Uvod u primjenu i kinetiku lijekova

Autor: Jennifer Le, PharmD, MAS, BCPS-ID, FIDSA, FCCP, FCSHP
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.
Prijevod: Zvonimir Čagalj, dr. med.

Primjena lijeka je davanje lijeka na jedan od nekoliko načina (puteva). Kinetika lijeka (farmakokinetika) opisuje što tijelo "radi" lijeku i objašnjava procese apsorpcije, raspodjele, metabolizma i eliminacije.

Terapija lijekovima zahtijeva dopremanje lijeka na njegovo specifično ciljno mjesto ili mjesta u tkivima gdje lijek ostvaruje svoje djelovanje. Tipično, lijek se unosi u tijelo (proces primjene), ponekad daleko od tog ciljanog mjesta. Lijek mora dospjeti u krvotok (proces apsorpcije) i biti prenesen do ciljanih mjesta gdje je potreban (proces raspodjele). Neki lijekovi se kemijski izmijene (proces metabolizma) u tijelu prije nego što počnu djelovati, neki se nakon djelovanja metaboliziraju, a neki se uopće ne metaboliziraju. Završni korak je uklanjanje lijeka i njegovih metabolita iz tijela (proces eliminacije).

Mnogi čimbenici, uključujući tjelesnu težinu, genetski ustroj, jetrenu i bubrežnu funkciju, mogu utjecati na ove kinetičke procese (vidjeti Pregled odgovora na lijekove i Genetski ustroj i odgovor na lijekove ). Promjene zbog starenja također utječu na to kako tijelo postupa s lijekovima (vidjeti Starenje i lijekovi).