Psihološki čimbenici koji utječu na druga medicinska stanja

Autor: Joel E. Dimsdale, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Sarah Bjedov, dr. med.

Psihološki čimbenici koji utječu na druga medicinska stanja dijagnosticiraju se kada stavovi ili ponašanja negativno utječu na medicinski poremećaj koji osoba ima.

(Vidi također (Pregled poremećaja sa somatskim simptomima i srodnih poremećaja.)

Stavovi ili ponašanje ljudi mogu negativno utjecati na bilo koji poremećaj (kao što je šećerna bolest, srčana bolest, ili migrene) ili simptom (kao što je bol). Stavovi i ponašanje mogu pogoršati poremećaj ili simptome, što ponekad rezultira hospitalizacijom ili posjetom hitnoj službi. Na primjer, ozbiljan stres može privremeno oslabiti srce ili kronični stres povezan s poslom može povećati rizik od visokog krvnog tlaka. Rizik od patnje, smrti ili invaliditeta zbog poremećaja može se povećati.

Čimbenici koji mogu pogoršati medicinsko stanje uključuju sljedeće:

  • Poricanje značaja ili ozbiljnosti simptoma

  • Poricanje potrebe za liječenjem

  • Nepoštivanje propisanog plana liječenja

  • Ne obavljanje preporučenih pretraga

Psihološki čimbenici koji utječu na druga medicinska stanja dijagnosticiraju se ako psihološki čimbenik jasno utječe na napredovanje poremećaja.

Liječenje uključuje

  • Podučavanje ljudi o učincima psiholoških čimbenika ili ponašanja

  • Psihoterapiju