Tigeciklin

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Mia Jeličić, dr. med.

Tigeciklin je jedini antibiotik u antibiotičkom razredu koji se naziva glicilciklini, a koji je povezan sa tetraciklinima.

Tigeciklin djeluje tako što sprječava bakterije u proizvodnji proteina koji su im potrebni za rast i razmnožavanje.

Ovaj je lijek djelotvoran protiv mnogih otpornih bakterija, uključujući one otporne na tetracikline. Međutim, rizik od smrti je veći kod tigeciklina nego kod drugih antibiotika. Prema tome, tigeciklin se koristi samo ako nema dostupne alternative. Tigeciklin se daje intravenski.

Tigeciklin

Uobičajene upotrebe

Neke nuspojave

Komplicirane trbušne infekcije i komplicirane infekcije kože uzrokovane osjetljivim bakterijama kao što su Escherichia coli, Staphylococcus aureus (uključujući one otporne na meticilin [kao što su MRSA]) i bakterijama koje zahtijevaju malo ili nimalo kisika za život (anaerobi)

Crijevni poremećaj

Osjetljivost na sunčevu svjetlost

Trajno obojenje zubiju u fetusa ako se koristi u kasnoj trudnoći ili ako ga uzimaju djeca mlađa od 8 godina

Veći rizik od smrti od drugih antibiotika (tako se tigeciklin koristi samo ako nema alternative)

(Vidi također Pregled antibiotika.)

Upotreba tigeciklina tijekom trudnoće i dojenja

Kada se uzima tijekom trudnoće, tigeciklin, poput tetraciklina, može imati štetne učinke na razvoj zubiju i kostiju fetusa, ali ponekad koristi od liječenja mogu prevagnuti nad rizicima. (Vidi također Upotreba lijekova tijekom trudnoće.)

Nije poznato je li tigeciklin siguran za korištenje tijekom dojenja. (Vidi također Upotreba lijekova tijekom dojenja.)