Omjer koristi i rizika lijekova

Autor: Daphne E. Smith Marsh, PharmD, BC-ADM, CDE
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.
Prijevod: Zvonimir Čagalj, dr. med.

Svaki lijek ima potencijal učiniti štetu ( nuspojava), kao i dobro. Kada liječnici razmatraju propisivanje lijeka, moraju procijeniti moguće rizike u odnosu na očekivane koristi. Upotreba lijeka nije opravdana ako očekivane koristi ne nadmašuju moguće rizike. Liječnici također moraju razmotriti vjerojatni ishod uskraćivanja lijeka. Potencijalne koristi i rizici nikada se ne mogu odrediti s matematičkom preciznošću.

Kada procjenjuju koristi i rizike propisivanja lijeka, liječnici razmatraju ozbiljnost poremećaja koji se liječi i učinak koji on ima na kvalitetu života osobe. Naprimjer, za relativno manje poremećaje - kao što su kašalj i prehlada, naprezanje mišića ili rijetke glavobolje - prihvatljiv je samo vrlo nizak rizik od nuspojava. Za takve simptome lijekovi koji se izdaju bez recepta obično su učinkoviti i dobro se podnose. Kada se koriste u skladu s uputama, lijekovi koji se izdaju bez recepta za liječenje manjih poremećaja imaju široku granicu sigurnosti (razlika između uobičajene učinkovite doze i doze koja uzrokuje teške nuspojave). Nasuprot tome, za ozbiljne ili po život opasne poremećaje (kao što su srčani udar, moždani udar, rak ili odbacivanje presađenih organa), veći rizik od teške nuspojave obično je prihvatljiviji.

Pojedinci mogu imati različite poglede na kvalitetu života i rizike koje su spremni preuzeti. Naprimjer, neki ljudi su spremniji od drugih prihvatiti štetne učinke određene kemoterapije raka u zamjenu za male šanse za produljenje života. Ljudi se također razlikuju po tome koliko veliku vjerojatnost rizika su spremni prihvatiti. Naprimjer, rizik 1 od 50 za ozbiljno krvarenje od lijeka može biti neprihvatljiv za neke ljude, ali se može činiti razumnim drugima.

(Također vidjeti Odluke o liječenju.)