Psihotični poremećaj zbog nekog drugog medicinskog stanja

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Ćulum Marin, dr. med.

Psihotični poremećaj zbog drugog medicinskog stanja je halucinacija ili sumanutost uzrokovana drugim medicinskim poremećajem.

Psihoza se odnosi na simptome kao što su sumanutosti, halucinacije, neuređen tok misli i govora te bizarno i neprikladno ponašanje (uključujući katatoniju) koji ukazuju na to kako pacijent ne testira realitet.

Ova dijagnoza se primjenjuje kada je psihoza rezultat fiziološkog učinaka određenog zdravstvenog stanja. Primjeri su psihotična ponašanja ili mirisne halucinacije koje su ponekad povezane s epilepsijom temporalnog režnja i kontralateralnim "neglect" sindromom kojeg ponekad uzrokuje lezija parijetalnog režnja.

Drugi medicinski poremećaji koji mogu uzrokovati psihoze su tumori i infekcije CNS-a, moždani udari, migrene i razni endokrini poremećaji.

Dijagnoza se ne koristi u slučajevima kada pacijenti imaju psihotični odgovor na neku medicinsku bolest (npr psihoza intenzivne njege), psihoze zbog djelovanja lijekova, odvikavanja od droge ili delirija uzrokovanog zdravstvenim stanjem.

Bitno je uspostaviti vremensku korelaciju između medicinskog i psihotičnog stanja (tj, oni počinju i završavaju u isto vrijeme).

Liječenjem zdravstvenog stanja često se otklone i psihotični simptomi, ali nekim pacijentima također treba i dodatno liječenje psihotičnih simptoma.

(Vidi također Uvod u shizofreniju i povezane poremećaje.)