Kalendar cijepljenja u djetinjstvu

Autor: The Manual's Editorial Staff
Urednik sekcije: prof. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Iva Hižar, dr. med.

Koji je preporučeni plan cijepljenja u djetinjstvu?

  • Većina liječnika slijedi plan cijepljenja koji preporučuje Američka Akademija za Pedijatriju i Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC)

  • Pokazuje koja su cjepiva potrebna djeci, dob kada se djeca trebaju cijepiti te broj doza koje trebaju primiti

  • Osmišljen je tako da djeca prime cjepiva tada kada postaju osjetljivija za dobivanje određenih infekcija

Mogu li djeca dobiti cjepivo ako su bolesna?

Djeca mogu primiti cjepivo ako imaju blagu infekciju, poput obične prehlade. Odlučujuću ulogu u odlučivanju o cijepljenju ima liječnik koji prati dijete.

Mogu li odgoditi ili preskočiti davanje određenih cjepiva djetetu?

Vaše dijete ima veću vjerojatnost da dobije određenu infekciju ako se ne slijedi preporučeni plan cijepljenja. Međutim, neznatno kašnjenje obično neće naštetiti vašem djetetu. Ako imate pitanja o preporučenom rasporedu, razgovarajte s liječnikom vašeg djeteta.

Rutinska cijepljenja za dojenčad i djecu

a Cjepivo protiv hepatitisa B: Ovo cjepivo se daje većini novorođenčadi prije nego što se otpuste iz bolnice. Druga se doza daje u dobi od 1 do 2 mjeseca, nakon čega slijedi treća doza u dobi od 6 do 18 mjeseci.

b Rotavirusno cjepivo: Ovisno o vrsti korištenog cjepiva, daju se dvije ili tri doze cjepiva: u dobi od 2 mjeseca, 4 mjeseca i 6 mjeseci ili u dobi od 2 mjeseca i 4 mjeseca.

c Cjepivo protiv Haemophilus influenzae tipa b (Hib): Ovisno o korištenom cjepivu, daju se tri ili četiri doze Hib cjepiva: u dobi od 2 mjeseca, 4 mjeseca i 12 do 15 mjeseci ili u dobi od 2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjeseci i 12 do 15 mjeseci.

d Poliovirusno cjepivo: Daju se četiri doze cjepiva: u dobi od 2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 do 18 mjeseci i 4 do 6 godina.

e Cjepivo protiv difterije, tetanusa i acelularno cjepivo protiv pertusisa: Prije dobi od 7 godina, djeca dobivaju cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTaP). Daje se pet doza DTaP: u dobi od 2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjeseci, 15 do 18 mjeseci i 4 do 6 godina.

Preporučuje se docjepiti jednom dozom cjepiva protiv tetanusa, difterije i pertusisa (Tdap) u dobi od 11 do 12 godina.

f Pneumokokno cjepivo: Daju su četiri doze cjepiva: u dobi od 2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjeseci i 12 do 15 mjeseci.

g Meningokokno cjepivo: Daju se dvije doze: u dobi od 11 do 12 godina i 16 godina (nije prikazano u gornjem rasporedu).

h Cjepivo protiv gripe: Cjepivo protiv gripe se preporučuje kod svih iznad 6 mjeseci života. Većina ljudi treba samo jednu dozu. Djeci u dobi od 6 mjeseci do 8 godina daju se dvije doze u razmaku od najmanje 4 tjedna ako prvi put primaju cjepivo protiv gripe.

i Cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubele (MO-PA-RU)): Daju se dvije doze: u dobi od 12 do 15 mjeseci i 4 do 6 godina.

j Cjepivo protiv varičela: Daju se dvije doze: u dobi od 12 do 15 mjeseci i 4 do 6 godina.

k Cjepivo protiv hepatitisa A: Za trajnu zaštitu potrebne su dvije doze cjepiva protiv hepatitisa A. Prva se doza daje između dobi od 12 do 23 mjeseca, a druga doza se daje 6 do 18 mjeseci kasnije. Djeca starija od 23 mjeseca, mogu primiti cjepivo protiv hepatitisa A kako bi se zaštitili od hepatitisa A.

l Cjepivo protiv humanog papiloma virusa (HPV): Cjepivo protiv humanog papiloma virusa daje se adolescentima (djevojčicama i dječacima) u 2 ili 3 doze. Broj doza ovisi o starosti adolescenta kada se daje prva doza. Onima koji su primili prvu dozu u dobi od 9 do 14 godina daju se dvije doze, odvojene razmakom od najmanje 5 mjeseci. Onima koji su primili prvu dozu u dobi od 15 godina ili starije daju se 3 doze. Druga se doza daje najmanje 1 mjesec nakon prve doze, a treća doza daje se najmanje 5 mjeseci nakon prve doze. Rutinsko cijepljenje preporučuje se u dobi od 11 do 12 godina.

Važno je slijediti preporučeni plan cijepljenja, jer on pomaže zaštititi dojenčad i djecu od infekcija koje se mogu prevenirati. Raspored koji je dolje prikazan, temelji se na smjernicama Američke Akademije za Pedijatriju i Američkog Centra za kontrolu bolesti (see Immunization Schedules for Infants and Children). Kalendar pokazuje koja su cjepiva potrebna, u kojoj dobi i koliko doza dijete treba primiti (označeno brojevima u simbolima).

Za mnoga cjepiva postoji raspon prihvatljive dobi kada se mogu primiti. Liječnik može dati određene preporuke, koje mogu varirati ovisno o zdravstvenom stanju djeteta i drugim okolnostima. Često se koriste kombinirana cjepiva, tako da djeca primaju manje injekcija. Ako djeca nisu cijepljena prema rasporedu, preporučuje se nadoknada cijepljenja. Roditelji trebaju liječniku prijaviti bilo kakve nuspojave nakon cijepljenja.

Za više informacija o kalendaru cijepljenja, roditelji mogu pitati liječnika ili posjetiti službenu stranicu Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. National Immunization Program web site.