Umišljeni poremećaj nametnut samom sebi

Autor: Joel E. Dimsdale, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Sarah Bjedov, dr. med.

Umišljeni poremećaj je kada se osoba pretvara da ima ili izaziva tjelesne ili psihološke simptome bez očitog vanjskog razloga.

 • Uzrok je nepoznat, ali stres i teški poremećaj osobnosti mogu pridonijeti.

 • Simptomi mogu biti dramatični i uvjerljivi.

 • Osobe mogu lutati od jednog liječnika ili bolnice do drugog u potrazi za liječenjem.

 • Liječnici dijagnosticiraju poremećaj nakon isključivanja drugih poremećaja i nakon otkrivanja dokaza da su simptomi lažirani.

 • Ne postoje jasno učinkoviti tretmani, ali psihoterapija može pomoći.

Umišljeni poremećaj nametnut samom sebi prije se nazivao Munchausenov sindrom. Umišljeni poremećaj može također biti nametnut nekom drugom (vidi Umišljeni poremećaj nametnut drugome).

Osobe s umišljenim poremećajem nametnutim samom sebi opetovano lažiraju da imaju poremećaj. Ako imaju poremećaj, pretjeruju ili lažu o simptomima, pretvarajući se da su bolesniji ili oslabljeniji nego što jesu. Međutim, ovaj poremećaj je složeniji od jednostavne neiskrenosti. To je problem duševnog zdravlja koji je povezan s teškim emocionalnim poteškoćama.

Što uzrokuje umišljeni poremećaj nametnut samom sebi nije poznato, ali stres i teški poremećaj osobnosti najčešće granični poremećaj osobnosti, mogu biti uključeni. Ljudi mogu imati ranu povijest emocionalnog i fizičkog zlostavljanja, ili su možda doživjeli tešku bolest tijekom djetinjstva ili su imali teško bolesnog rođaka. Čini se da imaju problema sa svojim identitetom i / ili samopoštovanjem, kao i sa nestabilnim odnosima. Lažiranje bolesti može biti način da se poveća ili zaštiti samopoštovanje okrivljavanjem socijalnih ili radnih problema zbog njihove bolesti, povezivanjem s prestižnim liječnicima i medicinskim centrima, ili ostavljanjem dojma da su jedinstveni, herojski ili medicinski obrazovani i sofisticirani.

Osobe s ovim poremećajem nalikuju na simulante jer su njihova djela svjesna i namjerna. Međutim, za razliku od simulanata, osobe s umišljenim poremećajem nisu motivirani vanjskim nagradama (kao što su naplata osiguranja ili oslobađanje od posla).

Simptomi

Osobe s umišljenim poremećajem nametnutim samom sebi mogu prijaviti tjelesne simptome koji upućuju na određeni poremećaj, kao što je bol u prsima koja podsjeća na srčani udar. Ili mogu prijaviti simptome koji mogu biti posljedica mnogih različitih poremećaja, poput krvi u mokraći, proljeva ili vrućice. Često znaju mnogo o poremećaju za koji se pretvaraju da ga imaju - na primjer, da se bol od srčanog udara može proširiti iz prsnog koša u lijevu ruku ili čeljust. Oni mogu promijeniti medicinsku dokumentaciju kako bi dokazali da imaju poremećaj. Ponekad si nešto učine kako bi izazvali simptom. Na primjer, mogu se ubosti u prst i staviti krv u uzorak urina. Ili mogu ubrizgati bakterije pod kožu kako bi izazvali vrućicu i rane.

Osobe s ovim poremećajem su obično vrlo inteligentne i snalažljive. One ne samo da znaju kako uvjerljivo lažirati poremećaj, već imaju i sofisticirano znanje o medicinskoj praksi. One mogu manipulirati svojom skrbi kako bi bili hospitalizirani i podvrgnuti intenzivnim pretragama i liječenju, uključujući velike operacije. Njihove prevare su svjesne, ali njihova motivacija i potraga za pažnjom su uglavnom nesvjesne. Često lutaju od jednog liječnika ili bolnice do druge na liječenje.

Činjenični poremećaj nametnut sebi može se nastaviti kroz život.

Dijagnoza

 • Liječnička procjena

Liječnici prvo provjeravaju prisutnost tjelesnih i duševnih poremećaja uzimanjem temeljite povijesti bolesti, temeljitim fizikalnim pregledom i pretragama. Većinu vremena je opisivanje simptoma osobe uvjerljivo, te ponekad zavara liječnike. Međutim, liječnici mogu posumnjati na poremećaj na temelju sljedećeg:

 • Povijest bolesti je dramatična, ali nedosljedna.

 • Liječenje pogoršava, a ne ublažava simptome.

 • Nakon što rezultati testa dođu negativni ili nakon što se liječe od jedne skupine simptoma, osobe razviju različite simptome ili odu u drugu bolnicu radi skrbi.

 • Osobe imaju veliko znanje o medicinskoj praksi.

 • Osobe su voljne ili željne dijagnostičkih testova i kirurških zahvata.

 • Imaju povijest čestih posjeta mnogim različitim liječnicima i bolnicama.

 • Odupiru se tome da liječnici razgovaraju s članovima obitelji i liječnicima koji su ih liječili u prošlosti.

Dijagnoza umišljenog poremećaja nametnutog samom sebi se postavlja kada se potvrdi sve sljedeće:

 • Drugi poremećaji su isključeni.

 • Liječnici promatraju ili otkrivaju dokaze pretjerivanja, lažiranja, krivotvorenja, samoinduciranog izazivanja simptoma ili promjena u povijesti bolesti.

 • Osoba nema očite vanjske poticaje za lažiranje ili preuveličavanje simptoma.

Liječnici mogu osobu uputiti psihijatru ili drugom stručnjaku za duševno zdravlje.

Ako se poremećaj rano dijagnosticira, mogu se izbjeći rizične invazivne pretrage, kirurški zahvati i nepotrebno liječenje.

Liječenje

 • Nema jasno učinkovitih tretmana

Ne postoje jasno učinkoviti tretmani. Ako se ljudi liječe od poremećaja koji lažiraju, mogu privremeno osjetiti olakšanje, ali onda obično prijavljuju dodatne simptome i zahtijevaju daljnje liječenje. Važan dio liječenja je izbjegavanje nepotrebnih tretmana.

Psihoterapija, osobito kognitivno-bihevioralna terapija, može pomoći. Usredotočuje se na promjenu razmišljanja i ponašanja osobe. Također može pomoći osobi da identificira i radi na temeljnim problemima koji uzrokuju poremećaj.