Kvaliteta života kod starijih osoba

Autor: Richard W. Besdine, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Jelena Forgač, dr. med.

Kvaliteta života često se definira kao standard zdravlja, udobnosti i sreće i kao takav je vrlo osoban. Ono što jednoj osobi predstavlja gleda kvalitetan život može se uvelike razlikovati od onoga druge osobe. Međutim, za mnoge ljude kvaliteta života često se vrti oko zdravlja i zdravstvene zaštite. Kod donošenja odluka vezanih za zdravstvene probleme, pacijenti i njihovi liječnici moraju razmišljati o utjecaju tih odluka na kvalitetu života.

Kvaliteta života povezana sa zdravljem

Kako zdravlje utječe na kvalitetu života, razlikuje se od osobe do osobe. Kvaliteta život povezana sa zdravljem ima više dimenzija, uključujući sljedeće:

  • Sprječavanje neugodnih simptoma (kao što su bol, nedostatak daha, mučnina, zatvor)

  • Osjećati se emocionalno zdravo

  • Mogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti kao što su kupanje, oblačenje i jelo.

  • Održavanje bliskih međuljudskih odnosa s prijateljima i obitelji

  • Uživanje u socijalnim aktivnostima

  • Osjećati se zadovoljno medicinskim i financijskim aspektima zdravstvene zaštite

  • Imati zdravu sliku o tijelu i seksualnost (uključujući intimne odnose)

Neki faktori koji utječu na kvalitetu života povezanu sa zdravljem (poput mentalnog oštećenja, invaliditeta, kronične boli i socijalne izolacije) mogu biti očigledni ljudima i njihovim liječnicima. Na primjer, većini ljudi je izbjegavanje ili adrkvatno zbrinjavanje kronične boli važno za održavanje visoke kvalitete života. Drugi utjecaji možda nisu tako očigledno povezani sa zdravstvenom zaštitom, poput kvalitete bliskih odnosa, kulturnih utjecaja, religije, duhovnosti, osobnih vrijednosti i prethodnih iskustava osobe s zdravstvenom zaštitom. Ne može se uvijek predvidjeti kako neki faktori utječu na kvalitetu života. Uz to, neki čimbenici koji na kraju utječu na kvalitetu života možda nisu ni bili predviđeni.

Takođe, perspektiva o kvaliteti života može se mijenjati ovisno o okolnostima. Na primjer, ljudi koji su pretrpjeli moždani udar koji je prouzročio tešku invalidnost ponekad prihvaćaju razinu kvalitete života koju bi prije moždanog udara smatrali lošom ili čak neprihvatljivom.

Učinkovito komuniciranje sa zdravstvenim djelatnicima

Ljudi bi trebali razgovarati sa svojim liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicma o njihovoj kvaliteti života i utjecaju njihovih zdravstvenih problema na njihov život. Liječnici bi trebali pažljivo slušati kako bi utvrdili ciljeve zdravstvene zaštite i sklonosti svakog bolenika. Čak i ljudi s blagom demencijom ili kognitivnim oštećenjem mogu izraziti svoje sklonosti kada liječnici koriste jednostavna objašnjenja i pitanja. Prisutnost članova obitelji tijekom rasprave o sklonostima osobe s kognitivnim oštećenjem može biti od pomoći.