Hospitalne infekcije kod Novorođenčeta

Autor: Brenda L. Tesini, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Katarina Bojanić, dr. med.

Za razliku od peripartalno stečenih infekcija prenesenih od majke, neke infekcije novorođenče stekne nakon poroda. Nije uvijek jasno je li izvor infekcije majka ili bolničko okruženje kao npr. kod infekcije streptokokom grupe B ili herpes simpleks virusom.

Bolničke ili nozokomijalne infekcije predstavljaju problem ponajprije za nedonoščad ali i za bolesnu terminsku novorođenčad kada je potrebna dugotrajna hospitalizacija. Stopa infekcije kod zdrave, terminske novorođenčadi iznosi <1%. Kod novorođenčadi koja se liječi u intenzivnoj njezi incidencija se povećava sa smanjenjem gestacijske dobi. Najčešće bolničke infekcije su vezane uz centralne katetere (tzv. CLABSI eng. central line-associated bloodstream infections) i bolničke pneumonije.

Pregled neonatalnih infekcija

Etiologija

Kodterminske novorođenčadi najčešća bolnička infekcija je infekcija kože uzrokovana Staphylococcus aureusom (i osjetljivim i rezistentnim na meticilin). Iako su potencijalni izvor infekcije zdravstveni radnici, nosioci S. aureus u nosu, kolonizirana novorođenčad i majke takoder mogu biti rezervoar. Pupkovina, nos i prepone često su kolonizirane tijekom prvih nekoliko dana života. Ipak, infekcija se često ne očituje dok novorođenče ne dođe kući.

Kod novorođenčadi vrlo niske porođajne težine (VLBW <1500 g), oko 70% infekcija uzrokovana je gram–pozitivnim uzročnicima, većinom koagulaza–negativnim stafilokokom. Gram-negativni uzročnici Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter i Serratia uzrokuju oko 20% infekcija. Gljive (Candida albicans i C. parapsilosis) uzrokuju oko 10%. Obrazac infekcija (i otpornost na antibiotike) razlikuje se među ustanovama i odjelima a s vremenom se mijenja. Povremeno izbijaju "epidemije" kada osobito virulentni uzročnik kolonizira odjel.

Infekciji pogoduju brojni invazivni postupci kojima se podvrgava nedonoščad (npr. dugotrajna arterijska i venska kateterizacija, endotrahealna intubacija, trajni pozitivni tlak u dišnim putovima, nazogastrične ili nazojejunalne sonde). Što je boravak na odjelima intenzivne skrbi dulji i što je više postupaka potrebno, to je veća vjerojatnost infekcije.

Prevencija

  • Mjere smanjivanja kolonizacije S. aureusom

  • Prevencija kolonizacije i infekcije na odjelima neonatologije i intenzivne njege novorođenčadi

  • Higijena ruku

  • Nadzor infekcija

  • Uključivanje antibiotika po potrebi

  • Cijepljenje

Smanjenje kolonizacije

Kupanje novorođenčadi s 3% heksaklorofinom smanjuje učestalost S. aureus kolonizacije. S obzirom na to da ovaj spoj može biti neurotoksičan, osobito kod nedonoščadi niske porođajne težine, više ne koristi. Američka Pedijatrijska Akademija preporučuje suhu njegu pupka. Ova praksa može dovesti do visoke stope kolonizacije sa S. aureus zbog čega su se pojavile i epidemije u nekim bolnicama. Tijekom epidemije, primjena trostruke boje na bataljak ili bacitracin/mupirocin masti na bataljak, nosnice i obrezano područje spolovila (ukoliko postoji) smanjuje kolonizaciju. Rutinsko uzimanje uzoraka za kulture od osoblja i okoliša se ne preporučuje.

Odjel neonatologije i intenzivna njega novorođenčadi

Prevencija kolonizacije i infekcije na odjelima neonatologije zahtijeva adekvatan prostor i osoblje. U intenzivnoj njezi gdje boravi više novorođenčadi, potrebno je osigurati barem 11,2 m²/ djetetu i 2,4 m između dva inkubatora ili grijača, od ruba do ruba u svakom smjeru. Omjer medicinske sestre:pacijenta je 1:1 do 1:2. Na odjelu neonatologije druge razine gdje boravi više novorođenčadi, potrebno je osigurati također 11,2 m²/djetetu i oko 1,2 m između dva inkubatora ili grijača, od ruba do ruba u svakom smjeru. Omjer medicinske sestre:pacijenta je 1:3 do 1:4.

Potrebna je odgovarajuća tehnika za postavljanje i održavanje invazivnih katetera, endotrahealnog tubusa, različitih sondi te pažljivo čišćenje i sterilizacija opreme. Pridržavanje ovih postupaka iznimno je važno i zahtjeva česte provjere. Pisani protokoli na temelju dokaza za postavljanje i održavanje centralnog katetera znatno su smanjili stopu infekcija vezanih uz centralne katetere.

Slično tome, poznati postupci koji smanjuju bolničku pneumoniju u neonatalnoj intenzivnoj njezi su edukacija osoblja, aktivni nadzor bolničkih pneumonija, podizanje kreveta u području glave intubiranog novorođenčeta za 30 do 45 ° C, te pružanje sveobuhvatne oralne higijene. Postavljanje novorođenčeta u bočni položaju s endotrahealnim tubusom i cijevima u horizontali s aparatom može također biti korisno.

Higijena ruku

Higijena ruku važna je preventivna mjera infekcija. Pranje s pripravcima alkohola jednako je učinkovito kao pranje s vodom i sapunom u smanjivanju bakterijskih kolonija na rukama. Ako su ruke vidljivo prljave potrebno ih je oprati sapunom i vodom. Inkubatori pružaju ograničenu zaštitnu izolaciju. Unutrašnje i vanjske površine inkubatora brzo se zagade a vjerojatnost da će osoblje kontaminirati ruke i podlaktice je velika. Dodatnu zaštitu pružaju uobičajene predostrožnosti prilikom postupanja s krvlju i tjelesnim tekućinama.

Nadzor infekcija

Potreban je aktivni nadzor infekcija. Kod epidemije korisno je utvrditi skupinu bolesne ili kolonizirane djece i dodijeliti odvojeno osoblje za njegu. Za utvrđivanje adekvatnosti mjera spriječavanja infekcija uvedenih tijekom epidemije potreban je aktivni nadzor još mjeseca dana nakon otpusta zadnjeg bolesnog djeteta iz bolnice.

Antibiotici

Profilaktička primjena antibiotika nije učinkovita, ubrzava razvoj rezistentnih bakterija i mijenja ravnotežu normalne flore u novorođenčeta. Međutim, tijekom potvrđene epidemije, u obzir dolazi primjena antibiotika protiv specifičnih uzročnika npr. penicilina G za profilaksu infekcije streptokokima grupe A vidi: Preporučene doze odabranih antibiotika za parenteralnuprimjenu u novorođenčadi.

Cijepljenje

Potrebno je svu hospitaliziranu djecu cijepiti inaktiviranim cjepivima prema kalendaru cijepljenja vidi: Preporuke cijepljenja za 0-6 godina god. Živa atenuirana virusna cjepiva npr. rotavirus cjepivo, daje se tek kod otpusta kako bi se spriječilo širenje cijepnog soja u bolnici.

Ključne točke

  • Hospitalne infekcije predstavljaju problem ponajprije za nedonoščad, a za terminsku djecu tek onda kada je potrebna dugotrajna hospitalizacija.

  • Što je porođajna težina niža veći je rizik od infekcije, osobito kod novorođenčadi sa centralnim kateterima, endotrahealnim tubusom, ili oboje.

  • Pravilne tehnike postavljanja i održavanja katetera, cijevi i uređaja iznimno je važno za prevenciju infekcije. Postoje protokoli kako bi se svi jednako pridržavali ovih tehnika.

  • Davanje antibiotika preventivno se ne preporuča, osim u slučaju epidemije na novorođenačkom odjelu koja uključuje potvrđeni patogen.