Podjela temporomandibularnih poremećaja

Autor: Noshir R. Mehta, DMD, MDS, MS
Urednici sekcije i prijevod: Martina Romić Knežević, dr. med. dent. i Ivica Knežević, dr. med. dent.

Pojam temporomandibularnih poremećaja obuhvaća stanja uzrokovana disfunkcijom TMZ-a ili bol lica i čeljusti, uključujući i glavobolju. Bol je lokalizirana oko TMZ-a, uključujući žvačne i druge mišiće lica, vrata i njihove fascije. Smatra se da osoba ima temporomandibularni poremećaj ukoliko postoji izražena bol i ograničeni pokreti čeljusti zbog kojih pacijent mora potražiti stručnu pomoć.

Temporomandibularni poremećaji su tipično multifaktorski, ali najčešće vezani uz probleme sa mišićima i ligamentima TMZ-a ili uz unutarnje degenerativne promjene zgloba.

Degenerativne promjene unutar zgloba ograničavaju pokrete kondila unutar glenoidne jamice ili uz hrskavičnu površinu diska. vidi sliku). Disk ,koji ima oblik kao crvene krvne stanice, služi kao jastuk koji amortizira trenje između dvije koštane površine. Uzroci poremećaja kretnji su stiskanje i škripanje zubima, trauma, sistemske bolesti (artritis), lokalne i sistemske infekcije, malokluzija i gubitak zuba. Stalno korištenje gume za žvakanje također može dovesti do navedenih problema.

(Vidi također Dislokacija Mandibule, Frakture temporalne kosti i Tumori čeljusti.)

Dijagnoza

  • Klinička procjena

Poremećaji TMZ-a moraju se diferencijalno dijagnosticirati i razlučiti od sličnih stanja sa istim simptomima (vidi tablicu). Bol koja se pojačava kada prstom pritisnemo na područje TMZ-a prilikom otvaranja usta, upućuje na temporomandibularni problem.

Pacijenta se zamoli da opiše bol i definira bolno područje. Žvačni mišići (temporalni, maseter, medijalni i lateralni pterigoidni) te cervikalni i okcipitalni mišići se palpiraju zbog osjetljivosti i triger točki (točke koje projiciraju bol u drugo područje).

Pacijent se promatra tijekom otvaranja usta sve do granice boli. Kada pacijent otvara i zatvara usta pritom pazeći na dodir maksilarnih i mandibularnih inciziva (obično u sredini), mandibula kod temporomandibularnih poremećaja pokazuje devijaciju prema bolesnoj strani. Palpacijom i auskultacijm zgloba prilikom otvaranja i zatvaranja usta uočava se bol, pucketanje, škljocanje i krepitacije.

Gibanje kondila palpira se postavljanjem petog prsta u vanjski slušni hodnik i laganim pritiskom prema naprijed dok pacijent pomiče čeljust. Čovjek srednje konstitucije može otvoriti usta 40 mm (mjereno između gornjih i donjih inciziva). Ovisno o veličini pacijenta, pacijent bi trebao postaviti tri prsta jedan na drugi (kažiprst, srednji i prstenjak) u usta između inciziva.