Članovi obitelj koji brinu za starije

Autori: Daniel B. Kaplan, PhD, LICSW
Barbara J. Berkman, DSW, PhD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

Obiteljski njegovatelji imaju ključnu ulogu u odgađanju i mogućem sprečavanju institucionalizacije kronično bolesnih starijih pacijenata. Iako susjedi i prijatelji mogu pomoći, oko 80% od pomoći u kući (fizički, emocionaloi, socijalno, ekonomski) osigurava obitelji skrbnika. Kada je opće stanje pacijenta blago ili umjereno narušeno, bračni drug ili odrasla djeca često pružaju njegu, ali kad je pacijent sa teškim invaliditetom, bračni drug (obično žena) najčešće preuzima ulogu njegovatelja. Procjenjuje se da je u 2015. godini oko 34 milijuna Amerikanaca, više od 10% od ukupne populacije SAD-a, radilo u svojstvu neplaćenog njegovatelja za nekoga od 50 godina ili starijeg.

Količina i vrsta njege koju pružaju članovi obitelji ovise o ekonomskim resursima, obiteljskoj strukturi, kvaliteti međuljudskih odnosa, i drugim obavezama koje zahtjevaju vrijeme i energiju. Njegovateljska uloga obitelji seže od najmanje pomoći (povremeno pomaganje) do sudjelovanja u potpunoj brzi. U prosjeku, obitelj za njegu starije osobe troši oko 24 sati tjedno, a u 20% vremena više od 40 sati tjedno. Prema izvješćima pružatelja skrbi za starije osobe, 63% njihovih primatelja skrbi boluju od kroničnih bolesti i 29% ima kognitivne smetnje.

Iako je društveno opće prihvaćeno da članovi obitelji imaju odgovornost u brizi jedni za druge, ograničenja u pružanju skrbi od strane potomstva i bračnog druga variraju među kulturama, obiteljima i pojedinim članovima obitelji. Spremnost članova obitelji da pruže odgovarajuću njegu može biti potpomognuta s uslugama podrške (npr. tehnička pomoć u učenju novih vještina; savjetovališta, usluge centra za mentalno zdravlje), kao i dopunskim uslugama(npr. osobna njega [pomoć u održavanju osobne higijene, hranjenju, odijevanju ,zdravstvena njega u kući, dnevni boravak za starije osobe, organiziranje prehrane) Dopunske usluge mogu se pružati redovito ili kao rasterećenjesamo nekoliko sati na dan.

Promjene u demografiji i društvenim vrijednostima su dovele do smanjenja broja članova obitelji koji su na raspolaganju da se brinu za starije unutar obitelji, a zbog sljedećeg:

  • Povećan životni vijek: kao rezultat toga, populacija jako starih je u porastu Dakle, vrlo je vjerojatno da su njihova djeca, koja su potencijalni njegovatelji, također stari.

  • Odgođeno rađanje: u kombinaciji s duljim životnim vijekom, ta odgoda je stvorila " sendvič generaciju" njegovatelja, koji se brinu istovremeno za svoju djecu i roditelje.

  • Povećanje mobilnosti američkog društva i povećana stopu razvoda: Kao rezultat toga, veća je vjerojatnost da će obitelji biti zemljopisno razdvojene, a obiteljske veze složenije. Ipak, 80% ljudi 65 žive unutar 20 minuta od jednog djeteta.

  • Sve veći broj žena od ukupno zaposlenih: U prošlosti, žene su se mogle skrbiti za starije roditelje, ali zahtjevi posla mogu umanjiti ili spriječiti njihovu sposobnost za to.

  • Broj uzdržavanih i jako bolesnih starijih osoba je u porastu.

Ovi faktori predviđaju sve veću potražnju za zdravstvenom skrbi u kući koju pruža netko drugi, uz članove obitelji, prijatelje i susjede.

Učinci

Iako pružanje njege može biti jako ispunjavajuće, to također može imati i negativne učinke. Članovi obitelji kao njegovatelji mogu doživjeti značajan stres( takozvani teret njegovatelja) i kasnije zdravstvene probleme, izolaciju, zamor i frustraciju, što ponekad dovodi do osjećaja bespomoćnosti i iscrpljenosti ( sindrom izgaranja njegovatelja) ili zlostavljanje starijih.

Njegovateljstvo može također biti i financijski teret. Veze u kojima se jedan partner brine za drugog sklone su biti nesrazmjerno loše.

Pružatelji skrbi često mogu dobiti potporu ili saznati korisne informacije ili strategije za njegu od liječnika, medicinskih sestara, socijalnih radnika, ili tzv. case managera. Njegovatelji mogu također poduzeti i sljedeće mjere, kako bi pripremili sebe za pružanje njege, a tako i izbjegli sindrom izgaranja njegovatelja.

  • Uzeti u obzir svoje vlastite fizičke, emocionalne, rekreacijske, duhovne i fifnacijske potrebe

  • Kada je to primjereno, potražiti pomoć u pružanju njege od drugih članova obitelji i prijatelja

  • Istražiti mogućnost uključivanja u grupe za psihološku podršku (npr. grupe za podršku) ili pomoć pri njezi ( savjetovališta, zdravstvena skrb u kući, dnevni boravak za starije, organiziranje prehrane, rasterećenje u pružanju njege)

  • Ako je voljena osoba o kojoj se skrbi neprijateljski nastrojena ili teška, ne uzimati to osobno.