Kalendar cijepljenja

Autor: Michael J. Smith, MD, MSCE
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Antonia Jeličić Kadić, dr. med.,
doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.

Cijepljenje se provodi prema kalendaru cijepljenja koji su preporučili Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Američka pedijatrijska akademija (AAP) i Američka akademija obiteljskih liječnika . (vidi tablicu, tablicu, i tablicu).

Zdravstveni djelatnici bi također trebali provjeriti najnovije preporuke na www.cdc.gov/vaccines (također dostupno kao free mobile app) i trebaju se konzultirati s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) za detaljne preporuke i ažuriranja na adresi http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html. Cjepni status se treba procjenjivati najmanje jednom mjesečno.

Za moguće neželjene reakcije i detalje o načinu primjene vidi Imunizacija ( vidi: Cijepljenje).

Preporuke cijepljenja za 0-6 godina god

Cjepivo

Rođenje

1 mj

2 mj

4 mj

6 mj

9 mj

12 mj

15 mj

18 mj

19-23 mj

2-3 god

4-6 god

Hepatitis B (HepB)a

1. doza

2. doza

Vidi napomenu *

3. doza

Vidi napomenu *

Rotavirus (RV)b

1. doza

2. doza

Vidi napomenu b

Difterija, tetanus, pertusis (aceleularno cjepivo) (DTaP, <7 god.)c

1. doza

2. doza

3. doza

Vidi napomenu*

4. doza

Vidi napomenu*

5. doza

Haemophilus influenzae tipa b (Hib)d

1. doza

2. doza

Vidi napomenu d

Vidi napomenu *

3. ili 4. dozad

Vidi napomenu*

Vidi napomenu †

Konjugirano pneumokokno cjepivo (PCV13)e

1. doza

2. doza

3. doza

Vidi napomenu*

4. doza

Vidi napomenu*

Vidi napomenu

Inaktivirano cjepivo protiv poliovirusa (IPV)f

1. doza

2. doza

3. doza

Vidi napomenu*

4. doza

Gripa (inaktivirano cjepivo protiv gripe [IIV] ili živo atenuirano cjepivo protiv gripe [LAIV]gg

Godišnje, 1 ili 2 doze

NOTE: LAIV nije preporučen za sezonu gripe 2017.-2016. LAIV se može koristiti tijekom sezone gripe 2018-1919.

Ospice, zaušnjaci, rubeola (MMR)h

Vidi napomenu hh

1. doza

Vidi napomenu*

2. doza

Vodene kozice (VAR) i

1. doza

Vidi napomenu*

2. doza

Hepatitis A (HepA) jj

serija 2 dozej

Vidi napomenu ‡

Meningokokno cjepivo (MenACWY-D za dob ≥ 9 mjeseci; MenACWY-CRM za dob ≥ 2 mjeseca)k

Vidi napomene i k

Pneumokokno polisaharidno cjepivo (PPSV23)ee

Vidi napomene i e

* = Raspon preporučene dobi za nadoknadno cijepljenje.

= Raspon preporučene dobi za određene visokorizične skupine.

= Raspon preporučene dobi za nadoknadno cijepljenje i za određene visokorizične skupine.

Ovaj raspored uključuje preporuke Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Savjetodavnog odbora za imunizaciju (ACIP) koji su na snazi od 1. veljače 2018. godine. Bilo koju dozu koja nije primijenjena u preporučenoj dobi, treba primijeniti u sljedećem posjetu, kad je to moguće i izvedivo. Kada je moguće potrebno je koristiti kombinirano cjepivo treba umjesto zasebnih injekcija. U razmatranja treba uključiti procjenu zdravstvenog djelatnika, želje pacijenta i moguće nuspojave. Za dodatne informacije, pogledajte ACIP izjave na http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html. Klinički značajne nuspojave nakon cijepljenje treba prijaviti na Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) na http://www.vaers.hhs.gov ili telefonom, 800-822-7967. Slučajeve cijepljenjem preventabilnih bolesti treba prijaviti državnoj ili lokalnoj zdravstvenoj službi . Ako djeca zaostaju u kalendaru cijepljenja ili započnu kasno sa cijpljenjem, treba slijediti plan za nadoknado cijepljenje. Za informacije o kontraindikacijama i mjerama opreza pogledajte Vaccine Recommendations and Guidelines of the ACIP: Contraindications and Precautions.

Za izračun intervala između doza, 4 tjedna = 28 dana. Razmaci od ≥ 4 mj određuju se kalendarskim mjesecima.

Doze cjepiva primijenjene ≤ 4 dana prije minimalne preporučene dob ili intervala smatraju se valjanim. Doze primijenjene ≥ 5 dana ranije od minimalnoga intervala ili minimalne dobi ne smatraju se valjanim i treba ih ponoviti u odgovarajućoj dobi. Ponavljana doza se primjeni nakon nevažeće doze odvojene preporučenim minimalnim intervalom. Za dodatne informacije, pogledajte Table 3-1: Recommended and minimum ages and intervals between vaccine doses.

Unutar raspona brojeva (npr. 12-18 mjeseci), crtica znači "od/do".

Za informacije o imunokompromitiranim osobama pogledajte Vaccine Recommendations and Guidelines of the ACIP: Altered Immunocompetence

Dodatne informacije o cjepivima potrebnim za određena putovanja, vidi web stranicu CDC-a For Travelers.

a Hepatitis B (HepB) cjepiva. Minimalna dob je pri rođenju.

Pri rođenju:

 • Ako majka ima negativan površinski antigen hepatitisa B (HBsAg), kod zdrave novorođenčadi primijenite 1 dozu u prva 24 sata života. Novorođenčadi TM <2000 g primijenite 1 doza u dobi od 1 mj ili prije otpusta iz bolnice.

 • Ako majka ima pozitivan hepatitis B površinski antigen (HBsAg), primijenite HepB i 0,5 ml hepatitis B imunoglobulin (HBIG) unutar 12 sati od rođenja, bez obzira na porođajnu masu. Ovu djecu treba testirati na HBsAg i protutijela na HBsAg (anti-HBs) u dobi od 9-12 mj. Ako je cijepljenje HepB odgođeno, testirajte 1-2 mjeseca nakon zadnje doze.

 • Ako je HBsAg status majke nepoznat, primijenite HepB cjepivo svoj novorođenčadi unutar 12 sati od rođenja, bez obzira na porođajnu masu. Novorođenčadi TM <2000 g, primijenite 0.5 mL HBIG u kombinaciji sa HepB cjepivom u roku od 12 sati od rođenja. Odredite HBsAg status majke što je prije moguće, a ako je ona HBsAg-pozitivna, primijenite 0.5 mL HBIG novorođenčadi TM ≥ 2000 g (najkasnije u roku od 7 dana od rođenja).

Doza nakon rođenja:

 • Primijenite drugu dozu u dobi od 1 do 2 mjeseca, a treću doza u dobi od 6 do 18 mjeseci. Monovalentno HepB cjepivo treba korisiti kod dojenčadi mlađe od 6 tjedana.

 • Primijenite ukupno 4 doze HepB cjepiva kada se kombinirano cjepivo koje sadrži HepB primjenjuje nakon doze pri rođenju.

 • Djeca koja nisu primila dozu pri rođenju trebaju primiti 3 doze HepB cjepiva prema rasporedu 0 mj, 1-2 mj, i 6 mj s što ranijim početkom cijepljenja (vidi tablicu).

 • Minimalni interval između 1. i 2. doze je 4 tjedna, a između 2. i 3. doze 8 tjedana. Završnu (3. ili 4.) dozu HepB cjepiva primijenite najranije 16 tjedana nakon prve doze, a ne prije 24 tjedna.

b Rota (RV) cjepiva. Za RV-1 (Rotarix®) i RV-5 (RotaTeq®) minimalna dob je 6 tjedana.

 • RV-1 (Rotarix®) ima 2 doze cjepiva, a primjenjuju se u dobi od 2 mj i 4 mj.

 • RV-5 (RotaTeq®), ima 3 doze cjepiva, a primjenju se u dobi od 2 mj, 4 mj i 6 mj.

 • Ako je bilo koja doza u nizu primjenjenih bila RV-5 (RotaTeq®) ili je to nepoznato, potrebno je primjeniti 3 doze.

 • Maksimalna starost za primjenu završne doze je 8 mj, 0 dana.

 • Cijepljenje se ne treba započeti u dojenčadi starije od 15 tjedana (vidi tablicu)..

cc Toksoidi difterije i tetanusa i acelularno cjepivo protiv hripavca (DTaP) Minimalna dob je 6 tjedana, osim za DTaP-IPV cjepivo (Kinrix® i QuadracelTM), gdje je minimalna dob 4 god.

 • Primijenite 5 doza DTaP cjepiva u dobi od 2, 4, 6, 15-18 mj i 4-6 god.

 • Četvrta doza može se primijeniti prije 12. mjeseca života, uz uvjet da je barem 6 mjeseci prošlo od treće doze.

 • Četvrta doza koja je neprimjereno primijenjena u dobi od 12 mjeseci može se računati kao četvrta, ako je primijenjena ≥ 4 mj nakon treće doze.

 • 5. doza DTaP cjepiva nije potrebna ako je 4. doza primijenjena u dobi ≥ 4 god.

dHaemophilus influenzae Cjepivo protiv tipa b: Minimalna dob je 6 tjedana.

 • Ako se koristi PRP-T (ActHIB®), PRP-T (Hiberix®) ili DTaP-IPV / Hib (Pentacel®), primijenite 4 doze u dobi od 2, 4, 6 i 12–15 mjeseci.

 • Ako se koristi PRP-OMP (PedvaxHIB®), primijenite 3 doze u dobi 2, 4 i 12-15 mjeseci.

 • U djece dobi 12-59 mj, koja nisu cijepljena primijenite samo 1 dozu.

Nadoknadno cijepljenje:

 • Ako je prva doza primijenjena u dobi 7-11 mj; primijenite 2. dozu najmanje 4 tjedna kasnije i 3. (završnu) dozu u dobi 12-15 mj ili 8 tjedana nakon druge doze (koja god bude kasnija).

 • Ako je prva primjenjena u dobi od 12-14 mj: primjenite 2. (završnu) dozu bar 8 tjedana nakon prve doze.

 • Prva doza primijenjena prije 12. mj života i druga doze prije 15. mj života: Primijenite 3. (završnu) dozu 8 tjedana nakon druge doze.

 • Ako se prve 2 doze PRP-OMP (PedvaxHIB® ili ComVax® [HepB-HIB]) primjene prije 12 mj. života, 3. (završnu) dozu treba primijeniti u dobi 12-59 mj i najmanje 8 tjedana nakon 2. doze.

 • U djece dobi 12-59 mj, koja nisu cijepljena primijenite samo 1 dozu.

 • Ostale preporuke za nadoknadno cijepljenje vidi tablicu.

Stanja koja povećavaju rizik od HiB infekcije Slijede preporuke za djecu s povećanim rizikom od HiB infekcije. (Neimunizirano znači da nije izvršeno potpuno cijepljenje do <14 mj. života ili ako cijepivo uopće nije primjenjeno u djece starije od ≥ 14 mjeseci).

 • Liječenje kemoterapijom ili zračenjem: Ako djeca dobi 12-59 mj. nisu cijepljena ili su primila samo 1 dozu prije 12. mj. života, primijenite 2 doze s razmakom od 8 tjedana. Ako su primila ≥ 2 doze prije 12. mj. života, primijenite 1 dozu bar 8 tjedana nakon prve doze. Doze cjepiva koje su primijenjene 14 dana prije početka terapije ili tijekom terapije, treba ponoviti barem 3 mj nakon završetka terapije.

 • Osobe kojima su transplantirane hematopoetske matične stanice: Primijenite 3 doze cjepiva s razmakom od 4 tjedna, bez obzira na prethodna Hib cijepljenja. Cijepljenje treba započeti 6–12 mjeseci nakon uspješne transplantacije.

 • Anatomska ili funkcionalna asplenija, uključujući anemiju srpastih stanica: Ako djeca dobi 12-59 mj. nisu cijepljena ili su primila samo 1 dozu prije 12. mj života, primijenite 2 doze s razmakom od 8 tjedana. Ako su primjenjene ≥2 doze prije 12. mjeseca života, primijeniti 1 dozu najmanje 8 tjedana nakon prethodne doze. Djeci koja nisu cijepljena u dobi od ≥ 5 godina primijenite jednu dozu.

 • Elektivna splenektomija: Djeci dobi ≥ 15 mjeseci primjenite jednu dozu cjepiva; ako je moguće cjepivo treba primjeniti najmanje 14 dana prije zahvata.

 • HIV infekcija: Ako djeca dobi 12-59 mj. nisu cijepljena ili su primila samo 1 dozu cjepiva prije 12. mj. života, primijenite 2 doze s razmakom od 8 tjedana. Ako su primila ≥ 2 doze prije 12 mj života, primjenit 1 dozu sa razmakom od najmanje 8 tjedana od prethodne doze. Djeci koja nisu cijepljena u dobi od ≥ 5 godina primijenite jednu dozu.u.

 • Nedostatak imunoglobulina, rani nedostatak komponente komplementa: Ako djeca dobi 12-59 mj. nisu cijepljena ili su primila samo 1 dozu cjepiva prije 12. mj. života, primjenite 2 doze s razmakom od 8 tjedana. Ukoliko su primijenjene ≥ 2 doze prije 12. mj. života, primijenite 1 dozu najmanje 8 tjedana nakon prethodne doze.

e Pneumokokno cjepivo. Minimalna dob je 6 tjedana za 13-valentno pneumokokno konjugirano cjepivo (PCV13) i 2 god za 23-valentno polisaharidno pneumokokno cjepivo (PPSV23).

 • Primijenite 4 doze PCV13 u dobi od 2, 4, 6 i 12-15 mj.

Nadoknadno cijepljenje:

 • Zdravoj djeci dobi 24-59 mj, koji nisu potpuno cijepljene PCV13 cjepivom primijenite jednu dozu. Ostale preporuke za nadoknadno cijepljenje, vidi tablicu.

Stanja koja povećavaju rizik od pneumokokne infekcije: Preporuke za djecu od 2 do 5 godina koja imaju povećani rizik. Ta stanja uključuju kronične bolesti srca i pluća, dijabetes melitus, curenje cerebrospinalnog likvora, kohlearni implantat i određena imukompromitirana stanja (npr. anemija srpastih stanica, asplenija, HIV infekcija, kronično bubrežno zatajenje, nefrotski sindrom, pojedini karcinomi, liječenje imunosupresivima, transplantacija solidnih organa, multipli mijelom). Za dodatne informacije, pogledajte ACIP recommendations for use of the pneumococcal vaccine in children. Za preporuke za djecu od 6 do 18 godina, vidi tablicu).

 • Ako je moguće, primijenite doze PCV13 cjepiva prije PPSV23.

 • Ako su djeca primila samo 3 doze, primijenite 1 dozu PCV13 najmanje 8 tjedana nakon prethodne doze PCV13. Ako su primili <3 doze, primijenite 2 doze: s razmakom 8 i 16 tjedana od prethodne doze.

 • Ako djeca nisu primila PPSV23, primijenite 1 dozu PPSV23 najmanje 8 tjedana nakon prethodne doze PCV13 cjepiva. Imunokompromitirana djeca primaju 2. dozu cjepiva 5 godina nakon prve.

f Inaktivirano cjepivo protiv poliovirusa (IPV). Minimalna dob je 6 tjedana.

 • Primijenite 4 doze IPV cjepiva u dobi od 2, 4, 6-18 mj, i 4-6 god. Završnu dozu serije treba primijeniti na ili nakon 4. rođendana, a najmanje 6 mjeseci nakon prethodne doze.

 • Tijekom prvih 6 mjeseci života, minimalna dob i minimalni razmaci se preporučuju samo ako je dijete neposredno izloženo poliovirusu (npr. putuje zemlje s endemskom pojavom poliovirusa, tijekom epidemije).

Nadoknadno cijepljenje:

 • Ako se ≥ 4 doze primjene prije 4. god, dodatna doze treba primijeniti u dobi 4-6 god i najmanje 6 mj nakon prethodne doze.

 • Četvrta doza nije potrebna ako je 3. doza primijenjena u dobi od ≥ 4 god i najmanje 6 mjeseci nakon prethodne doze.

 • Ostale preporuke za nadoknadno cijepljenje, vidi tablicu.

Za cijepljenje koje sadrži oralno cjepivo protiv poliovirusa (OPV), ili samo OPV ili mješovito OPV-IPV:

 • Ukupan broj doza potrebnih za potpuno cijepljenje jednak je onom koji je preporučen po rasporedu za IPV cijepljenje u SAD-u.

 • Samo trovalentno OPV (tOPV) cjepivo ispunjava uvjete cijepljenja u SAD-u. Za dodatne informacije o procjeni doza koje su dokumentirane kao OPV, vidi Guidance for Assessment of Poliovirus Vaccination Status.

g Cjepivo protiv gripe (sezonsko). Minimalna dob je 6 mj za inaktivirano cjepivo (IIV) i 2 god za živo-osljabljeno cjepivo (LAIV). NOTE: Živo oslabljeno cjepivo protiv gripe (LAIV) nije preporučeno za sezonu gripe 2017.-18 .; LAIV se može koristiti tijekom sezone gripe 2018-1919.

 • Za većinu zdrave djece dobi ≥ 2 god, može se koristiti ili LAIV ili IIV. Međutim, LAIV se ne smije primjenjivati u neke djece, uključujući djecu s astmom, djecu u dobi od 2-4 god koja su imala astmu ili bronhopstrukciju u posljednjih 12 mj, i djece koji imaju bilo kakva druga medicinskih stanja zbog kojih bi mogli razviti komplikacije gripe. Za sve ostale kontraindikacije za korištenje LAIV, vidi MMWR 62 (RR-7) 1-43, 2013, dostupno na http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6207a1.htm.

 • Primijenite formulaciju i dozu cjepiva koja je prikladna za dob i zdravstveno stanje pacijenta.

 • Djeca dobi od 6 mj do 8 godina koja nisu primila ≥ 2 doze cjepiva protiv gripe prije 1. srpnja 2017., trebaju dobiti 2 doze s razmakom od najmanje 4 tjedna.

 • Za dodatne informacije, pogledajte 2017–2018 ACIP influenza vaccine recommendations.

h Cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) cjepivo. Minimalna dob za rutinsko cijepljenje je 12 mjeseci.

 • Primijenite 2 doze cjepiva u dobi od 12-15 mj i 4-6 godina. Druga doza se može primijeniti najranije 4 tjedna nakon prve doze.

 • Nadoknadno cijepljenje: Djeci koja nisu cijepljena, primijenite 2 doze odvojene najmanje 4 tjedna.

 • Međunarodna putovanja: Primijenite 1 doza MMR cjepiva djeci dobi 6-11 mj koja putuju u inozemstvo. Ovu djecu je potrebno docijepiti s 2 doze MMR cjepiva: prvom dozom u dobi 12-15 mj (u dobi od 12 mjeseci, ako je dijete ostaje u području visokog rizika), a drugom dozom najmanje 4 tjedna nakon prethodne doze. Djeci dobi ≥ 12 mjeseci koja nisu cijepljena, prije putovanja primijenite 2 doze s razmakom od najmanje 4 tjedna.

 • Epidemija zaušnjaka: Ako su djeci dobi ≥ 12 mjeseci primijenjene ≤ 2 doze cjepiva, a epidemiološke službe utvrde postojanje povećanog rizika od izbijanja zaušnjaka, primijenite dodatnu dozu cjepiva koje sadrži virus zaušnjaka.

i Cjepivo protiv vodenih koziva. Minimalna dob je 12 mjeseci.

 • Primijenite 2 doze u dobi od 12-15 mj i 4-6 godina.

 • Druga doza može se primijenite i 3 mjeseca nakon prve doze; a može se računati i doza primijenjena nakon razmaka od 4 tjedna.

j Cjepivo protiv Hepatitis A (HepA) Minimalna dob je 12 mjeseci.

 • Primijenite 2 doze, s razmakom od 6-18 mjeseci, između prvog i drugog rođendana. Cijepljenje započeto prije 2. rođendana treba završiti čak i ako dijete navrši 2 godine prije davanja druge doze.

Nadoknadno cijepljenje:

 • Svatko dobi ≥ 2 godine može dobiti cjepivo HepA ako to želi. Minimalni razmak između cjepiva je 6 mj.

Povećani rizik od hepatitisa A: Djecu koja nisu cijepljena treba cijepiti ako imaju povećan rizik od hepatitisa A. Faktori rizika uključuju

 • Putovanja u endemska područja;

 • Poremećaj faktora zgrušavanja

 • Liječenje s koncentratima faktora zgrušavanja

 • Kronična bolest jetre

 • Osobe u bliskom kontaktu (primjerice, članovi kućanstva) s posvojenim djetetom tijekom prvih 60 dana nakon dolaska djeteta u SAD-u iz endemskog područja.

Za dodatne informacije, pogledajte Hepatitis A Vaccination: Information for Health Care Providers.

k Meningokokno cjepiva, serogrupe A, C, W, Y Minimalna starost je 2 mjeseca za MenACWY-CRM (Menveo®) i 9 mjeseci za MenACWY-D (Menactra®). Rutinsko cijepljenje sadrži 2 doze, primjenjuju se u dobi 11-12 godina i 16 godina, a mlađoj djeci ako su u rizičnoj skupini.

Za djecu koja imaju perzistentni manjak komponenti komplementa (uključujući one koji uzimaju ekulizumab), anatomsku ili funkcionalnu aspleniju, bolest srpastih stanica ili infekciju HIV-om: Može se koristiti:

 • MenACWY-CRM: Primjenite 4 doze u dobi od 2, 4, 6 i 12 mjeseci ako je prva doza primijenjena u dob 7-23 mj, primijenite 2. dozu, uz napomenu da druga doza mora biti primijenjena najmanje 12 tjedana nakon prve. Ako je prva primijenjena u dobi ≥ 24 mj, treba primijenite dvije doze sa razmakom od najmanje 8 tjedana.

 • MenACWY-D: Primijenite dvije doze s razmakom od najmanje 12 tjedana ako su djeca dobi 9-23 mjeseca i s najmanje 8 tjedana razmaka ako su dobi ≥ 24 mjeseca. Ako djeca dobi od ≥ 24 mj imaju anemiju srpastih stanica, HIV infekcij ili aspleniju, primijenite dvije doze s najmanje 8 tjedana razmaka. MenACWY-D se mora primijeniti najmanje 4 tjedna nakon završetka serije PCV13 .

Za djecu koja žive u ili putuju u zemlje u kojima je meningokokna bolest endemična ili epidemijska ili su izložena izbijanju bolesti drugih serogrupa:

 • MenACWY-CRM: Primijeniti 4 doze u dobi od 2, 4, 6 i 12 mj. Prva doza se može primijeniti u dobi 7-23 mj, primijeniti 2 doze, s napomenom da 2. dozu treba primijeniti najmanje 12 tjedana nakon prve doze i nakon prvog rođendana.

 • MenACWY-D: Za djecu dobi od 9 do 23 mjeseca primijeniti 2 doze sa najmanje 12 tjedana razmaka. Djeci koja putuju druga doza može se primijeniti najranije 8 tjedana nakon prve doze.

 • Za djecu dobi ≥ 2 god primijenite 1 dozu MenACWY-CRM ili MenACWY-D.

Za dodatne informacije, pogledajte meningococcal ACIP vaccine recommendations, osobito ACIP’s recommendations for use of MenACWY in children.

ACIP = Advisory Committee on Immunization Practices; MMWR =Morbidity and Mortality Weekly Review; PRP-OMP =Neisseria meningitidis polyribosyl ribitol phosphate/outer membrane protein.

Prilagođeno iz Centara za kontrolu i prevenciju bolesti: Preporučeno cijepljenja za osobe dobi 0 do18 godina, United States-2018. Dostupno na http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html.

Preporučeni kalendar cijepljenja za uzraste 7-18 god

Cjepivo

7-10 god

11-12 god

13-15 god

16 god

17-18god

Hepatitis B (HepB)a

Vidi napomenu *

Cjepivo protiv Haemophilus influenzae tip b (Hib)b:b

Vidi napomenu i b

Konjugirano pneumokokno cjepivo (PCV13) i pneumokokno polisaharidno cjepivo (PPSV23) c

Vidi napomene i c

Inaktivirano cjepivo protiv poliovirusa (IPV)d

* Vidi napomenu * i d.

Gripa (inaktivirano cjepivo protiv gripe [IIV] ili živo-oslabljeno cjepivo protiv gripe [LAIV])ee

Godišnje, 1 ili 2 doze (dob 6 mjeseci do 8 godina)

Godišnje, 1 doza

NOTE: LAIV nije preporučen za sezonu gripe 2017.-2016. LAIV se može koristiti tijekom sezone gripe 2018-19.

Ospice, zaušnjaci, rubeola(MMR)f

Vidi napomenu * i f

Vodene kozice (VAR)g

Vidi napomenu *

Hepatitis A (HEPA)h

Vidi napomenu ‡

Meningokokno cjepivo, četverovalentno (MenACWY-D i MenACWY-CRM)i

Vidi napomenu †

1. doza

Vidi napomenu †

2. doza

Vidi napomenu †

Tetanus, difterija, pertusis (acelularno cjepivo) (Tdap)j

Vidi napomenu *

Tdap

Vidi napomenu *

Humani papilomavirus (HPV) kk

Vidi napomene i §

Vidi napomenu k

Vidi napomenu *

Meningokokno B cjepivo l

Vidi napomene i l

Vidi napomenu §§

* = Raspon preporučene dobi za nadoknadno cijepljenje

= Raspon preporučene dobi za pojedine visokorizične skupine.

= Raspon preporučene dobi za nadoknadno cjepivo i za određene visokorizične skupine.

§ = Raspon preporučene dobi za skupine koje nisu visokorizične, ali se može dati na temelju kliničke procjene.

Ovaj raspored uključuje preporuke Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Savjetodavnog odbora za imunizaciju (ACIP) koji su na snazi od 1. veljače 2018. godine. Bilo koju dozu koja nije primijenjena u preporučenoj dobi, treba primijeniti u sljedećem posjetu, kad je to moguće i izvedivo. Kada je prikladno treba koristiti kombinirano cjepivo umjesto zasebnih injekcija.

Za detaljne preporuke zdravstveni djelatnici trebaju konzultirati relevantne ACIP upute dostupne na http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/acip-list.htm.

Klinički značajne nuspojave cijepljenja treba prijaviti na Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nahttp://www.vaers.hhs.gov ili telefonom, 800-822-7967. Sumnjivi slučajevi bolesti preventibilnih cjepiljenjem treba prijaviti državnoj ili lokalnoj zdravstvenoj službi. Ako se kalendar cijepljenja ne prati ili se sa cijepljenjem započne kasnije treba slijediti plan za nadoknadno cijepljenje. Za informacije o kontraindikacijama i mjerama opreza pogledajte Vaccine Recommendations and Guidelines of the ACIP: Contraindications and Precautions.

Za izračun razmaka između doza, 4 tjedna = 28 dana. Razmaci od ≥ 4 mj određuju se kalendarskim mjesecima.

Doze cjepiva koje se primjenjuju <4 dana prije minimalne starosti ili preporučenog razmaka smatraju se valjanim. Doze koje se daju ≥ 5 dana ranije od minimalnog preporučenog razmaka ili minimalne starosti ne smatraju se valjanim i treba ih ponoviti prema uputama. Nakon nevažeće doze ponovljena se daje odvojena preporučenim minimalnim intervalom. Za daljnje upute pogledajte Table 3-1: Recommended and minimum ages and intervals between vaccine doses.

Za informacije o osobama s uvjetima imunološkog kompromisa pogledajte Vaccine Recommendations and Guidelines of the ACIP: Altered Immunocompetence.

Dodatne informacije cjepivima važnim za određena putovanja, vidi web stranicu CDC-a For Travelers.

a Hepatitis B (HepB) cjepiva.

 • Djeci koja nisu prethodno cijepljena primijenite 3 doze cjepiva u dobi od 0, 1-2 i 6 mj.

 • Za djecu koja nisu potpuno cijepljenja, pratiti preporuke za nadoknadna cijepljenja. (vidi tablicu).

 • Serija od 2 doze (odvojene najmanje 4 mj) za odrasle Recombivax HB® može se primijeniti u adolescenata dobi 11-15 god.

bbHaemophilus influenzae tip b (Hib), konjugirano cjepivo.

 • Hib cjepivo se ne primjenjuje rutinski u bolesnika >5 god. Međutim, može se dati se mlađoj djeci koja su visokorizična.

 • Primijenite 1 dozu u neimuniziranih pacijenta dobi ≥ 5 godina ako imaju anatomsku ili funkcionalnu aspleniju (uključujući anemiju srpastih stanica).

 • Primijenite 1 dozu neimuniziranim pacijentima u dobi od 5-18 godina ako su zaraženi HIV-om.

 • Primijenite pojedinačnu dozu bilo kojeg cjepivo koje sadrži HIB neimuniziranoj djeci i adolescentima dobi od ≥15 mj, ako im se planira elektivna splenektomija; ako je moguće, cjepivo treba primijeniti najmanje 14 dana prije zahvata.

 • Za pacijente u dobi od ≥ 14 mjeseci, neimuniziranost značo da nisu primili ni jednu dozu Hib cjepiva.

c Pneumokokna cjepiva (13-valentno konjugirano pneumokokno cjepivo [PCV13] i 23-valentno polisaharidno pneumokokno cjepivo [PPSV23]).

Stanja koja povećavaju rizik od pneumokokne infekcije: Slijede preporuke za djecu od 6 do 18 godina koja imaju stanja koja povećavaju rizik od pneumokokne bolesti.

 • Primijenite doze PCV13 prije PPSV23 ako je moguće.

Kronične bolesti srca ili pluća ili dijabetes:

 • Ako nisu primijenjene doze PPSV23, primijenite1 dozu PPSV23 najmanje 8 tjedana nakon zadnje PCV13 doze.

Curenje cerebrospinalnog likvora ili kohlearni implantat:

 • Ako nije primijenjeno PCV13 ili PPSV23 cjepivo, cijepite dozom PCV13, nakon koje cijepiti dozom od PPSV23 najmanje ≥ 8 tjedana kasnije.

 • Ako su primijenjene doze PCV13, ali ne i PPSV23, primijenite 1 dozu PPSV23 najmanje 8 tjedana nakon prethodne doze PCV13.

 • Ako je primijenjeno PPSV23 ali ne PCV13 cjepivo, primijenite 1 dozu PCV13 najmanje 8 tjedana nakon zadnje PPSV23 doze.

Određena imunokompromitirana (npr. anemija srpastih stanica, druge hemoglobinopatije, imunodeficijencija, asplenija, HIV infekcija, kronično zatajenje bubrega, nefrotski sindrom, određeni karcinomi, liječenje imunosupresivima, transplantacija solidnih organa, multipli mijelom):

 • Ako nisu primijenjene doze PCV13 ili PPSV23, primijenite 1 dozu PCV13 nakon čega i 2 doze PPSV23; prva doza PPSV23 daje se 8 tjedana nakon doze PCV13, a druga doza daje se najmanje 5 godina nakon prve doze PPSV23.

 • Ako je primijenjena bilo koja doza PCV13, ali ne i PPSV23, primijenite 2 doze PPSV23; prva doza PPSV23 primjenjuje se 8 tjedana nakon prethodne PCV13 doze, a druga doza daje se najmanje 5 godina nakon prve PPSV23 doze.

 • Ako je dan PPSV23, ali ne i PCV13, primijeniti 1 dozu PCV13 najmanje 8 tjedana nakon prethodne PPSV23 doze, a drugu dozu PPSV23 5 godina nakon prve PPSV23 doze i najmanje 8 tjedana nakon primjene PCV13 doze.

Kronična bolest jetre ili alkoholizam:

 • Ako nije primijenjeno PPSV23 cjepivo, primijenite 1 dozu PPSV23 najmanje 8 tjedana nakon prethodne PCV13 doze.

Ako cijepljenje PCV13 cjepivom nije potpuno, broj i vrijeme dodatnih PCV13 doza određuje se prema dobi kada je primijenjena prva doza. Za dodatne informacije, pogledajte ACIP recommendations for use of the pneumococcal vaccine in children.

d d Inaktivirano cjepivo protiv poliovirusa (IPV).

Za serije koje sadrže oralno polio cjepivo (OPV), ili samo OPV ili mješoviti OPV-IPV:

 • Ukupan broj doza potrebnih za dovršenje serije jednak je onom koji je preporučen za raspored cijepljenja IPV-om u SAD-u.

 • Samo trovalentno OPV (tOPV) ispunjava zahtjeve cijepljenja u SAD-u. Za dodatne informacije za procjenu OPV doza, vidi Guidance for Assessment of Poliovirus Vaccination Status.

e Cjepiva protiv gripe (inaktivirani cjepivo protiv gripe [IIV] i živo oslabljeno cjepivo protiv gripe [LAIV]).

 • Ako djeca u dobi od 6 do 8 godina nisu primila ≥ 2 doze cjepiva protiv gripe prije 1. srpnja 2017., primijenite 2 doze odvojene najmanje 4 tjedna.

 • Primijenite 1 dozu cjepiva protiv gripe za djecu dobi od ≥ 9 god.

 • Živo - oslabljeno cjepivo protiv influence (LAIV) nije se preporučavalo u sezoni 2017-18. Može se koristiti tijekom sezone 2018-1919.

 • Za dodatne informacije, pogledajte trenutne ACIP preporuke za cijepljenje protiv meningokoka 2017-2018 ACIP influenza vaccine recommendations..

f Cjepivo protiv ospica, zaušnjaka, rubeole (MoPaRu/MMR).

 • Nadoknadno cijepljenje: U djece i adolescenata koji nisu cijepljeni primijenite 2 doze s najmanje 4 tjedna razmaka.

 • Pojava zaušnjaka: Ako je osobama dobi od ≥ 12 mjeseci primjenjeno ≤ 2 doze cjepiva protiv e zaušnjaka, a zdravstvene institucije utvrde postojanje rizika od moguće pojave zaušnjaka, potrebno je primijeniti dozu cjepiva.

g Cjepiva protiv vodenih kozica (VAR).

 • Ako osobe dobi od 7 do 18 godina nemaju dokaz o imunitetu, primijenite 2 doze cjepiva protiv vodenih kozica. Drugu dozu primijenite 3 mj. nakon prve doze za djecu u dobi od 7 do 12 godina i najmanje 4 tjedna nakon prve doze za adolescente dobi ≥ 13 god. Minimalni interval za obje dobne skupine je 4 tjedna.

 • Za dodatne informacije, pogledajte ACIP's recommendations for prevention of varicella.

h Hepatitis A (HEPA) cjepiva.

Nadoknadno cijepljenje:

 • Svakoj osobi starosti ≥ 2 godine može se dati cjepivo HepA ako se želi; primijenite 2 doze. Minimalni interval između doza je 6 mjeseci.

Povećani rizik od hepatitisa A: Djeca koja nisu cijepljena se cijepe ako imajupovećan rizik od hepatitisa A. Faktori rizika uključuju

 • Putovanje u ili zaposlenje u endemskim područjima

 • Muškarci koji imaju seksualne odnose s muškarcima

 • Upotreba nedopuštenih droga (intravenskih ili ne)

 • Poremećaj faktora zgrušavanja

 • Liječenje s koncentratom faktora zgrušavanja

 • Kronična bolest jetre

 • Osobe u bliskom kontaktu (npr. članovi kućanstva ili dadilje) s posvojenim djeteta tijekom prvih 60 dana nakon dolaska djeteta u SAD-u iz endemskih područja

Za dodatne informacije pogledajte Hepatitis A Vaccination: Information for Health Care Providers.

i Meningokokno cjepivo serogrupa A, C, W, Y (MenACWY-CRM [Menveo®] i MenACWY-D [Menactra®] :)

 • Primijenite dvije doze cjepiva u dobi 11-12 godina i 16 godina.

 • Ako je prva doza primijenjena u dobi 13-15 god, potrebno je docijepiti u dobi 16-18 god s minimalnim razmakom od najmanje 8 tjedana nakon prethodne doze.

 • Ako je prva doza primijenjena u dobi 16-18 god, docjepljivanje nije potrebno.

Preporuke za nadoknadno cijepljenje za djecu koja imaju perzistentan manjak komponenti komplementa (uključujući one koji uzimaju ekulizumab), anatomsku ili funkcionalnu aspleniju, anemiju srpastih stanica ili infekciju HIV-om: Može se koristiti jedno od slijedećeg:

 • MenACWY-CRM: Ako se prva doza primjenjuje u dobi od ≥ 24 m, primijenite 2 doze odvojene najmanje 8 tjedana.

 • MenACWY-D: Primijenite 2 doze s razmakom od najmanje 8 tjedana, ako su djeca u dobi ≥ 24 mjeseca. MenACWY-D se mora primijeniti najmanje 4 tjedna nakon završetka serije PCV13.

Preporuke za nadoknado cijepljenje djece koja žive ili putuju u zemlje u kojima je meningokokna bolest endemična ili epidemijska ili koja su izložena epidemiji seroloških skupine iz postojećeg cjepiva:

 • Za djecu dobi ≥ 2 god primijenite 1 dozu MenACWY-CRM ili MenACWY-D.

Za dodatne informacije (uključujući uporabu kod pacijenata s povećanim rizikom) pogledajte ACIP meningococcal vaccine recommendations i CDC The Pinkbook: Meningococcal Disease.

j Toksoid tetanusa i difterije te pertusisa (acelularno) (Tdap). Minimalna dob za rutinsko cijepljenje je 11 god, a 7 godina za nadoknadno cijepljenje.

 • Primijenite jednu dozu adolescentima dobi od 11-12 god.

 • Adolescenticama u trudnoći, primijenite 1 dozu tijekom svake trudnoće, po mogućnosti tijekom 27-36. tjedna trudnoće. Tdap cjepivo može se primijeniti bez obzira na razmaku od zadnje doze cjepiva koji sadrži toksoide tetanusa i difterije.

 • Ako adolescenti dobi 13-18 godina nisu cijepljeni Tdap cjepivom, primijenite 1 dozu Tdap cjepiva nakon kojeg i dodatnu dozu cjepiva protiv tetanusa i difterije (toksoid) svakih 10 godina.

 • Djeca i adolescenti dobi od 7-18 god koji nisu u potpunosti imunizirane tijekom djetinjstva DTaP serijom cjepiva trebaju biti cijepljena Tdap cjepivom kao dio nadoknadnog cjepiva, po mogućnosti da bude prva doza. Ako su potrebne dodatne doze, koristiti Td cjepivo.

 • Djeci dobi od 7 do 10 godina koja su ili neadekvatno primila Tdap ili su ga primili kao dio nadoknadnog cjepiva može se primijeniti rutinska Tdap doza u dobi od 11 do 12 godina.

 • Nepažljivo primjenjena doza DTaP cjepiva u adolescenata dobi od 7-10 god može se brojati kao nadoknadno cjepivo Rutinska doza Tdapa može se dati u dobi od 11 do 12 godina. Ako adolescenti u dobi od 11-18 godina nehotice dobiju DTaP, može se računati kao adolescentska doza Tdap.

k Cjepivo protiv humanog papiloma virusa (HPV). Minimalna dob je 9 god.

 • Rutinsko cijepljenje protiv HPV-a preporuča se za sve prethodno neprimjereno cijepljene adolescente u dobi od 11 do 12 godina (može se početi u dobi od 9 godina) i do 18. godine.

Broj doza (2 ili 3 doze) ovisi o dobi u kojoj je primjenjena prva doza:

 • Dob 9–14 god: Primijenite seriju s 2 doze za 0 i 6–12 mjeseci. Minimalni interval je 5 mjeseci. Ponoviti ako je doza primijenjena prerano: ponovit dozu najranije 12 tjedana nakon neadekvatne doze i najmanje 5 mjeseci nakon prve doze.

 • Dob ≥ 15 godina: Primijenite 3 doze u dobi od 0, 1–2 mjeseca i 6 mjeseci. Minimalni intervali su 4 tjedna između prve i druge doze, 12 tjedana između 2. i 3. doze i 5 mjeseci između prve i treće doze. Ako se bilo koja doza primjeni prerano, ponovite dozu u vrijeme ili nakon minimalnog intervala od prethodne doze.

 • Osobe koje su potpuno cijepljene s bilo kojim HPV cjepivom ne trebaju dodatne doze.

Posebne situacije:

 • Povijest seksualnog zlostavljanja ili napada: Započnite cijepljenje u dobi od 9 godina.

 • Imunokompromitirani (uključujući HIV infekciju) : Primijenite 3 doze u dobi od 0, 1 i 2 mjeseca i 6 mjeseci pacijentima dobi od 9 do 26 godina.

 • Trudnoća: Ne preporučuje se cijepljenje tijekom trudnoće, ali nema dokaza da je cjepivo štetno. Nisu potrebne intervencije za žene koje su nehotice primile HPV cjepiva u trudnoći. Međutim, primjenu dodatnih doza treba odgoditi do završetka trudnoće. Testiranje na trudnoće niju potrebno prije cijepljenja.

 • Za dodatne informacije pogledajte ACIP's updated recommendations for the HPV vaccine.

lMeningokokna cjepiva serogrupe B (MenB [Bexsero®, Trumenba®]). Minimalna dob je 10 god.

 • Cjepivo MenB može se primjeniti kod svih adolescenata dobi od 16 do 23 godine (po mogućnosti dobi od 16-18 godina) koji to žele, čak i ako nisu pod povećanim rizikom.

 • Primijenite 2 doze Bexsero-a u razmaku od barem 1 mj.

 • Primijeniti 2 doze Trumenba u razmaku od najmanje 6 mjeseci. Ako se druga doza primjeni u razmaku manjem od 6 mjeseci, potrebo je primjenit treću dozu najranije 4 mjeseca nakon druge doze.

 • Bexsero i Trumenba nisu međusobno zamjenjivi.

 • Za dodatne informacije, pogledajte ACIP meningococcal vaccine recommendations.

Stanja koja povećavaju rizik od infekcije meningokokom serogrupe B : Slijede preporuke za skupinu rizične djece i adolescenata. Uključujući anatomsku ili funkcionalnu aspleniju, anemiju srpastih stanica i perzistentni nedostatak komponenti komplementa (uključujući primjenu ekulizumaba) i boravak u području u kojemu se pojavljuje infekcija meningokokom serogrupe B.

 • Primijenite 2 doze Bexsero-a u razmaku od barem 1 mjesec.

 • Primijenite 3 doze Trumenbe prema rasporedu 0, 1-2 i 6 mjeseci.

ACIP = Advisory Committee on Immunization; MMWR = Morbidity and Mortality Weekly Review.

Prilagođeno iz Centara za kontrolu i prevenciju bolesti: Preporučeno cijepljenja za osobe dobi od 0 do 18 godina, United States-2018. Dostupno na http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html.

Nadoknadno cijepljenja za dob od 4 mj-18 god

Cjepivo

Minimalna dob za prvu dozu

Minimalni interval između 1. i 2. doze

Minimalni interval između 2. i 3. doze

Minimalni interval između 3. i 4. doze

Minimalni interval između 4. i 5. doze

Za dob 4 mj - 6 god

Hepatitis B (HepB)a

Rođenje

4 tjedana

8 tjedana i najmanje 16 tjedana nakon prve doze

Minimalna dob za završnu dozu: 24 tjedana

Rotavirus (RV)b

6 tjedana

Maksimalna dob za prvu dozu: 14 tjedana, 6 dana

4 tjedana

4 tjedanab

Difterija, tetanus, pertusis (acelularno) (DTaP)c

6 tjedana

4 tjedana

4 tjedana

6 mj

6 mjbc

Cjepivo protiv Haemophi-lusa influenzae tipa b: (Hib)dd

6 tjedana

4 tjedna, ako je prva doza primjenjena u dobi < 12 mj

8 tjedana (kao završna doza), ako je prva doza primjenjena u dobi 12-14 mj

Nije potrebno docjepljivanje ako je prva doza primjenjena u dobi 15 mj

4 tjedanac ako je trenutna dob < 12 mjeseci i ako je prva doza primjenjena u dobi < 7 mj a ≥ 1 od prethodne doze PRP-T (ActHib®, Pentacel®, Hiberix®) ili je nepoznato.

8 tjedana i dobi od 12 do 59 mjeseci (kao konačna doza)d ako je prisutno jedno od sljedećeg:

 • 4 tjedanac ako je trenutna dob < 12 mjeseci i prva doza primjenjuje u dobi < 7 mj

ili

 • Trenutna dob je 12–59 mjeseci, a prva doza je primijenjena u dobi <12 mjeseci a druga doza u dobi <15 mjeseci.

ili

 • Prve dvije doze bile su PRP-OMP (PedvaxHIB® Comvax®) i primijenjene su u dobi < 12 mjeseci.

Nije potrebno docijepljivanje ako je prethodna doza se primjenjena u dobi 15 mj

8 tjedana (kao završna doza)

Potrebno je samo za djecu dobi 12-59 mj koja su dobili 3 doze prije 12. mjeseca života.

Konjugirano pneumokokno cjepivo:ee

6 tjedana

4 tjedna, ako je prva doza primjenjena u dobi < 12 mj

8 tjedana (kao završna doza za zdravu djecu), ako je prva doza primjenjena u dobi 12 - 14 mj

Nije potrebno docjepljivanje zdrave djece ako je prva doza primjenjena u dobi 24 mj

4 tjedna, ako je trenutna dob je < 12 mj a prethodna doza primjenjena u dobi < 7 mj

8 tjedana (kao završna doza za zdravu djecu) ako:

 • je prethodna doza primjenjena u dobi 7-11 mjeseci, a trenutno je dobi 12 mjeseci.

ili

 • je trenutno dobi ≥12 mo, a najmanje je jedna doza primjenjena prije 12. mj života.

Nije potrebno docjepljivanje zdrave djecu, ako je prethodna doza primijenjena u dobi 24 mj

8 tjedana (kao završna doza)

Potrebno je samo za djecu starosti 12-59 mj koja su primila 3 doze prije dobi 12 mjeseci ili za djecu koja su u skupini visokog rizika koji su primili 3 doze u bilo kojoj dobi

Cjepivo inaktiviranim polio virus (IPV)f

6 tjedana

4 tjedanaff

4 tjednaf, ako je trenutna dobi < 12 mj

6 mj kao završna doza ako je trenutna dob ≥ 4 god.

6 mjef

Minimalna dob: 4 god za završnu dozu

MeningokonoACWYg

6 tjedana

8 tjedanag

Vidi napomenu g

Vidi napomenu g

Ospice, zaušnjaci, rubeola (MMR)h

12 mj

4 tjedana

Vodene kozice (VAR)i

12 mj

3 mj

Hepatitis A (HEPA)j

12 mj

6 mj

Za dob 7-18 god

Tetanus, difterija (Td)

Tetanus, difterija, acelularni pertusis (Tdap)k

7 godjk

4 tjedana

4 tjedna, ako je prva doza DTaP/ DT primjenjena u dobi < 12 mj

6 mjeseci (završna doza), ako je prva doza DTaP / DT ili Tdap/Td cjepiva primjenjena u dobi 12 mj

6 mjeseci, ako je prva doza DTaP / DT primjenjena u dobi < 12 mj

Humani papilomavirus (HPV)l

9 god

Preporučeni razmaci među dozamakl

Hepatitis A (HEPA)j

N / A

6 mj

Hepatitis B (HepB)ba

N / A

4 tjedana

8. tjedan i najmanje 16 tjedana nakon prve doze

Cjepivo inaktiviranim polio virus (IPV)f

N / A

4 tjedana

6 mjesecif

Četvrta doza nije potrebna ako je 3. doza primijenjena u dobi ≥ 4 god i najmanje 6 mjeseci nakon prethodne doze.

Četvrta doza IPV cjepiva je potrebna kod svih kojima kojima je prethodna doza primijenjena u dobi <4 godine ili ako je treća doza primijenjena <6 mj nakon druge doze.

Konjugirano meningokokno ACWY cjepivo g

N / A

8 tjedanafg

Ospice, zaušnjaci, rubeola (MMR)h

N / A

4 tjedana

Vodene kozice (VAR)i

N / A

3 mj, ako je dob < 13 god

4 tjedna, ako dob je 13 god

Napomena: U tablici možete pronaći preporuke za raspored nadoknadnog cjepiva i minimalne razmake među dozama, za djecu čiji je cijepljenja započeto kasno ili su u zaostatku > 1 mj, (dostupno na www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html). Cijepljenje ne treba ponovno započinjati, bez obzira na vrijeme koje je proteklo između doza. Koristite odjeljak prema dobi djeteta.

Uvijek koristite ovu tablicu (uključujući i napomene) prilokom planiranja cijepljena djece i adolescenata CDC's 2018 Immunization Schedule, tablicu, i stranicu).

Informacije o prijavi neželjenih reakcija nakon cijepljenja dostupane su online na http://www.vaers.hhs.gov ili telefonom, 800-822-7967. Sumnju na pojavu bolesti preventibilnih cijepljenjem treba prijaviti. Dodatne informacije, uključujući mjere opreza i kontraindikacije za cijepljenje, dostupne su na CDC www.cdc.gov/vaccines ili putem telefona (800-232-4636 [800 CDC-INFO]).

Za izračun intervala između doza, 4 tjedna = 28 dana. Razmaci od ≥ 4 mj određuju se kalendarskim mjesecima.

Doze cjepiva primjenjena <4 dana prije minimalne starosti ili intervala smatraju se valjanim. Doze koje se daju ≥ 5 dana ranije od minimalnog intervala ili minimalne starosti ne smatraju se valjanim i treba ih ponoviti u odgovarajućoj dobi. Ponavljena doza daje se nakon nevažeće doze odvojene preporučenim minimalnim intervalom. Za dodatne informacije pogledajte Table 3-1: Recommended and minimum ages and intervals between vaccine doses.

Dodatne informacije o cjepivima važnim prilikom putovanja, vidi web stranicu CDC-a For Travelers.

Za kontraindikacije i mjere opreza za korištenje cjepiva i za dodatne informacije, pogledajte preporuke ACIP, dostupno na www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html.

a Hepatitis B (HepB) cjepiva.

 • Primjeniti 3 doze cjepiva djeci koja nisu prethodno cijepljena.

 • Dvije doze Recombivax HB® (s dozama odvojene najmanje 4 mj) formulacije za odrasle, mogu se primijeniti u adolescenata dobi od 11-15 god.

b Cjepivo protiv rotavirusa (RV)

 • Cijepljenje se ne bi trebalo započeti u dojenčadi dobi 15 tjedana 0 dana. Maksimalna dob primjene završne doze je 8 mjeseci i 0 dana.

cc Toksoidi difterije i tetanusa te acelularno cjepivo protiv pertusisa (DTaP)

 • Peta doza nije potrebna ako je 4. doza primijenjena u dobi 4 god.

ddKonjugirano cjepivo protiv Haemophilus influenzae tipa b.

 • Prva doza primijenjena u dobi 7-11 mj: primijenite 2. dozu najmanje 4 tjedna nakon a 3. (završnu) dozu u dobi 12-15 mj ili 8 tjedana nakon druge doze (ovisno koja dob je kasnija)

 • Prva doza primijenjena u dobi 12-14 mj: Primijenite 2. (završnu) dozu bar 8 tjedana nakon prve doze.

 • Prva doza primijenjena prije 12. mjeseca, a druga prije 15. mjeseca: Primijenite treću (završnu) dozu 8 tjedana nakon 2. doze.

 • Dvije doze PedvaxHIB® primijenjena prije 12. mjeseca: Primijenite 3. (završnu) dozu u dobi 12-59 mj i najmanje 8 tjedana nakon 2. doze.

 • Djeci dobi 15-59 mj. koja nisu cijepljena: Primijenite samo 1 dozu.

Stanja koja povećavaju rizik od Hib infekcije Slijede preporuke za djecu s povećanim rizikom od Hib infekcije: (Neimunizirano znači da se nisu primjenile sve doze cjepiva ako su djeca u dobi do 14 mjeseci ili da nije primjenjena niti jedna doza djeci dobi od ≥ 14 mjeseci).

 • Liječenje kemoterapijom ili zračenjem: Ako djeca u dobi od 12 do 59 mjeseci nisu cijepljena ili su primila samo 1 dozu cjepiva prije 12. mjeseca života, primjenite dvije doze s razmakom od 8 tjedana. Doze primijenjene unutar 14 dana od početka terapije ili tijekom terapije trebalo bi ponoviti najmanje 4 mjeseca nakon što je terapija završena.

 • Primanje transplantacije hematopoetskih matičnih stanica: Primijenite 3 doza cjepiva s razmakom od 4 tjedna, bez obzira na povijest cijepljenja Hib. Cijepljenje treba započeti 6–12 mjeseci nakon uspješne transplantacije.

 • Anatomska ili funkcionalna asplenija, uključujući anemiju srpastih stanica: Ako djeca dobi 12-59 mjeseci nisu cijepljena ili su primila samo 1 dozu cjepiva prije 12. mj života, primijenite 2 doze s razmakom od 8 tjedana. Ako su primijenjene ≥2 doze prije 12 mj života, primijenite 1 dozu s razmakom od 8 tjedana od prethodne doze. Neimuniziranim adolescentima i djeci ≥ 5 godina primijenjena je 1 doza.

 • Elektivna splenektomija: Primijeniti 1 dozu neimuniziranoj djeci dobi ≥ 15 mj; ako je moguće cjepivo bi trebalo primijeniti najmanje 14 dana prije dogovorenoga zahvata.

 • HIV infekcija: Ako djeca dobi 12-59 mjeseci nisu cijepljena ili su primila samo jednu dozu cjepiva prije 12. mj života, primijenite 2 doze s razmakom od 8 tjedana. Ako su primijenjene ≥2 doze prije 12 mj života, primijenite 1 dozu s razmakom od 8 tjedana od prethodne doze. Djeca koja nisu imunizirana u dobi od 5-18 godina trebaju dobiti jednu dozu.

 • Nedostatak imunoglobulina, rani nedostatak komponente komplementa: Ako djeca dobi 12-59 mjeseci nisu cijepljena ili su primila samo 1 dozu prije 12. mj života, primijenite 2 doze s razmakom od 8 tjedana. Ako su primijenjene ≥2 doze prije 12 mj života, primijenite 1 dozu s razmakom od 8 tjedana od prethodne doze.

e Pneumokokno cjepivo. Minimalna dob je 6 tjedana za 13-valentno konjugirano pneumokokno cjepivo (PCV13) i 2 god za 23-valentno polisaharidno pneumokokno cjepivo (PPSV23). Za dodatne informacije pogledajte ACIP recommendations for use of the pneumococcal vaccine in children.

 • Nadoknadno PCV13 cijepljenje: zdravu djecu dobi 24-59 mjeseca potrebno je cijepiti jednom dozom ako PVC13 doze nisu primijenjene prema ACIP-ovom preporučenom rasporedu za nadoknada cjepiva.

Stanja koja povećavaju rizik od pneumokokne infekcije: Slijede preporuke za nadoknado cijepljenje djece koja su u skupini povećanog rizika. Ova stanja uključuju kronične bolesti srca i pluća, dijabetes melitus, curenje cerebrospinalnog likvora, kohlearni implantat, određena stanja imunokompromitacije (npr. anrmija srpastih stanica, druge hemoglobinopatije, asplenija, HIV infekcija, kronično zatajenje bubrega, nefrotski sindrom, određeni karcinomi, liječenje transplantacije solidnih organa, multipli mijelom, kronične bolesti jetre i alkoholizma.

 • Ako je moguće, primjeniti PCV13 doze prije PPSV23.

Za djecu od 2 do 5 godina s bilo kojim stanjem koje povećava rizik:

 • Ako su prethodno primijenjene 3 doze PCV13, primijeniti 1 dozu PCV13 najmanje 8 tjedana nakon prethodne doze.

 • Ako su prethodno primijenjene <3 doze PCV13 cjepiva, primijenite 2 doze PCV13 8 tjedana nakon prethodne doze i 8 s razmakom od 8 tjedana.

 • Ako nije primijenjeno PPSV23 cjepivo, primijenite 1 dozu PPSV23 najmanje 8 tjedana nakon svake prethodne PCV13 doze.

Za djecu i adolescente dobi 6-18 godina s kroničnim srčanim ili plućnim bolestima ili dijabetesom:

 • Ako nije primijenjena doza PPSV23 cjepiva, primjenite jednu dozu PPSV23 najmanje 8 tjedana nakon svake prethodne PCV13 doze.

Za djecu i adolescente dobi 6-18 godina s curenjem cerebrospinalnog likvora ili kohlearnim implantatom:

 • Ako prethodno nije primijenjeno ni PCV13 niti PPSV23 cjepivo, primjienite jednu dozu PCV13 cjepiva a zatim i najmanje 8 tjedana kasnije i jednu dozu PPSV23 cjepiva.

 • Ako je primijenjena makar jedna doza PCV13 cjepiva, ali ne i PPSV23 cjepiva, primijenite jednu dozu PPSV23 najmanje 8 tjedana nakon prethodne PCV13 doze.

 • Ako je primijenjena makar jedna doza PPSV23 cjepiva ali ne i PCV13 cjepiva, primijeniti jednu dozu PCV1 cjepiva najmanje 8 tjedana nakon prethodne PPSV23 doze.

Za djecu i adolescente dobi 6-18 godina s određenim imunokompromitiranim stanjima (npr. anemija srpastih stanica, druge hemoglobinopatije, asplenija, HIV infekcija, kronično zatajenje bubrega, nefrotski sindrom, određeni karcinomi, liječenje imunosupresivima):

 • Ako nisu primijenjene doze ni PCV13 niti PPSV23 cjepiva, primijenite jednu dozu PCV13 nakon koje treba primijeniti dvije doze PPSV23; prva doza PPSV23 primijenjuje se 8 tjedana nakon PCV13 doze, a druga doza daje se najmanje 5 godina nakon prve doze PPSV23.

 • Ako je primijenjena makar jedna doza PCV13 cjepiva, ali ne i PPSV23, primijenite 2 doze PPSV23; prva doza PPSV23 daje se 8 tjedana nakon prethodne PCV13 doze, a druga najmanje 5 godina nakon prve PPSV23 doze.

 • Ako je primijenjena makar jedna doza PPSV23 cjepiva, ali ne i PCV13, primijenite 1 PCV13 dozu najmanje 8 tjedana nakon prethodne PPSV23 doze i drugu PPSV23 dozu 5 godina nakon prve doze PPSV23 i najmanje 8 tjedana nakon doze SCV13.

Za djecu i adolescente dobi 6-18 godina s kroničnom bolesti jetre ili alkoholizmom:

 • Ako nije primijenjeno PPSV23 cjepivo, primijenite 1 dozu PPSV23 najmanje 8 tjedana nakon prethodne PCV13 doze.

Ako je cijepljenje PCV13-om bilo nepotpuno, broj i vrijeme dodatnih PCV13 doza određuje se prema dobi kada je primijenjena prva doza. Za dodatne informacije, pogledajte ACIP recommendations for use of the pneumococcal vaccine in children.

f Cjepivom inaktiviranim poliovirus (IPV).

 • Tijekom prvih 6 mjeseci života, minimalna dob i minimalni razmaci se preporučuju samo ako je dijete u opasnosti od neposredne izloženosti poliovirusu (npr. putuje u za poliovirus endemsku regiju u vrijeme epidemije).

 • Ako su primijenjene ≥ 4 doze prije 4 god, dodatna dozu treba primijenit u dobi 4-6 god i najmanje 6 mj nakon prethodne doze.

 • Četvrta doza nije potrebna ako je 3. doza primijenjena u dobi od ≥ 4 god i najmanje 6 mjeseci nakon prethodne doze.

 • Ne preproučava se rutinsko cijepljenje IPV cjepivom za stanovnika SAD-a dobi ≥ 18 god.

Za serije koje sadrže oralno polio cjepivo (OPV), ili samo OPV ili mješovito OPV-IPV cjepivo:

 • Ukupan broj doza potrebnih za potpuno cijepljenje jednak je onom koji je preporučen za raspored IPV-a u SAD-u.

 • Samo trovalentno OPV (tOPV) ispunjava zahtjeve cijepljenja u SAD-u. Za dodatne informacije za procjenu doza koje su dokumentirane kao OPV, vidi Guidance for Assessment of Poliovirus Vaccination Status.

g Meningokokne cjepivo serogrupe A, C, W, Y (MenACWY-CRM [Menveo®] i MenACWY-D [Menactra®]

 • U djece koja nisu cijepljena primijenite MenACWY cjepivo u dobi 13-18 god.

 • Ako se prva doza primjeni u dobi 13-15 god, dodatnu dozu treba primijeniti u dobi 16-18 god najmanje 8 tjedana nakon prve doze.

 • Ako se prva doza primjeni u dobi 16-18 god, dodatna doza nije potreban.

 • Cijepljenje se također se preporučuje za djecu koja imaju povećani rizik.

 • Za dodatne informacije (uključujući primjenu kod djece s povećanim rizikom) pogledajte ACIP meningococcal vaccine recommendationsi, i CDC The Pinkbook: Meningococcal Disease; te također vidi tablicu i stranicu.

h Cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR).

 • Djeci i adolescentima koja nisu cijepljena primijenite 2 doze s razmakom od najmanje 4 tjedna.

Pojava zaušnjaka:

 • Ako su djeci dobi ≥ 12 mjeseci primijenjene ≤ 2 doze cjepiva koje sadrži i cjepivo protiv zaušnjaka, a epidemiološka služba utvrdi kako postoji povećani rizik pojave zaušnjaka, primijenite dozu cjepiva koje sadrži i cjepivo protiv zaušnjaka.

i Cjepivo protiv vodenih kozica (VAR)

 • Ako osobe dobi 7-18 godina nemaju dokaz o imunitetu, primijenite 2 doze cjepiva protiv vodenih kozica. Djeci dobi 7-12 godina drugu dozu cjepiva primijenite 3 mj nakon prvo, a adolescentima dobi ≥ 13 godina najmanje 4 tjedna nakon prve doze. Ako je potrebno djeci dobi 7-12 godina druga se doza može primijeniti već 4 tjedna nakon prve doze, ako je potrebno.

 • Za dodatne informacije pogledajte, ACIP's recommendations for prevention of varicella.

j Hepatitis A (HEPA) cjepiva.

 • Svima dobi ≥ 2 godine može se dati cjepivo HepA ukoliko žele; primjenite 2 doze. Minimalni interval između doza je 6 mjeseci.

 • Osobe koje nisu cijepljene trebaju biti cijepljene ako imaju povećan rizik od infekcije virusom hepatitisom A; također vidi tablicu.

Povećani rizik od hepatitisa A: Djeca koja nisu cijepljene cijepe se ako imaju povećan rizik od infekcije hepatitisom A. Faktori rizika uključuju

 • Putovanje u ili rad u endemskim područjima

 • Muškarci koji imaju seksualne odnose s muškarcima

 • Upotreba nedopuštenih droga (injekcijski ili ne)

 • Poremećaj faktora zgrušavanja

 • Liječenje s koncentratom faktora zgrušavanja

 • Kronična bolest jetre

 • Osobe u bliskom kontaktu (primjerice, članovi kućanstva ili dadilje) s posvojenim djetetom tijekom prvih 60 dana nakon dolaska u SAD-u s endemskih područja.

Za dodatne informacije, pogledajte Hepatitis A Vaccination: Information for Health Care Providers.

k Toksoidi tetanus i difterije (Td) i tetanusa te toksoidi difterije i tetanusa sa acelularnim cjepivom protiv hripavca (Tdap).

 • Ako adolescenti dobi 13-18 godina nisu primili Tdap, primijenite 1 dozu, nakon čega je potrebno docjepljivanje Td cjepivom svakih 10 godina.

 • Ako djeca i adolescenti dobi 7-18 godina nisu u potpunosti imunizirani s DTaP-om, primijenite 1 dozu Tdap-a kao dio nadoknadnog cjepiva, po mogućnosti da bude prva doza. Ako su potrebne dodatne doze, koristite Td cjepivo.

 • Djeci dobi 7-10 godina kojima je neprimjereno primijenjeno Tdap cjepivo ili kao dio serije nadoknadnog cjepiva, može se dati rutinska Tdap doza u dobi 11–12 god.

 • Neprimjenjena doza DTaP cjepiva djeci dobi 7-10 god može se računati kao dio serije nadoknadnog cijeljenja. Rutinska doza Tdap može se primijeniti u dobi 11-12 godina.

 • Neprimjenjena doza DTaP cjepiva primijenjena u adolescenata dobi 11-18 god može se računati kao adolescentska Tdap doza.

l Cjepivo protiv humanog papiloma virusa (HPV)

 • Rutinsko cijepljenje protiv HPV-a preporuča se svim adolescentima dobi 11-12 godina (može se započeti u dobi od 9 godina) i do 18. godine života.

Broj doza (2 ili 3 doze) ovisno o dobi kada se primijenila prva doza:

 • Dob 9–14 god: Primijenite 2 doze u dobi 0 i 6–12 mjeseci. Minimalni interval je 5 mjeseci. Ako se doza primijeni prerano, ponovite dozu najmanje 12 tjedana nakon neprimjerene doze i najmanje 5 mj nakon prve doze.

 • Dob ≥ 15 godina: Primijeniti 3 doze cjepiva u dobi 0, 1–2 mj i 6 mjeseci. Minimalni razmak između prve i druge doze je 4 tjedna, a 12 tjedana između druge i treće doze te 5 mjeseci između prve i treće doze. Ako se bilo koja doza primjeni prerano, ponovite dozu na ili nakon minimalnoga razmaka od prethodne doze.

 • Osobe koje su potpuno cijepljene bilo kojim HPV cjepivom ne trebaju dodatne doze.

 • Za dodatne informacije, pogledajte ACIP's updated recommendations for the HPV vaccine.

Prilagođeno prema Centers for Disease Control and Prevention: Recommended Immunization Schedule for Persons Aged 0 Through 18 Years, United States—2018. Dostupno na http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html.