

VUR sam po sebi ne uzrokuje simptome, ali djeca s VUR-om imaju ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava. Refluksna nefropatija ne uzrokuje nikakve simptome. Rijetko djeca s refluksnom nefropatijom razviju kroničnu bolest bubrega negdje u doba adolescencije.

Dijagnoza

  • slikovne pretrage

Sumnja na VUR postavlja se kod sljedeće djece:

  • mlađe od 3 godine koja imaju infekciju mokraćnog sustava

  • djeca u dobi 5 godina ili mlađa koja imaju infekciju mokraćnog sustava i vrućicu

  • djeca s ponavljajućim infekcijama mokraćnog sustava

  • dječaci bilo koje dobi s infekcijom mokraćnog sustava

Sumnja na VUR također se nekad postavlja kod djece koja imaju rođake s ovim poremećajem te kod djece i odraslih koja imaju ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava (IMS) i kod kojih slikovne pretrage pokazuju ožiljke bubrega.

Sumnja na VUR kod fetusa postavlja se kada rutinski prenatalni ultrazvuk (u trudnoći) pokazuje hidronefrozu (proširenje mokraćovoda).

Kada se posumnja na VUR, rade se slikovne pretrage kojima se traže poremećaji bubrega i mokraćovoda koji mogu uzrokovati VUR, kao i bilo kakvo oštećenje bubrega koje se moglo razviti kao posljedica. Ove pretrage uključuju ultrazvuk, cistouretrografiju i radionuklidnu cistouretrografiju. Ako se VUR razriješi, ali su već nastali ožiljci, njih se može naći na slikovnim pretragama.

Liječenje

  • ponekad antibiotici za sprečavanje infekcija

  • ponekad operacija

Djeca s VUR-om i njihovi roditelji moraju poznavati simptome infekcije mokraćnog sustava (IMS), koji se mogu razlikovati ovisno o dobi. Simptomi mogu uključivati povišenu temperaturu, povraćanje, pečenje prilikom mokrenja i nemogućnost kontrole mokrenja. Ako je refluks umjeren ili težak, možda će biti potrebno uzimati antibiotike kako bi se spriječila infekcija mokraćnog sustava. Međutim, nije jasno prevenira li uzimanje antibiotika oštećenje bubrega.

Ponekad se djeca s teškim VUR-om liječe kirurškim postupcima koji su namijenjeni jačanju tkiva oko otvora mokraćovoda u mokraćni mjehur i time sprječavaju povratak urina u uretre.

Više informacija

  • American Kidney Fund, Vesicoureteral Reflux (VUR): Opće informacije o VUR-u, uključujući razlike između primarnog i sekundarnog VUR-a