Toksičnost predoziranja

Autor: Daphne E. Smith Marsh, PharmD, BC-ADM, CDE
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.
Prijevod: Zvonimir Čagalj, dr. med.

Toksičnost zbog predoziranja odnosi se na ozbiljne, često štetne, a ponekad i fatalne toksične reakcije na slučajno predoziranje lijekom (zbog pogreške liječnika, ljekarnika ili osobe koja uzima lijek) ili na namjerno predoziranje (ubojstvo ili samoubojstvo).

Niži rizik od toksičnosti pri predoziranju često je razlog zbog kojeg liječnici preferiraju jedan lijek više od drugog kad su oba lijeka jednako učinkovita. Naprimjer, ako je potreban sedativ, lijek za ublažavanje tjeskobe ili lijek za spavanje, liječnici radije propisuju benzodiazepine, kao što su diazepam i temazepam, nego barbiturate, kao što je fenobarbital. Benzodiazepini nisu učinkovitiji od barbiturata, ali imaju širu granicu sigurnosti i puno je manja vjerojatnost da će uzrokovati tešku toksičnost u slučaju slučajnog ili namjernog predoziranja. Sigurnost je također razlog tome da su noviji antidepresivi, kao što su fluoksetin i paroksetin, u velikoj mjeri zamijenili starije, ali jednako učinkovite antidepresive, kao što su imipramin i amitriptilin (vidjeti tablicu Lijekovi koji se koriste za liječenje depresije).

Mala djeca imaju visoki rizik toksičnosti kod predoziranja. Šareno obojene tablete i kapsule, od kojih je većina u dozama za odrasle, mogu privući pažnju male djece. U Sjedinjenim Američkim Državama, savezni propisi zahtijevaju da se svi lijekovi na recept koji se uzimaju preko usta izdaju u spremnicima koji su sigurni za djecu, osim ako osoba potpiše odricanje od te dodatne sigurnosti ako za njih takav spremnik predstavlja smetnju.

Većina gradskih područja u Sjedinjenim Američkim Državama ima centre za kontrolu otrovanja koji pružaju informacije o otrovanju kemikalijama i lijekovima, a većina telefonskih imenika navodi broj lokalnog centra. Taj broj bi trebalo prepisati i staviti blizu telefona ili programirati u telefon s automatskim biranjem ili mobilni telefon.

Više informacija

  • American Association of Poison Control Centers: Hitna pomoć. Informacije. Prevencija. 1-800-222-1222

  • FDA Adverse Event Reporting System