Asimptomatska bakterijurija

Autor: Talha H. Imam, MD
Urednik sekcije: Alen Babacanli, dr. med.
Prijevod: Sara Hoteit, dr. med.

Asimptomatska bakteriurija je stanje u kojem je velik broj bakterija (više od normalnog) prisutan u urinu, međutim bez razvoja simptoma.

(Vidi također Pregled infekcija mokraćnog sustava.)

Asimptomatska bakteriurija je česta u određenim skupinama ljudi, kao npr. osobe za urinarnim kateterima kroz duže vrijeme. Asimptomatska bakteriurija se normalno ne liječi jer eradikacija bakterija može biti dugotrajna i komplikacije su obično rijetke. Također, davanje antibiotika može promijeniti ravnotežu bakterija prisutnih u tijelu, ponekad dopuštajući rasap bakterija koje je zatim teže eliminirati.

Jesi li znao...
  • Većinu ljudi koji imaju višak bakterija u mokraći i nemaju simptome ne treba liječiti.

Iznimka su osobe sa podložećim stanjima koji čine infekciju mokraćnog sustava posebno rizičnom. Takva stanja mogu uključivati

Na primjer, infekcija mjehura (cistitis) može ozbiljno otežati trudnoću širenjem na bubrege te uzrokujući infekciju bubrega (pijelonefritis), što dovodi do preuranjenog poroda. Također, infekcija mokraćnog sustava može oštetiti transplantirani bubreg. Infekcija mokraćnog sustava može uzrokovati potencijalno smrtonosnu infekciju sepsu u imunokompromitiranih osoba. Ponekad nakon provedenog kemoterapijskog liječenja imunološki sustav oslabi. Asimptomatska bakteriurija također se ponekad liječi kod ljudi sa bubrežnim kamencima koji se ne mogu eliminirati (a time i uzrokovati ponovljene infekcije mokraćnog sustava) i kod ljudi koji su planirani za kirurški zahvat mokraćnog sustava.

Budući da se asimptomatska bakteriurija obično ne liječi, liječnici obično ne provode dijagnostičke pretrage, osim ukoliko stanje bolesnika opravdava takav tretman. Bakteriurija se može potvrditi urinokulturom, u kojoj se bakterije iz uzorka urina uzgajaju u laboratoriju kako bi se identificirali brojevi i tipovi bakterija. Kada je liječenje opravdano, daje se antibiotska terapija.