Medicinski radnici

Autor: Debra Bakerjian, PhD, APRN
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Doris Ogresta, dr. med.

Budući da imaju različite potrebe, bolesnici starije životne dobi, često moraju posjećivati nekoliko vrsta zdravstvenih djelatnika čije vještine odgovaraju njihovim potrebama. Ova vrsta skrbi se zove multidisciplinarna skrb. Razumijevanje područja stručnosti svakog zdrastvenog radnika može pomoći ljudima da bolje iskoriste dostupne resurse.

Liječnici

Stariji ljudi mogu imati više različitih liječnika: liječnika obiteljske medicine, općeg internista, specijalista u područjima kao što su srčani poremećaji (kardiolozi) ili raka (onkolozi) i kirurzi. Ponekad opći internisti u grupnoj praksi zajedno s drugim specijalistima. Grupna praksa olakšava upućivanje i komunikaciju među liječnicima, a ljudima nije potrebno putovati na mnogo različitih mjesta.

Specijalisti gerijatrije su liječnici, obično internisti ili liječnici obiteljske medicine, koji su posebno obučeni za brigu o starijim osobama. Specijalist gerijatrije može biti liječnik primarne zdravstvene zaštite ili može biti pozvan na kratko vrijeme radi savjetovanja. Gerijatri su obučeni za rješavanje više zdrastvenih problema odjednom. Usredotočeni su na maksimiziranje funkcija i kvalitete života, kao i upravljanje kroničnim stanjima. Proučavali su kako se tijelo mijenja kako stari, tako da bolje razlikuju kada je simptom posljedica bolesti, a ne starenja. Oni procjenjuju starije osobe u smislu socijalnih i emocionalnih, kao i fizičkih potreba. Oni mogu pomoći starijim ljudima da žive što je više moguće samostalno. Bolesnici koji imaju najviše koristi od specijaliste gerijatra su:

 • Krhke osobe

 • Bolesnici s više kroničnih stanja

 • Bolesnici koji posjećuju više zdrastvenih djelatnika

 • Bolesnici koji uzimaju više lijekova i imaju veću vjerojatnost razvijanja nuspojava

Medicinske sestre

Medicinske sestre mogu raditi u liječničkoj ordinaciji, bolnici, ustanovi za rehabilitaciju, ustanovi za dugotrajnu skrb, ustanovi za starije osobe ili mogu pružati skrb starijoj osobi kod kuće. Medicinske sestre mogu pomoći u koordinaciji skrbi tako što će informirati različite uključene praktičare, osobu i članove obitelji. Isto tako, oni su često lakše dostupni za pitanja koja starije osobe mogu imati o svojim bolestima ili liječenju. Medicinske sestre mogu podučavati starije ljude o mjerama koje će pomoći u održavanju dobrog zdravlja, kao što su prehrana, sigurnost, upravljanje stresom, spavanje i tjelovježba. Ostale dužnosti uključuju provjeru vitalnih znakova (krvni tlak, puls i temperaturu), uzimanje uzoraka krvi, davanjeterapije i podučavanje bolesnika kako se brinuti za sebe. Medicinske sestre mogu postavljati pitanja o zdravlju osobe ( povijest bolesti) i socijalnim problemima.

Registrirane medicinske sestre (RN) često pružaju većinu zdravstvene zaštite starije osobe. RN nadziru skrb koju pružaju licencirane medicinske sestre praktičari (LPN) i pomoćnici medicinskih sestara. RNsu obučene da obavljaju fizikalni pregled i provjere promjene koje liječnik dalje mora procijeniti. One također mogu davati bolesniku terapiju, onako kako je liječnik propisao. LPN-ovi mogu obavljati mnoge funkcije, ali uvijek pod nadzorom RN-a. Medicinske sestre mogu napredovati u specijalnim područjima. Medicinske sestre koje napreduju u zbrinjavanju starijih osoba nazivaju se medicinske sestre specijalisti gerijatrije.

Medicinske sestre

Medicinske sestre praktičari su registrirane medicinske sestre koje primaju dodatnu obuku u dijagnostici i liječenju. One imaju više odgovornosti nego RN. One mogu pisati recepte i ordinirati pretrage. Neke medicinske sestre praktičari, koji se nazivaju medicinske sestre specijalisti za gerontologiju, posebno su obučeni za brigu o starijim osobama. Medicinske sestre praktičari u ordinacijama obiteljske medicine također se obučavaju za brigu o starijim odraslim osobama, ali ne s toliko naglaska kao medicinske sestre praktičari za gerontologiju.

Liječnički pomoćnici

Liječnički asistenti (PA) imaju iste funkcije kao i liječnici i medicinske sestre praktičari, ali uvijek pod nadzorom liječnika. Njihove funkcije uključuju sljedeće:

 • Uzimanje podataka o povijesti bolesti

 • Obavljanje fizikalnog pregleda

 • Naručivanje dijagnostičkih pretraga

 • Pomaganje liječnicima u izradi planova liječenja

 • Pomoć kod kirurških zahvata

 • Obavljanje rutinskih postupaka, kao što je apliciranje injekcija i šivanje rana

 • Pružanje informacija o praćenju plana liječenja i brizi o sebi (kao što su informacije o zdravoj prehrani i vježbanju)

PAs djeluju u većini ustanova za njegu, uključujući ustanove za dugotrajnu skrb. Oni mogu pružati zdravstvenu zaštitu u domu osobe. Neke PAs su specijalizirane za liječenje starijih osoba.

Ljekarnici

Osim izdavanja lijekova, ljekarnici procjenjuju recepte kako bi bila korištena odgovarajuća terapija. Ljekarnici mogu provjeriti uzimaju li starije osobe lijekove koji predstavljaju rizik za njih. Farmaceuti također osiguravaju da su dane upute jasne i da sadrže informacije o tome koliko i koliko često se lijek koristi. Oni prate izdane recepte starije osobe i potrebe za nadopunom terapije koja je pred istekom. Na taj način se mogu pratiti i eventualne intereakcije među lijekovima.

Neki su farmaceuti specijalizirani za brigu o starijim osobama. Takvi specijalizirani farmaceuti se nazivaju i ljekarnicima savjetnicima . Često rade u staračkim domovima. Oni pružaju drugim praktičarima informacije o tome kako na odgovarajući način koristiti lijekovi kod starijih osoba.

Dijetetičari

Dijetetičari procjenjuju koliko su zadovoljene prehrambene potrebe. Oni pružaju konkretne preporuke o tome koje namirnice odabrati i kako pripremiti hranu kada prehrambene potrebe nisu zadovoljene. 1 od 6 starijih osoba je pothranjena. Mnogi stariji ljudi mogu imati koristi od pomoći dijetetičara.

Terapeuti

Različite vrste terapeuta mogu biti potrebne, ovisno o poremećajima i problemima koje osoba ima.

Fizikalni terapeuti procijenjuju i liječe osobe koje imaju poteškoće u funkcioniranju - na primjer, poteškoće u hodanju, mijenjanje položaja (ustajanje, sjedanje ili ležanje), prijenos iz kreveta na stolicu, podizanju ili pregibanju. Oni rade s osobama koje su, primjerice, preboljele moždani udar, amputaciju udova ili operaciju kuka. Tretmani mogu uključivati vježbu, toplinu, ultrazvuk i pozicioniranje (na primjer, smještanje bolesnika u stolac koji odgovara njegovoj eličini i strukturi tijela da mu bude što udobnije)

Radni terapeuti procijenjuju i liječite osobe koje imaju poteškoća u brizi za sebe (na primjer, odijevanje ili kupanje), rade i rade druge dnevne aktivnosti.

Logopedi pomožu osobama koje imaju poteškoća s korištenjem i razumijevanjem govora. Oni također mogu pomoći osobama koje imaju problema s gutanjem, osobito nakon moždanog udara.

Socijalni radnici

Socijalni radnici pomažu u koordinaciji otpusta iz bolnica i transferima između raznih institucija. Oni mogu pomoći ljudima da riješe probleme s osiguranjima. Pomažu ljudima da pronađu usluge koje se mogu pružiti u kući i zajednici, a često pomažu i pri organizaciji tih usluga za osobu kojoj pomažu. Oni također procjenjuju kako ljudi reagiraju na dobivanje skrbi i usluga.

Socijalni radnici mogu okupiti članove obitelji i povesti raspravu o važnim pitanjima zdravstvene skrbi starije osobe. Mnogi socijalni radnici savjetuju osobe s tjeskobom, depresijom ili poteškoćama u suočavanju s bolesti ili invaliditetom.

Većina socijalnih radnika je upoznata s posebnim potrebama starijih osoba. No, neki su socijalni radnici posebno obučeni da savjetuju starije osobe i utvrde da li im je potreban nadzor ili dodatna pomoć.

Pomoćnici medicinskih sestara

Pomoćnici medicinskih sestara skrbe za ljude u bolnicama, rehabilitacijskim ustanovama, domovima za starije i nemoćne osobe ili drugim medicinskim ustanovama pod vodstvom medicinskih sestara. Obično su obučeni da rade neke jednostavne procjene zdravlja, kao što su mjerenje temperature i mjerenje pulsa i krvnog tlaka.

Također su obučeni pomoći u osnovnim svakodnevnim aktivnostima kao što su kupanje, oblačenje i jelo.

Pomoćnici medicinskih sestara mogu reagirati na signalna svjetla ili zvona koja ukazuju na to da netko treba pomoć.

Zdravstveni suradnici u kući

Zdravstveni suradnici u kući teže osigurati usluge vezane uz domaćinstvo kao što su priprema obroka, pomoć u pranju rublja i lagani kućni poslovi.

Medicinski etičari

Medicinski etičari pomažu u rješavanju moralnih pitanja koja se pojavljuju tijekom zdravstvene skrbi. Na primjer, zdravstveni djelatnici i članovi obitelji mogu se ne složiti oko toga treba li prekinuti liječenje koje se čini neučinkovitim. Medicinski etičari mogu biti liječnici, drugi zdravstveni djelatnici, odvjetnici ili drugi ljudi koji su posebno obučeni za medicinsku etiku. U nekim bolnicama SAD-u postoje i timovi medicinskih etičara.