Otpuštanje iz bolnice

Autor: Oren Traub, MD, PhD
Urednik sekcije: Ivan Bekavac, dr. med.
Prijevod: Mia Šalamon Janečić, dr. med.

Kada se osoba dovoljno oporavila ili se na odgovarajući način može liječiti negdje drugdje, otpušta se iz bolnice.

Da bi se utvrdilo kada osoba treba biti otpuštena, liječnik procjenjuje rizik od razvijanja problema zbog boravka u bolnici (kao što je dobivanje infekcije) naspram dobrobiti liječenja u bolnici.

Ako se osoba može na odgovarajući način liječiti izvan bolnice, obično je bolje da bude kod kuće, čak i ako se bolest koja ih je dovela u bolnicu još uvijek nije potpuno riješila.

Osoba može završiti liječenje izvan bolnice ako

 • Može uzimati hranu, vodu i lijekove na usta.

 • Može dobiti propisane lijekove.

 • Je bol smanjena lijekovima na podnošljive razine (ali ne nužno potpuno riješena).

 • Se može kretati svojim prebivalištem i brinuti se za sebe ili ima potrebnu pomoć za to.

 • Njezino stanje više ne zahtijeva napredno dnevno praćenje s bolničkom opremom.

 • Su dogovoreni kontrolni pregledi s liječnicima.

Prije otpusta iz bolnice, članovi osoblja mogu procijeniti sposobnost osobe da se sigurno kreće i postavljaju pitanja kako bi utvrdili je li potrebna dodatna pomoć nakon otpusta. Osoba koja planira otpust ili socijalni radnik u bolnici može predvidjeti koji se problemi mogu javiti, a zatim dati prijedloge i dogovoriti potrebne usluge kućne zdravstvene skrbi, koje mogu uključivati patronažnu sestru, patronažnog fizikalnog terapeuta i opremu, kao što su invalidska kolica ili klupa za tuširanje. Međutim, osobe i članovi njihovih obitelji trebaju biti uključeni u te planove kako bi bili sigurni da su prikladni.

Ako je nakon boravka u bolnici potrebna privremena ili trajna skrb, osobe se često šalju u drugu ustanovu. Mogu otići u ustanovu za rehabilitaciju ili starački dom (kvalificirana ustanova za njegu).

Prije odlaska iz bolnice, ljudi ili članovi njihovih obitelji trebaju se pobrinuti da dobiju detaljne upute za daljnju njegu i da razumiju upute. Trebaju dobiti pismeni raspored za korištenje svih svojih lijekova i za kontrolne preglede. Ako nije dogovoreno prije otpusta, po dolasku kući trabaju kontaktirati svog liječnika da dogovore kontrolne preglede. Obavještavanje medicinske sestre njihovog liječnika ili planera da su upravo otpušteni iz bolnice i da im je potreban pregled u roku od 3 do 10 dana važno je kako bi se osigurala odgovarajuća naknadna skrb.

Ako se ljudi otpuštaju u drugu ustanovu, zajedno s njima treba poslati pismeni sažetak njihove bolničke procjene i plana liječenja (koji se naziva dokument o prijelaznoj skrbi), a drugi primjerak treba poslati faksom u ustanovu.

Bez obzira da li se osoba otpušta u drugu ustanovu ili se vraća kući, treba dobiti pismenu dokumentaciju koja uključuje sljedeće:

 • Razlog hospitalizacije

 • Provedene važne postupke ili pretrage

 • Glavnu dijagnozu na otpustu

 • Preporučena ograničenja ili izmjene u prehrani

 • Bilo kakva ograničenja aktivnosti (kao što su hodanje, vježbanje ili vožnja) ili kretanja

 • Potrebu za pomoćnim uređajima, kao što su invalidska kolica, hodalica, štake, CPAP (kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putevima), ili kisik

 • Upute za njegu bilo kakvih kirurških rezova ili rana

 • Ako je primjenjivo, upute o tome kako i kada mjeriti temperaturu, krvni tlak, šećer u krvi ili težinu kod kuće

 • Popis svih simptoma koji zahtijevaju da kontaktiraju svog liječnika ili se vrate u hitnu službu

 • Datumi i vremena kontrolnih pregleda s njihovim liječnicima

 • Popis trenutnih lijekova, uključujući koje doze treba uzimati, koliko puta dnevno treba uzimati doze i koliko dugo treba uzimati lijekove

Ponekad se nakon otpusta stanje osobe pogorša i mora se vratiti u bolnicu na dodatnu skrb.

Dobivanje lijekova

Većina ljudi dobiva recepte za nove lijekove prilikom otpusta iz bolnice. Ponekad ljudi imaju problema s dobivanjem tih lijekova. Na primjer, njihova ljekarna nema zalihe tog lijeka, ili njihovo osiguranje ne pokriva troškove i ne mogu si priuštiti lijekove.

Ponekad ljudi dobivaju lijekove naručene poštom, i treba nekoliko dana ili tjedan da stignu lijekovi. To kašnjenje može biti opasno jer se neki lijekovi (kao što su antibiotici ili antikoagulanti koji sprječavaju zgrušavanje krvi) moraju uzimati odmah nakon otpusta, i kako bi se spriječile ozbiljne komplikacije, ljudi ne smiju propustiti dozu. Kako bi se izbjeglo bilo kakvo kašnjenje, ljudi bi trebali zatražiti od svog liječnika da elektronski dostavi ili faksira recept lokalnoj ljekarni, a trebali bi nazvati ljekarnu prije odlaska iz bolnice kako bi potvrdili da mogu odmah dobiti lijek. Socijalni radnik može pomoći u tom procesu i može pomoći ljudima da pronađu rješenja ako je problem u plaćanju lijekova.