Pregled gram-pozitivnih bakterija

Autor: Larry M. Bush, MD, FACP
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Marija Kusulja, dr. med.

Gram-pozitivne bakterije klasificiraju se prema boji koju poprimaju nakon što se na njih nanesu kemikalije, što se zove bojenje po Gramu. Gram-pozitivne bakterije boje se plavo kad se na njih nanesu ove kemikalije. Ostale bakterije boje se crvenom bojom. One se zovu gram-negativne. Gram-pozitivne i gram-negativne bakterije boje se različito jer su im stanične stijenke različite. One također uzrokuju različite vrste infekcija, te su različite vrste antibiotika učinkovite protiv njih.

Sve se bakterije mogu klasificirati prema jednom od 3 osnovna oblika: okrugli (koki), štapićasti (bacili), te spiralni i zavojiti (spirohete). Gram-pozitivne bakterije mogu biti koki ili bacili. (Vidi slike Kako se bakterije oblikuju.)

Neke Gram-pozitivne bakterije uzrokuju bolesti. Druge obično nastanjuju određeno mjesto u tijelu, kao što je koža. Te bakterije, tzv. normalna flora, obično ne uzrokuju bolesti.

Gram-pozitivni bacile izazvaju određene infekcije, uključujući sljedeće:

Gram-pozitivni koki izazvaju određene infekcije, uključujući sljedeće:

Gram-pozitivne bakterije sve više postaju otporne na antibiotike. Na primjer, meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) je bakterija otporna na većinu antibiotika koji su u srodstvu s penicilinom. Meticilin je vrsta penicilina. Sojevi MRSA obično su uključeni u infekcije dobivene u zdravstvenim ustanovama, a mogu uzrokovati i infekcije dobivene izvan zdravstvenih ustanova (infekcije stečene u zajednici).

(Vidi također Pregled bakterija.)