Pregled genetskih poremećaja

Autor: Jeffrey S. Dungan, MD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Ivana Omazić, dr. med.

Genetski poremećaji su poremećaji uzrokovani abnormalnostima u jednom ili više gena ili kromosoma. Neki genetski poremećaji su nasljedni dok drugi nastaju spontano. (Vidi također Pregled kromosomskih i genskih poremećaja.)

 • Nasljedni genetski poremećaji se prenose s generacije na generaciju.

 • Spontani genetski poremećaji se ne prenose s jedne generacije na drugu, ali nastaju kada je genetski materijal iz očeve sperme ili majčinog jajašca u zametku u razvoju slučajno oštećen ili oštećen lijekovima, kemikalijama, ili drugim štetnim tvarima (kao što su rendgenske zrake).

 • Prije nego što žena zatrudne, one i njihovi partneri bi trebali razgovarati sa zdravstvenim radnikom o rizicima da se rodi dijete s genetskim poremećajem.

 • Čimbenici rizika uključuju stariju dob žene, obiteljsku povijest genetskih abnormalnosti, prethodnu bebu s urođenom manom ili pobačaj i kromosomske abnormalnosti kod jednog od budućih roditelja.

 • Testiranje na genetske poremećaje nudi se svim ženama, ali je posebno važno ako je rizik para veći od normalnog.

Parovi koji razmišljaju o djetetu trebaju razgovarati sa svojim liječnikom o rizicima genetskih abnormalnosti (prenatalno genetsko savjetovanje). Mogu raspraviti o mjerama opreza koje mogu poduzeti kako bi prevenirali neke od genetskih abnormalnosti. Na primjer, žene mogu izbjegavati izlaganje toksični tvarima i zračenju.

Parovi također mogu zatražiti od svog liječnika da utvrdi je li rizik od dobivanja djeteta s nasljednom genetskom abnormalnošću viši od prosjeka. Ako da, mogu se napraviti testovi koji mogu pomoći preciznije procijeniti te rizike (genetski probir). Ako ovi testovi pokazuju visok rizik prenošenja ozbiljne genetske abnormalnosti, par može razmisliti o sljedećem:

 • Kontracepciji

 • Umjetnoj inseminaciji ako je muškarac nositelj abnormalnih gena

 • Upotreba jaja od druge žene ako žena ima abnormalni gen

 • In vitro (testna epruveta) oplodnji s analizom gena embrija prije prijenosa embrija u maternicu žene (tzv. preimplantacijska genetska dijagnoza)

Ako je žena već trudna, liječnik objašnjava koji se postupci mogu koristiti za testiranje fetusa tijekom trudnoće (prenatalna dijagnostička ispitivanja). Liječnik također objašnjava koje su opcije dostupne ako se dijagnosticira abnormalnost. Abortus jedna je od tih opcija. U nekim slučajevima abnormalnost se može liječiti. Ponekad se par uputi specijalistu za genetiku kako bi razgovarao o tim pitanjima. Liječnici mogu savjetovati ženi da se prenatalna skrb odvija u centru koji pruža širi spektar usluga za novorođenčad.

Parovi trebaju uzeti vremena za apsorbiranje informacija i pitat pitanja koja imaju.

Čimbenici rizika za genetske poremećaje

Sve trudnoće uključuju određeni rizik od genetskih abnormalnosti. Međutim, određeni uvjeti povećavaju rizik.

Abnormalnosti uslijed nekoliko čimbenika

Neki urođeni defekti, kao što su rascjep usne ili nepca, rezultat su abnormalnosti u jednom ili više gena plus izloženosti određenim drugim faktorima, uključujući tvari iz okoliša (tzv. multifaktorsko nasljeđivanje). Naime, abnormalni gen čini fetus vjerojatnijim za nastanak urođene mane, ali se urođena mana obično ne razvija ako fetus nije izložen određenim supstancama, kao što su određene droge ili alkohol. Mnogi česti urođeni defekti, kao što su srčane malformacije, nasljeđuju se na ovaj način.

Defekti neuralne cijevi

Defekti neuralne cijevi su uređeni defekti mozga i leđne moždine. (Mozak i leđna moždina razvijaju se iz dijela zametka zvanog neuralna cijev.) Primjeri su spina bifida (u kojoj se kralježnica ne zatvara potpuno, ponekad izlažući leđnu moždinu) i anencefalija (u kojoj nedostaje veliki dio mozga i lubanje). U Sjedinjenim Američkim Državama, defekti neuralne cijevi javljaju se u otprilike 1 na 1,000 rođenih. Za većinu ovih defekata nasljeđivanje je multifaktorijalno (abnormalni geni plus drugi čimbenici). Ostali čimbenici uključuju

 • Obiteljsku povijest: Rizik od dobivanja bebe s defektom neuralne cijevi povećava se ako član obitelji, uključujući i djecu para, ima takav nedostatak (obiteljska povijest). Za parove koji su imali bebu sa spinom bifidom ili anencefalijom, rizik od dobivanja drugog djeteta s jednim od tih nedostataka je 2 do 3%. Za parove koji su imali dvoje djece s jednim od ovih nedostataka, rizik je 5 do 10%. Međutim, oko 95% defekata neuralne cijevi javlja se u obiteljima koje nisu imale defekte neuralne cijevi u povijesti.

 • Nedostatak folata: Rizik može povećati i dijeta siromašna folatom, vitaminom. Dodaci folata pomažu u sprečavanju defekata neuralne cijevi. Stoga se dnevni dodatak folata danas rutinski preporuča svim ženama u reproduktivnoj dobi, osobito za trudnice. Folna kiselina je obično uključena u prenatalne vitamine.

 • Zemljopisna lokacija: Rizik se također razlikuje ovisno o tome gdje osoba živi. Na primjer, rizik je veći u Velikoj Britaniji nego u Sjedinjenim Državama.

Mali broj defekata neuralne cijevi proizlazi iz nasljednih abnormalnosti u jednom genu, od kromosomskih abnormalnosti ili od izlaganja lijekovima.

Savjetovanje o prenatalnoj dijagnostici amniocentezom i ultrazvukom preporuča se svim parovima koji imaju barem 1% rizik za dobivanje djeteta s defektom neuralne cijevi.

Kromosomske abnormalnosti

Mnoge kromosomske abnormalnosti, uglavnom one koje uključuju abnormalan broj kromosoma ili abnormalnost u strukturi kromosoma, mogu se otkriti standardnim kromosomskim testiranjem. Ove se abnormalnosti javljaju u oko 1 od 250 živorođenih u SAD-u i čine najmanje polovicu svih pobačaja koji se javljaju tijekom prvog tromjesečja. Većina fetusa koji imaju kromosomske abnormalnosti umiru prije rođenja. Među živorođenim bebama, Downov sindrom je najčešća kromosomska abnormalnost.

Nekoliko čimbenika povećava rizik od rađanja djeteta s kromosomskom abnormalnošću:

 • Ženina dob: Rizik od dobivanja bebe s Downovim sindromom povećava se s dobi žene - strmo nakon 35. godine.

 • Obiteljska povijest: Kromosomska abnormalnost u obiteljskoj anamnezi (uključujući i djecu para) povećava rizik. Ako je par imao jedno dijete s najčešćim oblikom Downovog sindroma (trisomija 21), a žena je mlađa od 30 godina, rizik od dobivanja drugog djeteta s kromosomskom anomalijom povećan je na oko 1%.

 • Urođeni defekti kod prethodne bebe: Prethodno živorođenče s urođenom manom ili mrtvorođenče—čak i kada nitko ne zna je li dijete imalo kromosomsku abnormalnost—povećava rizik dobivanja djeteta s kromosomskom abnormalnošću. Oko 30% beba rođenih s urođenom manom i oko 5% vizualno normalnih mrtvorođenih beba imaju kromosomske abnormalnosti.

 • Prethodni pobačaji: Nakon nekoliko pobačaja može se povećati rizik od rađanja djeteta s kromosomskom abnormalnosti. Ako fetus u prvom pobačaju ima kromosomsku abnormalnost, imati će ju vjerojatno i fetus u slijedećem pobačaju, iako ne nužno istu. Ako je žena imala nekoliko pobačaja, treba napraviti analizu kromosoma para prije nego što pokušaju iduću trudnoću. Ako se otkriju abnormalnosti, par se može odlučiti za prenatalno dijagnostičko testiranje rano u sljedećoj trudnoći.

 • Kromosomske abnormalnosti kod budućeg roditelja: Rijetko, budući roditelj ima strukturnu kromosomsku abnormalnost koja povećava rizik od dobivanja djeteta s strukturalnom kromosomskom anomalijom. Kromosomska abnormalnost kod jednog ili oba roditelja povećava rizik, čak i ako je pogođeni roditelj zdrav i nema fizički znak abnormalnosti. Liječnici postave sumnju na takvu abnormalnost kada parovi imaju nekoliko pobačaja, probleme s neplodnošću ili bebu s defektom. Kod takvih parova povećava se rizik od rađanja djeteta s ozbiljnim kromosomskim poremećajima, kao i rizik od spontanog pobačaja.

Neke kromosomske abnormalnosti ne mogu se otkriti standardnim kromosomskim testiranjem. Većina tih abnormalnosti su premale da bi ih se moglo vidjeti mikroskopom, pa se ponekad nazivaju submikroskopskim abnormalnostima (ili varijantama broja kopija). Na primjer, vrlo mali dio kromosoma može nedostajati (tzv. mikrodelecija), ili kromosom može imati vrlo mali dodatni dio (tzv. mikroduplikacija). Ne zna se koliko se često javljaju mikrodelecije i mikroduplikacije. Međutim, ima ih oko 6% djece s strukturnim urođenim defektima, iako su rezultati standardnog kromosomskog testiranja normalni. Testovi koji se nazivaju kromosomski mikročipovi mogu otkriti mikrodelecije i mikroduplikacije. Liječnici u određenim okolnostima mogu ponuditi testiranje mikročipovima prije rođenja - na primjer, kada se kod fetusa sumnja na urođene defekte.

Poremećaji jednog gena

U te poremećaje uključen je samo jedan par gena. Gen može imati mutaciju koja ometa njegovu normalnu funkciju i može dovesti do bolesti ili urođenih defekata. Rizik od takvih poremećaja ovisi o tome razvijali se poremećaj kada je samo jedan gen iz para mutirao (dominantni geni) ili moraju oba gena imati mutaciju (recesivni geni).

Rizik ovisi i o tome nalazi li se gen na X kromosomu. Postoje 23 para kromosoma. Jedan par, kromosomi X i Y (spolni kromosomi), određuje spol. Svi ostali kromosomi nazivaju se autosomni kromosomi. Žene imaju dva X kromosoma, a muškarci imaju jedan X kromosom i jedan Y kromosom. Ako se abnormalni gen nalazi na X kromosomu, bolest koju uzrokuje se naziva X-vezana (spolno vezana) bolest.

Ako dječaci naslijede abnormalni gen za X-vezani poremećaj (na X kromosomu), oni imaju poremećaj čak i ako je gen recesivan, jer imaju samo jedan X kromosom, koji ima abnormalni gen. Oni nemaju normalan X kromosom da bi nadjačali onaj s abnormalnim genom. Ako muški fetus naslijedi dominantan X-vezan gen, trudnoća obično završava s pobačajem.

Međutim, djevojke moraju naslijediti dva nenormalna gena da bi razvile X-vezan poremećaj ako je gen recesivan. Ako je abnormalni gen dominantan, potreban je samo jedan abnormalan gen da bi se razvio poremećaj.

Ako su budući majka i otac u rodu, veća je vjerojatnost da imaju istu mutaciju u jednom ili više gena koji uzrokuju autosomno recesivne poremećaje. Stoga je rizik od takvih poremećaja povećan.

Više informacija

 • American College of Obstetricians and Gynecologists: Genetic Disorders