Akutni stresni poremećaj

Autor: John W. Barnhill, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: prof. prim. dr. sc. Dodig-Ćurković Katarina, dr. med.

Akutni stresni poremećaj označava kratko razdoblje nametljivih prisjećanja koje nastupa unutar 4 tjedna od svjedočenja ili doživljavanja preplavljujućeg traumatskog događaja.

(Vidi Poremećaje vezane uz traumu i stresor.)

U akutnom stresnom poremećaju traumatski događaj može biti doživljen izravno (npr. ozbiljna ozljeda, prijetnja smrću) ili neizravno (npr. svjedočenje traumi koja se dogodila drugoj osobi, saznanja o traumi koja se dogodila članu obitelji ili bliskom prijatelju). Pojedinci s akutnim stresnim poremećajem imaju ponavljajuća prisjećanja na traumu, izbjegavaju podražaje koji podsjećaju na traumu te su pojačano pobuđeni. Simptomi počinju unutar 4 tjedna od traumatskog događaja i traju najmanje 3 dana, no za razliku od posttraumatskog stresnog poremećaja ukupno trajanje nije dulje od mjesec dana. Mogu nastupiti i disocijativni simptomi.

Dijagnoza

 • Klinički kriteriji

Dijagnoza se temelji na kriterijima preporučenim od strane Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, peto izdanje (DSM-5); ti kriteriji uključuju simptome nametanja, negativno raspoloženje, simptome disocijacije, izbjegavanja i pojačane pobuđenosti.

Kako bi se zadovoljili kriteriji za postavljanje dijagnoze, pacijenti su morali biti izravno ili neizravno izloženi traumatskom događaju, a ≥ 9 sljedećih simptoma mora biti prisutno u trajanju od 3 dana do 1 mjesec:

 • Ponavljajuća, neželjena i nametljiva uznemirujuća sjećanja na događaj

 • Ponavljajući uznemirujući snovi vezani uz događaj

 • Disocijativne reakcije (npr. bljeskovi sjećanja) u kojima pacijenti osjećaju kao da se trauma ponovno događa

 • Intenzivan psihički distres ili intenzivna fiziološka reakcija na podražaje koji podsjećaju na traumatski događaj (npr. dolazak na sličnu lokaciju, zvukovi nalik na one koji su bili prisutni tijekom traume)

 • Trajna nemogućnost doživljavanja pozitivnih emocija (npr. sreće, zadovoljstva, ljubavi)

 • Izmijenjen osjećaj stvarnosti (npr. ošamućenost, osjećaj usporavanja vremena, promjene percepcije)

 • Nemogućnost prisjećanja važnih dijelova traumatskog događaja

 • Napori da se izbjegnu uznemirujuća sjećanja, misli ili osjećaji povezani s događajem

 • Napori da se izbjegnu vanjski podsjetnici (ljudi, mjesta, razgovori, aktivnosti, objekti, situacije) na događaj

 • Smetnje spavanja

 • Razdražljivost ili ispadi bijesa

 • Hipervigilnost

 • Teškoće koncentracije

 • Pretjerana reakcija na iznenadni podražaj

Osim toga, smetnje moraju uzrokovati klinički značajnu patnju ili oštećenje u socijalnom, radnom ili drugim važnim područjima funkcioniranja te se ne mogu pripisati fiziološkim učincima neke psihoaktivne tvari ili nekom drugom zdravstvenom stanju.

Liječenje

 • Izvještavajući ili suportivni intervju

Mnoge se osobe s akutnim stresnim poremećajem oporave kada se odmaknu iz traumatske situacije, kada im se pokaže razumijevanje i suosjećanje te pruži mogućnost da opišu događaj i svoju reakciju.

Kako bi se opisani poremećaj spriječio ili sveo na minimum, dio stručnjaka preporučuje sustavne izvještavajuće razgovore kao pomoć u procesu. Drugi stručnjaci izražavaju zabrinutost oko široke primjene ispitivajućih razgovora jer su pojedine studije pokazale da oni za pojedine pacijente mogu biti iznimno uznemirujući i mogu ometati spontani oporavak.

Lijekovi općenito nisu indicirani, osim lijekova za smetnje spavanja.