Poremećaj sa somatskim simptomima

Autor: Joel E. Dimsdale, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Sarah Bjedov, dr. med.

Poremećaj sa somatskim simptomima karakterizira jedan ili više kroničnih tjelesnih simptoma praćenih značajnom i nesrazmjernom razinom uznemirenosti, brige i poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju, koje su povezane s tim simptomima.

 • Osobe s poremećajem sa somatskim simptomima zaokupljene su svojim simptomima i troše pretjeranu količinu vremena i energije na te simptome i zdravstvene probleme.

 • Liječnici dijagnosticiraju poremećaj kada su ljudi i dalje zaokupljeni i zabrinuti zbog svojih simptoma nakon što su tjelesni poremećaji isključeni, ili kada je njihov odgovor na tjelesni poremećaj neuobičajeno intenzivan.

 • Psihoterapija, posebice kognitivno-bihevioralna terapija, može pomoći, kao i odnos s liječnikom koji pruža podršku i povjerenje.

Poremećaj sa somatskim simptomima zamjenjuje nekoliko prethodno korištenih dijagnoza, kao što su somatizacijski poremećaj, hipohondrija, bolni poremećaj, nediferencirani somatoformni poremećaj i neki drugi srodni poremećaji. Svi ovi poremećaji uključuju somatizaciju—izražavanje mentalnih čimbenika kao tjelesnih (somatski—od soma, grčke riječi za tijelo) simptoma. U ovom poremećaju se osoba najviše brine zbog tjelesnih simptoma, poput boli, slabosti, umora, mučnine ili drugih tjelesnih senzacija. Osoba može ili ne mora imati medicinski poremećaj koji uzrokuje ili doprinosi simptomima. Međutim, kada je prisutan medicinski poremećaj, osoba sa poremećajem sa somatskim simptomima ili srodnim poremećajem na njega reagira pretjerano.

Liječnici su dijagnosticirali ovu vrstu poremećaja duševnog zdravlja (koji se ponekad nazivaju psihosomatskim ili somatoformnim poremećajima) kada su ljudi prijavljivali tjelesne simptome koji nisu objašnjeni tjelesnim poremećajem. Međutim, takav pristup je problematičan iz nekoliko razloga:

 • Liječnicima je ponekad teško utvrditi da osoba nema tjelesni poremećaj.

 • Obično nije prikladno dijagnosticirati osobi poremećaj duševnog zdravlja samo zato što liječnici ne mogu pronaći fizički uzrok simptoma. Rezultati pretraga mogli su biti pogrešni ili su se mogle koristiti pogrešne pretrage.

 • Mnogi ljudi mogu imati tjelesni poremećaj koji doprinosi njihovim simptomima, ali na njega reagiraju toliko pretjerano ili neprimjereno da se smatra da imaju poremećaj duševnog zdravlja.

 • Radeći takvu razliku između tjelesnih i duševnih simptoma, ponekad uzrokuje da osobe misle da liječnici ne vjeruju da su njihovi simptomi stvarni.

Zbog ovih problema liječnici sada dijagnozu poremećaja sa somatskim simptomima temelje na načinu na koji ljudi reagiraju na svoje simptome ili zdravstvene probleme.

Glavni kriterij za dijagnosticiranje poremećaja sa somatskim simptomima je sljedeći:

 • Zaokupljenost ljudi svojim tjelesnim simptomima je toliko jaka da uzrokuje značajne smetnje i ometa svakodnevno funkcioniranje.

Osobe s poremećajem sa somatskim simptomima ne izazivaju namjerno svoje simptome i ne pretvaraju se da ih imaju, a simptomi mogu ili ne moraju biti povezani s drugim medicinskim problemom. Osobe koje imaju poremećaj sa somatskim simptomima i drugi medicinski problem mogu pretjerano reagirati na medicinski problem. Na primjer, nakon srčanog udara mogu se potpuno tjelesno oporaviti, ali se mogu nastaviti ponašati kao invalidi ili se stalno brinuti o ponovnom srčanom udaru.

Mnogi ljudi s ovim poremećajem ne shvaćaju da imaju poremećaj duševnog zdravlja i uvjereni su da imaju tjelesne simptome koji zahtijevaju liječničku pomoć. Posljedično, oni obično nastavljaju vršiti pritisak na liječnike za dodatne ili ponovljene pretrage i tretmane, čak i nakon što temeljita obrada nije otkrila ništa ili ništa ozbiljno.

Simptomi

Osobe s poremećajem sa somatskim simptomima zaokupljene su svojim tjelesnim simptomima, osobito s tim koliko su simptomi ozbiljni. Za ove su osobe zdravstvene brige često glavni i ponekad sveobuhvatni fokus u životu.

Tjelesni simptomi obično počinju prije 30. godine života, ponekad tijekom djetinjstva. Većina ljudi ima mnogo simptoma, ali neki imaju samo jedan ozbiljan simptom, obično bol. Simptomi mogu biti specifični (kao što je bol u trbuhu) ili nejasni (kao što je umor). Bilo koji dio tijela može biti glavni razlog zabrinutosti.

Osobe s poremećajima sa somatskim simptomima pretjerano brinu o simptomima i njihovim mogućim katastrofalnim posljedicama. Njihova briga je nesrazmjerna simptomima. Osobe mogu protumačiti normalne osjećaje ili nelagodu, kao što je kruljene u želucu, kao tjelesni poremećaj. Sklone su misliti najgore o bilo kojim simptomima koje imaju. Sami simptomi ili pretjerana zabrinutost zbog njih uznemiruju ili remete sve aspekte svakodnevnog života. Neke osobe postanu depresivne.

Osobe mogu postati ovisne o drugima, zahtijevati pomoć i emocionalnu podršku te se ljutiti kad osjete da njihove potrebe nisu zadovoljene. Također mogu prijetiti ili pokušati samoubojstvo. Kad ih liječnik pokuša razuvjeriti, često misle da liječnik njihove simptome ne shvaća ozbiljno. Često nezadovoljni svojom medicinskom skrbi, obično idu od jednog liječnika do drugog ili istovremeno traže liječenje od nekoliko liječnika. Mnogi ne reagiraju na liječenje, što čak može uzrokovati pogoršanje simptoma. Neki se doimaju neobično osjetljivima na nuspojave lijekova.

Intenzitet i postojanost simptoma mogu odražavati snažnu želju za brigom drugih. Simptomi mogu pomoći ljudima da izbjegnu odgovornost, ali ih također mogu spriječiti da uživaju u aktivnostima i djelovati kao kazna, što upućuje na to da mogu imati temeljne osjećaje nedostojnosti i krivnje.

Simptomi se mogu smanjiti ili pogoršati, ali perzistiraju i rijetko se u potpunosti ublaže neko dulje vrijeme.

Dijagnoza

 • Liječnička procjena, na temelju određenih kriterija

Liječnici dijagnosticiraju poremećaj sa somatskim simptomima kada ljudi čine sljedeće:

 • Imaju simptome koji ih pretjerano brinu i / ili remete njihov svakodnevni život

 • Neprestano razmišljaju o tome koliko su ozbiljni njihovi simptomi

 • Izuzetno su zabrinuti za svoje zdravlje ili simptome

 • Troše previše vremena i energije na simptome ili zdravstvene probleme

Da bi se utvrdilo jesu li simptomi posljedica tjelesnog poremećaja, liječnici obavljaju temeljit pregled i često provode pretrage.

Poremećaj sa somatskim simptomima može se razlikovati od sličnih poremećaja duševnog zdravlja svojim brojnim upornim simptomima i pratećim pretjeranim mislima i zabrinutošću oko simptoma.

Ovaj se poremećaj može previdjeti kod starijih ljudi jer se određeni simptomi, kao što su umor ili bol, smatraju dijelom starenja, ili zato što se zabrinutost oko simptoma smatra razumljivom kod starijih ljudi, koji obično imaju nekoliko zdravstvenih problema i uzimaju mnoge lijekove.

Liječenje

 • Kognitivno-bihevioralna terapija

Čak i kada osobe imaju dobar odnos sa svojim liječnikom primarne zdravstvene zaštite, često ih se uputi psihijatru. Psihoterapija, posebice kognitivno-bihevioralna terapija, najučinkovitiji je tretman.

Osobe s poremećajem sa somatskim simptomima imaju koristi od odnosa s liječnikom koji pruža podršku i ulijeva povjerenje. Liječnik može koordinirati njihovu zdravstvenu zaštitu, ponuditi tretmane za ublažavanje simptoma, redovito ih viđati i zaštititi od nepotrebnih pretraga i tretmana. Međutim, liječnik mora biti oprezan zbog mogućnosti da te osobe mogu razviti tjelesni poremećaj koji zahtijeva obradu i liječenje.

Liječi se depresija, ukoliko je prisutna.