Pozitronska emisijska tomografija (PET)

Autor: Mehmet Kocak, MD
Urednik sekcije: Ivan Bekavac, dr. med.
Prijevod: Mia Šalamon Janečić, dr. med.

Pozitronska emisijska tomografija (PET) je vrsta radionuklidnog snimanja. Radionuklid je radioaktivni oblik elementa, što znači da je nestabilni atom koji postaje stabilniji otpuštanjem energije zračenjem. Većina radionuklida oslobađa fotone visoke energije kao gama zrake, ali PET koristi radionuklide koji oslobađaju čestice koje se nazivaju pozitroni.

U PET-u, tvari koju tijelo koristi (metabolizira), kao što su glukoza ili kisik, su obilježene radionuklidom. Kombinacija ove tvari i radionuklida naziva se radioaktivni obilježivač. Obilježivač se nakuplja u određenim tkivima tijela. Općenito, što je tkivo aktivnije (na primjer, što više koristi glukozu ili kisik), to se više obilježivača nakuplja i više zračenja emitira.

PET skener sadrži nekoliko prstena detektora koji bilježe oslobođeno zračenje. Podaci se bilježe iz mnogo različitih kutova. Iz tih podataka, računala proizvode seriju dvodimenzionalnih slika u boji koje izgledaju kao kriške tijela (nazvane tomografi). Podaci se također mogu koristiti za konstrukciju trodimenzionalnih slika.

Slike prikazuju različite razine aktivnosti različitim intenzitetima boje. Stoga, PET može pružiti informacije o funkciji tkiva i može identificirati abnormalna tkiva, koja mogu biti više ili manje aktivna od normalnih tkiva. Međutim, PET ne prikazuje anatomske i strukturne detalje tkiva ni organa tako dobro kao kompjutorizirana tomografija (CT) ili magnetska rezonancija (MR).

Postupak za PET

Prije snimanja se od osobe može tražiti da ne konzumira alkohol, kofein, duhanske proizvode ili bilo koje druge lijekove koji bi mogli utjecati na mentalne funkcije (kao što su sedativi).

Za PET, radionuklidom obilježena tvar se ubrizgava u venu. Radiofarmak treba oko 30 do 60 minuta da dođe do područja koje se procjenjuje.

Osoba leži na uskom, podstavljenom stolu koji klizi u PET skener, a stol je postavljen tako da se područje koje se procjenjuje nalazi unutar velikog kružnog otvora PET skenera.

Osoba treba ležati tijekom većeg dijela testa, što može trajati 45 do 60 minuta. Ovisno o području tijela koje se procjenjuje, od osobe se može tražiti da obavlja određene aktivnosti, kao što su mentalni zadaci kako bi se stimulirala aktivnost u mozgu.

Upotreba PET-a

PET se koristi za procjenu protoka krvi i aktivnosti u srcu i mozgu, kao i za otkrivanje raka i drugih abnormalnosti.

Srce

PET srca može prikazati koliko dobro funkcionira srce, što može pomoći u odluci da li je osoba kandidat za premosnicu koronarne arterije ili za presađivanje srca.

Mozak

PET mozga može pokazati koliko dobro funkcionira mozak i koja područja mozga su najaktivnija tijekom određenih aktivnosti - primjerice, tijekom matematičkih izračuna.

PET se povremeno koristi kako bi se liječnicima pomoglo dijagnosticirati Alzheimerovu bolest i Parkinsonovu bolest te procijeniti konvulzivne poremećaje.

Rak

PET može pokazati gdje je rak, gdje se proširio i kako reagira na liječenje.

Oko 80% PET skeniranja se provodi kako bi se liječnicima pomoglo u procjeni raka. Ovi karcinomi uključuju rak pluća, kolorektalni rak, rak jednjaka, rak glave i vrata, limfom i melanom.

PET također pomaže liječnicima da utvrde jesu li povećani limfni čvorovi kod osoba s rakom posljedica širenja (metastaza) raka ili druge abnormalnosti.

Varijacije PET-a

PET kompjutorizirana tomografija (PET-CT)

PET se obično kombinira sa CT-om. PET-CT daje detaljne dvodimenzionalne slike koje prikazuju anatomiju (putem CT-a) i funkciju (putem PET-a). Dva prikaza (CT i PET slike) mogu se gledati zasebno, ili se jedan može preklopiti preko drugog. Dakle, ova tehnika daje korisne informacije o anatomiji i funkciji i može pomoći liječnicima identificirati abnormalnosti koje utječu na anatomiju i / ili funkciju.

Ova tehnika je osobito korisna za rak u dijelovima tijela koji imaju mnogo različitih tkiva blizu jedno drugog kao što su vrat i zdjelica. Pomaže precizno locirati rak i otkriti rane recidive.

Ova pretraga obično traje manje od 1 sata.

Nedostaci PET-a

Količina izloženosti zračenju u PET-u slična je onoj kod CT-a. Kada se PET i CT obavljaju tijekom jednog pregleda, doza zračenja se značajno povećava.

Budući da radionuklidi koji se koriste u PET-u ispuštaju zračenje samo kratko vrijeme, PET se može izvoditi samo ako se radionuklid proizvodi na obližnjoj lokaciji i može se dopremiti brzo.

PET je relativno skup i nije široko dostupan.