Placenta Previa

Autor: Antonette T. Dulay, MD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Ivana Omazić, dr. med.

Placenta previa je vezivanje (implantacija) posteljice preko cerviksa, u donjem, a ne u gornjem dijelu maternice.

  • Žene mogu imati bezbolno, ponekad i obilno krvarenje u kasnoj trudnoći.

  • Ultrazvuk obično može potvrditi dijagnozu.

  • Modificirana aktivnost može biti sve što je potrebno, ali ako se krvarenje nastavi ili ako fetus ili žena razviju probleme, napravi se carski rez.

Komplikacije trudnoće, kao što je placenta previa, su problemi koji se javljaju samo tijekom trudnoće. Mogu utjecati na ženu, fetus ili oboje i mogu se pojaviti u različito vrijeme tijekom trudnoće. Međutim, većina komplikacija u trudnoći može se učinkovito liječiti.

Normalno, posteljica se nalazi u gornjem dijelu maternice. Kod placente previje, posteljica se nalazi u donjem dijelu. Pokriva dio ili čitav otvor vrata maternice - ulaza u porođajni kanal. Ponekad se posteljica nalazi u blizini otvora vrata maternice, ali ne i preko (tzv. nisko položena posteljica).

Placenta previa se javlja u 1 od 200 poroda. Tijekom 2. tromjesečja čak 2% trudnica ima placentu previju. Placenta previa se može vidjeti na ultrazvuku. Međutim, spontano se povlači prije porođaja kod više od 90% žena. Ako se ne povuče, posteljica se može odvojiti od maternice, uskračujući djetetu opskrbu krvlju. Prolazak djeteta kroz porođajni kanal također može razderati posteljicu, uzrokujući ozbiljno krvarenje.

Faktori rizika (stanja koja povećavaju rizik od poremećaja) za placentu previju uključuju sljedeće:

Simptomi

Placenta previa može uzrokovati bezbolno krvarenje iz vagine koje iznenada počinje kasno u trudnoći. Krv može biti jarko crvena. Krvarenje može postati obilno, ugrožavajući život žene i fetusa.

Placenta previa može uzrokovati probleme za fetus, kao što su sljedeći:

Ako je žena prethodno imala carski rez, placenta previa povećava rizik od prejako prijanjanja posteljice za maternicu (placenta accreta). Placenta accreta pripada skupini poremećaja koji se nazivaju placenta accreta spektar. Ovi se poremećaji razlikuju u tome koliko čvrsto je posteljica pričvršćena na maternicu.

Dijagnoza

  • Ultrazvuk

Liječnici sumnjaju na placentu previju kod trudnica s vaginalnim krvarenjem koje počinje nakon 20 tjedana trudnoće. Ultrasonografija pomaže liječnicima da identificiraju placentu previa i razlikuju je od posteljice koja je prerano odvojena (abrupcija posteljice).

Ako placenta previa uzrokuje simptome, liječnici nadziru fetalni srčani ritam kako bi utvrdili ima li fetus probleme, kao što je nedovoljna opskrba kisikom.

Liječenje

  • Hospitalizacija i modificirana aktivnost

  • Porođaj s 36 do 37 tjedana ako je krvarenje prestalo

  • Hitni porođaj ako žena ili fetus imaju probleme

Kada je krvarenje manje i nastupi prije 36 tjedana trudnoće, liječnici obično savjetuju da se žena primi u bolnicu i da se ograniči aktivnost sve dok krvarenje ne prestane. Ograničavanje aktivnosti (tzv. modificirana aktivnost ili modificirano mirovanje) znači da bi trebala izbjegavati stajanje većinu dana. Ako krvarenje prestane, ženama se može dozvoliti da postupno nastave s umjerenom aktivnosti. Ako se krvarenje ne ponovi, obično se šalje kući, pod uvjetom da se lako može vratiti u bolnicu. Liječnici savjetuju izbjegavanje spolnog odnosa koji može ponovno potaknuti krvarenje.

Ako se krvarenje ponovi, žena se obično vraća u bolnicu i ostaje ondje do porođaja.

Neki stručnjaci preporučuju korištenje kortikosteroida kako bi se pomoglo sazrijevanje pluća u slučaju da prijevremeni porođaj - prije 34. tjedna - postane nužan.

Ako žena nema kontrakcija i ako je krvarenje prestalo, liječnici dijete mogu poroditi između 36. i 37. tjedna trudnoće.

Ako se nešto od navedenoga pojavi ide se na hitni porođaj:

Žene s placentom previjom se porađaju carskim rezom prije početka porođaja.

Žene koje obilno krvare možda će trebati transfuziju krvi.