Disleksija

Autor: Stephen Brian Sulkes, MD
Urednik sekcije: prof. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Matea Ćurković, dr. med.

Disleksija je specifičan poremećaj čitanja koji uključuje poteškoće u razdvajanju pojedinih riječi iz skupina riječi i dijelova riječi (fonema) unutar svake riječi.

 • Pogođena djeca mogu kasnije početi govoriti, imati probleme s artikulacijom ili imati poteškoće u miješanju zvukova ili prepoznavanju zvukova u riječima.

 • Daju im se testovi inteligencije.

 • Liječenje uključuje poduku u prepoznavanju riječi.

Disleksija je posebna vrsta poremećaja učenja. Ne postoje procjene o broju djece s disleksijom, ali oko 15% školske djece prima adaptacije ili posebne upute zbog poteškoća s čitanjem. Češće se pojavljuje u dječaka, nego u djevojčica. Međutim, u djevojčica često ostane neprepoznat. Disleksija je česta u određenim obiteljima.

Disleksija nastaje kada mozak ima poteškoće u uspostavljanju veze između zvukova i simbola (slova). Ovu poteškoću uzrokuju određene veze u mozgu o kojima se ne zna mnogo. Problemi su prisutni od rođenja i mogu uzrokovati pogreške u slovkanju i pisanju te smanjiti brzinu i točnost pri čitanju naglas. Premda miješanje slova u djece s disleksijom ukazuje na probleme s vidom, u većini slučajeva problem je u percepciji zvukova. Osobe s disleksijom nemaju problema s razumijevanjem govornog jezika.

Simptomi

Predškolska djeca s disleksijom mogu

 • kasno početi govoriti

 • Imati poteškoće pri izgovaranju riječi (problemi artikulacije govora)

 • Imati poteškoća s pamćenjem slova, brojeva i boja

 • Imati poteškoća sa zadatcima s riječima, unatoč normalnim matematičkim vještinama

Djeca s disleksijom često imaju poteškoće u vidu miješanja glasova, rimovanja riječi, identificiranja položaja glasa u riječi, segmentiranja riječi u glasove i prepoznavanja broja glasova u riječi. Oklijevanje u odabiru riječi, zamjeni riječi i imenovanju slova i slika rani su pokazatelji disleksije. Problemi s kratkoćom pamćenja zvukova i njihovog stavljanja u ispravan redoslijed su uobičajeni.

Mnoga djeca s disleksijom brkaju slova i riječi sa sličnima. Zamjena slova tijekom pisanja - na primjer, na umjesto ne i pila umjesto bila ili brkanjem slova b umjesto d, w umjesto m, n umjesto h je uobičajeno. Mnoga djeca bez disleksije također brkaju slova tijekom nižih razreda osnovne škole.

Dijagnoza

 • Procjena čitanja

 • Procjene govora, jezika i sluha

 • Psihološka procjena

Djeca koja ne napreduju u vještinama učenja riječi do sredine ili kraja prvog razreda trebaju biti testirana na disleksiju. Testiranje obično provodi školsko osoblje i uključuje testove govora, jezika i sluha, testove inteligencije i testove akademskih vještina.

Liječenje

 • Obrazovne intervencije

Najbolji način rješavanja problema raspoznavanja riječi je izravna uputa koja uključuje multisenzorne pristupe. Ova vrsta liječenja sastoji se od podučavanja fonaciji s različitim znakovima, obično odvojeno i, kada je to moguće, kao dio programa čitanja.

Neizravne instrukcije za raspoznavanje riječi su također korisne. Ova se nastava obično sastoji od treninga za poboljšanje izgovora riječi ili razumijevanja čitanja. Djeca se uče kako preraditi glasove u riječi razdvajanjem riječi u segmente te identificiranjem položaja glasova u riječima.

Savezni Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) zahtijeva od javnih škola da pružanje besplatnog i odgovarajućeg obrazovanja djeci i adolescentima s disleksijom ili drugim poremećajima u učenju. Obrazovanje mora biti osigurano u najmanje restriktivnom okruženju gdje djeca imaju svaku priliku komunicirati s vršnjacima bez invaliditeta i imaju jednak pristup resursima zajednice.

Kako djeca s disleksijom odrastaju kompenzacijske strategije mogu biti korisne. Ove strategije mogu uključivati korištenje audio knjiga, čitača zaslona računala (dostupno na većini računala), digitalnih snimača i drugih tehnoloških prilagodbi.

Neizravni tretmani, osim onih za prepoznavanje riječi, mogu se koristiti, ali se ne preporučuju. Neizravni tretmani mogu uključivati korištenje obojenih leća koje omogućuju lakše čitanje riječi i slova, vježbe kretnji oka ili vizualni perceptivni trening. Lijekovi kao što je piracetam su također korišteni. Prednosti većine indirektnih tretmana nisu dokazane i mogu pružiti nerealna očekivanja i odgoditi nastavu koja je potrebna.

Više informacija

 • Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)