MSD priručnik za liječnike

20. izdanje 2018.g.

EDITOR-IN-CHIEF

Robert S. Porter, MD

Merck & Co. Inc.; Clinical Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Jefferson Medical College

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

Justin L. Kaplan, MD

Merck & Co., Inc.; Clinical Associate Professor, Department of Emergency Medicine, Jefferson Medical College

SENIOR EDITOR

Richard B. Lynn, MD 

SENIOR ASSISTANT EDITOR

Ernest Yeh, MD

EDITORIAL STAFF

Karen T. Albright

Keryn A.G. Lane

Crystal G. Norris 

Susan C. Short

Michelle A. Steigerwald

 

TREĆE HRVATSKO IZDANJE MSD PRIRUČNIK DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE 2020.g.

ISBN: 978-953-49587-1-1.

UREDNIČKI ODBOR HRVATSKOG IZDANJA

Željko Ivančević, dr.med. 

doc. dr. sc. Tajana Pavićdr. med.

prof. dr. sc. Davor Štimacdr. med.

prof. dr. sc. Srđan Novakdr. med.

prof. dr. sc. Vesna Degoricijadr. med.

prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačićdr. med.

prof. dr. sc. Vladimir Bedekovićdr. med.

Martina Romić Kneževićdr. med. dent

Ivica Kneževićdr. med. dent.

prof. dr. sc. Zoran Vatavukdr. med.

akademkinja prof. dr. sc. Mirna Šitumdr. med.

prof. dr. sc. Petar Gaćinadr. med.

doc. dr. sc. Dario Rahelićdr. med.

prof. dr. sc. Adriana Vincedr. med..

doc. prim. dr. sc. Tomislav Franićdr. med.

doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčevićdr. med.

doc. dr. sc. Karmela Altabasdr. med.

prim. Boris Ujevićdr. med.

doc. prim. dr. sc. Joško Markićdr. med.

doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanovićdr. med.

dr. sc. Lana Videc Penavićdr. med.

prof. dr. sc. Drago Batinićdr. med.

 ISBN: 978-953-49587-1-1.