Fibroidi tijekom trudnoće

Autor: Lara A. Friel, MD, PhD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Ivana Omazić, dr. med.

Fibroidi u maternici, koji su relativno česti nekancerozni tumori, mogu povećati rizik od slijedećeg:

Ako se žene koje imaju fibroide imale pobačaje ili žene koje imaju velike fibroide razmišljaju o trudnoći, prvo trebaju razgovarati sa svojim liječnikom. Zatim se, ako je potrebno, mogu liječiti prije trudnoće.