Vaganja i mjerenja

Autor: The Manual's Editorial Staff
Urednik sekcije: Ivan Bekavac, dr. med.
Prijevod: Kristina Tušek, dr. med.

U medicini su neophodna precizna mjerenja - na primjer, kada se u laboratorijskim testovima mjere različite tvari za procjenu zdravlja ili postavljanje dijagnoze. Mogu se koristiti različite mjerne jedinice, ovisno o tvari. Obično se metrički sustav, temeljen na višekratnicima od 10, koristi za mjerenje sljedećeg:

  • masa: gram mjeri masu, količinu tvari u predmetu. Masa je slična težini, ali je težina pod utjecajem gravitacije.

  • volumen: litra mjeri zapreminu, količinu prostora koju predmet zauzima.

  • duljina: metar mjeri duljinu.

Prefiksi koji pokazuju koji je višekratnik od 10, mogu se dodati osnovnoj jedinici, kao što je metar (m), litra (L) ili gram (g). Korištenje prefiksa pomaže da broj bude čitljiviji. Uobičajeni prefiksi uključuju kilo (k), deci (d), centi (c), milli (m) i mikro (μ).

Ostale jedinice mjere različita svojstva tvari. Na primjer, mol (mol) je količina tvari koja sadrži isti broj čestica (molekula ili iona) koja je u 12 grama ugljika. Dakle, bez obzira na tvar, 1 mol uvijek sadrži isti broj čestica. Međutim, broj grama u 1 molu uvelike varira od tvari do tvari. Jedan mol jednak je molekularnoj (atomskoj) masi tvari u gramima. Na primjer, molekularna masa natrija je 23, tako da 1 mol natrija iznosi 23 grama. Molekula kuhinjske soli (natrijev klorid) sastoji se od jednog atoma natrija i jednog atoma klora (koji ima molekularnu masu od 35 grama). Dakle, jedan mol natrijevog klorida teži 23 grama + 35 grama = 58 grama.

Osmolarnost je mjera broja čestica u litri tekućine, a osmolalnost je mjera broja čestica u kilogramu (kg) tekućine. Budući da 1 litra vode teži 1 kg, osmolarnost i osmolalnost su jednake za tvari otopljene u vodi. Osmol je količina tvari koja se otapa u tekućini i stvara 1 mol. Na primjer, zato što se kuhinjska sol u vodi otapa u natrij i klorid, jedan mol kuhinjske soli otopljene u 1 litri vode daje 1 mol natrija i 1 mol klorida. Stoga je njegova osmolarnost 2 osmola po litri, a osmolalnost je 2 osmola po kg.

Ekvivalenti (eq) i miliekvivalenti (mEq) mjere sposobnost tvari da se kombinira s drugom tvari. Milliekvivalent je otprilike ekvivalentan miliosmolu.

Formule se koriste za pretvaranje mjerenja iz jedne jedinice u drugu. Isti iznos može se izraziti u različitim jedinicama. Primjerice, koncentracija kalcija u krvi je normalno oko 10 miligrama u decilitru (mg/dL), 2.5 milimola u litri (mmol/L), ili 5 miliekvivalenata u litri (mEq/L).

Jedinice koje se koriste za medicinske testove razlikuju se ovisno o tvari koja se mjeri. Jedinice koje se tradicionalno koriste u Sjedinjenim Američkim Državama nazivaju se konvencionalnim jedinicama. Konvencionalne jedinice obično izražavaju koncentraciju kao masu po volumenu, a volumen može varirati. Međunarodni sustav jedinica (SI jedinice) uvijek izražava koncentraciju kao mol po litri.

Prefiksi u metričkom sustavu

Prefiks

Višekratnik od 10

Usporedba

kilo (k)

1000

1 kilometar (km) = 1000 metara (m)

1 metar = 0,001 km

deci (d)

0.1

1 decilitar (dL) = 0,1 l (L)

1 litru = 10 decilitara

centi (c)

0.01

1 centimetar (cm) = 0,01 metar

1 metar = 100 centimetara

mili (m)

0.001

1 ml (mL) = 0,001 litara

1 litru = 1000 mililitara

mikro (μ)

0.000001

1 mikroliter (μL) = 0,000001 litara

1 litru = 1 milijun mikrolitara

pico (p)

0.000000000001

1 pikoliter (pL) = 0,000000000001 litara

1 litru = 1 trilijun pikolitara

Ekvivalenti za masu, volumen i duljinu

Nemetrički u metrički

Metrički u nemetrički

Masa

1 funta (lb) = 16 unci (oz) = 0.454 kilograma (kg)

1 kilogram = 2,2 funte

1 unca = 28,35 grama (g)

1 gram = 0,035 unca

Volumen

1 galon (gal) = 4 quarts (qt) = 3,785 litara (L)

1 litru = 1.057 litara

1 litra = 2 pinta (pt) = 0,946 litara

 

1 pinta = 16 unci tekućine (fl oz) = 0,473 litre

 

1 šalica = 8 unci tekućine = 16 žlica (žlica)

 

1 unca tekućine = 29.573 mililitara (mL)

 

1 žlica =1/2 tekuća unca = 3 čajne žličice

 

Duljina

1 milja (mi) = 1.760 jardi (yd) = 1.609 kilometara (km)

1 kilometar = 0,62 milje

1 dvorište = 3 stope (ft) = 0,914 metara (m)

1 metar = 39,37 inča (in)

1 nogu = 12 inča = 30,48 cm (cm)

1 centimetar = 0,39 inča

1 inč = 2,54 cm

1 milimetar (mm) = 0,039 inča

Ekvivalenti za visinu i masu

Visina

Masa

ft-in

cm

lb

kg

4'10"

147.3

100

45.4

4'11"

149.9

110

49.9

5'0"

152.4

120

54.5

5'1"

154.9

130

59.0

5'2"

157.5

140

63.6

5'3"

160.0

150

68.1

5'4"

162.6

160

72.6

5'5"

165.1

170

77.2

5'6"

167.6

180

81.7

5'7"

170.2

190

86.3

5'8"

172.7

200

90.8

5'9"

175.3

210

95.3

5'10"

177.8

220

99.9

5'11"

180.3

230

104.4

6'0"

182.9

240

109.0

6'1"

185.4

250

113.5

6'2"

188.0

260

118.0

6'3"

190.5

270

122.6

6'4"

193.0

280

127.1

Ekvivalenti za temperaturu

Za pretvaranje Fahrenheita u Celzijus: oduzmite 32, zatim pomnožite s 5/9 ili 0,555.

Za pretvaranje Fahrenheit u Celzijus: pomnožite s 9/5 ili 1.8, zatim pribrojite 32.

Uobičajene temperature

Stupnjevi

 

Celzijus (C)

Fahrenheit (F)

Ledište

0

32.0

Raspon temperature tijela

36.0

96.8

36.5

97.7

37.0

98.6

37.5

99.5

38.0

100.4

38.5

101.3

39.0

102.2

39.5

103.1

40.0

104.0

40.5

104.9

41.0

105.8

41.5

106.7

42.0

107.6

Vrelište

100.0

212.0