Uvod u shizofreniju i srodne poremećaje

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Filip Mustač, dr. med.

Shizofreniju i srodne psihotične poremećaje—akutni i prolazni psihotični poremećaj, sumanuti poremećaj, shizoafektivni poremećaj, shizofreniformni poremećaj, i shizotipni poremećaj ličnosti- karakteriziraju psihotični simptomi, a često i negativni simptomi i kognitivna disfunkcija.

Psihotični simptomi uključuju sumanutosti, halucinacije, dezorganizirano mišljenje i govor te bizarno i neprimjereno motoričko ponašanje (uključujući katatoniju).

Negativni simptomi su smanjenje ili nedostatak normalnih emocija i ponašanja. Na primjer, ljudima može nedostajati motivacije, a njihovo lice možda neće izražavati emocije.

Kognitivna disfunkcija odnosi se na probleme mentalnih procesa kognicije, kao što je sposobnost usmjeravanja pozornosti, pamćenja stvari, samokontrole i fleksibilnog razmišljanja.

Dijagnoza i liječenje shizofrenije i srodnih psihotičnih poremećaja temelji se na simptomima i tijeku specifične bolesti.