Pregled kardiomiopatija

Autor: Thomas D. Stamos, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med. i prof. dr. sc.Marko Boban dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Marko Boban dr. med.

Kardiomiopatija je primarni poremećaj srčanog mišića. Ona se razlikuje od strukturnih srčanih bolesti kao što su koronarna bolest, bolesti srčanih zalistaka, i kongenitalnih srčanih bolesti. Kardiomiopatije se dijele u 3 glavne vrste na temelju patoanatomskih obilježja:

Pojam ishemijske kardiomiopatije odnosi se na dilatirani miokard, oslabljene kontraktilnosti koji se razvija uz tešku koronarnu bolest (sa ili bez infarktnih ožiljnih areala). U klasičnom smislu ne smatra da se primarnom kardiomiopatijom, u gore navedenim kategorijama, jer ne predstavlja primarni poremećaj kardiomiocita.

Manifestacije kardiomiopatije obično su u obliku srčanog popuštanja i ovise o tome je li dominantan poremećaj sistolički disfunkcija, dijastolička disfunkcija, ili oboje. Neki kardiomiopatije također mogu uzrokovati bol u prsima, sinkopu, aritmije, ili iznenadnu srčanu smrt.

Procjena obično uključuje obiteljsku anamnezu, laboratorijske nalaze krvi, EKG, radiogram srca i pluća, ehokardiografiju, i često MR srca ukoliko je dostupno. Neki bolesnici zahtijevaju biopsiju miokarda (transvensku desne klijetke ili retrogradnu lijeve klijetke). Ostali testovi su potrebni da se utvrdi etiologija. Liječenje ovisi o specifičnoj vrsti i uzroku kardiomiopatije (vidi tablicu Dijagnstika i liječenje kardiomiopatija).

Dijagnostika i liječenje kardiomiopatija

Značajke metode

Dilatacijska kardiomiopatija

Hipertrofična kardiomiopatija

Restriktivna kardiomiopatija

AV = atrioventrikularni; BBB = blok zajedničke grane; SMV= srčani minutni volumen; EDP =end dijastolički tlak; EF = ejekcijska frakcija; ICD = implantirati kardioverter-defibrilator; LK = lijeva klijetka; RK =desna klijetka; S3 =3. srčani ton; S4= 4. srčani ton; ±= sa ili bez.

Patofiziologija

Sistoličko popuštanje

Dijastoličko popuštanje ± opstrukcija izgonskog trakta

Dijastoličko popuštanje

Klinički nalazi

LV i RV popuštanje, iznenadna srčana smrt

Kardiomegalija

Funkcionalna insuficijencija AV zalistaka

S3 i / ili S4

Dispneja u naporu, angina, sinkopa, iznenadna smrt

sistolički šum ± šum mitralne regurgitacije, S4

Bifidni karotidni puls s brzim usponom i padom

Dispneja u naporu i umor

Popuštanje LK ± RK

Funkcionalna insuficijencija AV zalistaka

EKG

Nespecifične promjene ST–segmenta i T–vala

Q valovi ± BBB

Hipertrofija i ishemija LK

Duboki septalni Q valovi

Hipertrofija LK ili niža voltaža QRS-a

Ehokardiografija (ultrazvuk srca)

Dilatirane hipokinetične klijetke ± muralni tromb

Niska EF i, često, funkcionalna regurgitacija AV

Hipertrofični ventrikuli, visoka, normalna ili niska EF, ± sistolički pomak prednjeg mitralnog zaliska prema naprijed(SAM) ± asimetrična hipertrofija ± gradijent LK

Povećana debljina stijenke ± obliteracija srčane šupljine

Dijastoličko popuštanje LV

Rendgensk

Kardiomegalija

Plućna venska kongestija

Bez kardiomegalije

Bez kardiomegalije ili je blaga

Hemodinamika

Normalan ili visok EDT, niska EF, difuzno proširene hipokinetične klijetke± insuficijencija AV zaliska

Nizak SMV

Visok EDT, ± subvalvularni gradijent tlaka ± mitralna regurgitacija

Normalan ili mali SMV

Visok EDP, poniranje i zaravan dijastoličkog tlaka na krivulji LV

Normalan ili smanjeni SMV

Prognoza

20% smrtnosti u prvoj godini, a dalje oko 10% / god nakon toga

Oko 1% godišnji rizik od iznenadne smrti

5–godišnja smrtnost 70%

Liječenje

Diuretici, ACE inhibitori, blokatori receptora angiotenzina II, ± beta–blokatori, spironolakton ili eplerenon, digoksin, ICD, resinkronizacijska terapija, antikoagulansi

Beta–blokatori ± verapamil ± dizopiramid ± septalna miektomija ± kateterska alkoholna ablacija

Venepunkcije za hemokromatozu

Resekcija endokarda

Hidroksiurea za hipereozinofiliju