Poremećaji metabolizma tirozina

Autor: Matt Demczko, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Danijela Petković Ramadža, dr. med.

Tirozin je aminokiselina koja je preteča nekoliko neurotransmitera (npr. dopamina, norepinefrina, epinefrina), hormona (npr. tiroksina) i melanina; nedostaci enzima koji sudjeluju u metabolizmu tirozina dovode do različitih sindroma.

Postoje brojni poremećaji metabolizma fenilalanina i tirozina (vidi Tablicu). Također pogledajte Pristup pacijentu sa sumnjom na naslijedni poremećaj metabolizma i Obrada zbog sumnje nasljedne metaboličke bolesti.

Poremećaji metabolizma fenilalanina i tirozina

Bolest (OMIM broj)

Neispravan protein ili enzim

Neispravan gen ili geni (kromosomske lokacije)

Opaske

* Gen je identificiran i molekularna osnova je razjašnjena.

OMIM = online mendelian inheritance in man (vidi OMIM database).

Fenilketonurija (PKU), klasični i blaži oblici (261600)

Fenilalanin hidroksilaza

PAH (12q24.1) *

Biokemijski profil: Povišen fenilalanin u plazmi

Kliničke značajke: Intelektualne teškoće, problemi u ponašanju

Liječenje: Ograničen unos fenilalanina prehranom, nadomještanje tirozina

Nedostatak dihidropteridin reduktaze (261630)

Dihidropteridin reduktaza

QDPR (4p15.31) *

Biokemijski profil: Povišen fenilalanin u plazmi, u mokraći visok biopterin, u plazmi nizak biopterin

Kliničke značajke: Slično blagoj PKU, ali ako poremećaj neurotransmitera ostane neprepoznat, razvoj intelektualnih teškoća, napadaja i distonije

Liječenje: Dijeta s ograničenim unosom fenilalanina, nadomještanje tirozina, folinična kiselina, nadomještanje neurotransmitera

Manjak pterin-4α-karbinolamin dehidrataze (264070)

Pterin-4α-karbinolamin dehidrataza

PCBD (10q22) *

Biokemijski profil: Povišen fenilalanin u plazmi, u urinu visok neopterin i primapterin, nizak biopterin u plazmi

Kliničke značajke: Slične blagoj PKU, ali ako poremećaj neurotransmitera ostane neprepoznat, razvoj intelektualnih teškoća, napadaja i distonije

Liječenje: Prehrana s ograničenim unosom fenilalanina, dodatak tirozina, nadomještanje neurotransmitera

Poremećaj sinteze biopterina

GTP-ciklohidrolaza (233910)

GCH1 (14q22) *

Biokemijski profil: Povišen fenilalanin u plazmi, niski biopterin u urinu, nizak (GCH) ili visok (PTS i SPR) neopterin u urinu

Kliničke značajke: Slično blagoj PKU, ali ako poremećaj neurotransmitera ostane neprepoznat, razvoj intelektualnih teškoća, napadaja i distonije

Liječenje: Tetrahidrobiopterin i nadomještanje neurotransmitera

6-piruvoil-tetrahidropterin sintaza (261640)

PTS (11q22-P23) *

Sepiapterin reduktaza (182125)

SPR (2p14-P12) *

Tirozinemija tip I (hepatorenalni oblik; 276700)

Fumarilacetoacetat hidrolaza

FAH (15q23-P25) *

Biokemijski profil: Povišen tirozin u plazmi, povišen sukcinilaceton u plazmi i urinu

Kliničke značajke: Ciroza, akutno zatajenje jetre, periferna neuropatija, Fanconijev sindrom

Liječenje: Prehrana s ograničenim unosom fenilalanina, tirozina i metionina; nitisinon; transplantacija jetre

Tirozinemija tipa II (okulokutani oblik; 276600)

Tirozin aminotransferaza

TAT (16q22.1-q22.3) *

Biokemijski profil: Povišeni tirozin i fenilalanin u plazmi

Kliničke značajke: Intelektualna invalidnost, palmoplantarna hiperkeratoza, ulkusi rožnice

Liječenje: Dijeta s ograničenim unosom fenilalanina i tirozina

Tirozinemija tip III (276710)

4-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza

HPD (12q24-qter) *

Biokemijski profil: Povišen tirozin u plazmi, povišen 4-hidroksifenil derivati u urinu

Kliničke značajke: Razvojno zaostajanje, napadaji, ataksija

Liječenje: Dijeta s ograničenim unosom fenilalanina i tirozina, dodatak askorbata

Prolazna tirozinemija novorođenčeta

4-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza

nije genetski

Biokemijski profil: Povišeni fenilalanin i tirozin u plazmi

Kliničke značajke: Obično se javlja u nedonoščadi; uglavnom asimptomatska

Povremeno problemi s hranjenjem i pospanost

Liječenje: Ograničenje unosa tirozina i dodatak askorbata samo u simptomatskih bolesnika

Hawkinsinuria (140350)

4-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza kompleks

HPD (12q24-qter) *

Biokemijski profil: Blaga hipertirozinemija, povišen hawkinsin u urinu

Kliničke značajke: Slabo napredovanje, ketotičke metaboličke acidoze

Liječenje: Dijeta s ograničenim unosom fenilalanina i tirozina, dodatak askorbata

Alkaptonurija (203500)

Homogentizat oksidaza

HGD (3q21-P23) *

Biokemijski profil: Povišena homogentizinska kiselina u urinu

Kliničke značajke: Tamna mokraća, ohronoza, artritis

Liječenje: Nije potrebno; askorbat za smanjenje pigmentacije

Okulokutani albinizam Tip I (A i B; 203100)

Tirozinaza

Tyr (11q21) *

Biokemijski profil: Bez abnormalnosti aminokiselina u plazmi i urinu, odsutna (IA) ili smanjena (IB) tirozinaza

Kliničke značajke: Odsutni (IA) ili smanjeni (IB) pigment u koži, kosi, šarenici i mrežnici; nistagmus; sljepoća; rak kože

Liječenje: Zaštita kože i očiju

Prolazna tirozinemija novorođenčeta

Prolazna nezrelost metaboličkih enzima, osobito dioksigenaze 4–hidroksifenilpiruvične kiseline, ponekad dovodi do povišene koncentracije tirozina u plazmi (osobito u nedonoščadi i to one na visoko proteinskoj prehrani); metaboliti mogu biti povšeni na rutinskom probiru novorođenčadi na fenilketonuriju.

Većina bolesnika nema simptoma, no neki mogu imati letargiju i slabo hranjenje.

Tirozinemija se razlikuje od PKU po povišenim koncentracijama tirozina u plazmi.

Većina slučajeva prolazi spontano. Simptomatskim bolesnicima treba ograničiti unos tirozina hranom (2 g/kg/dan) i uzimati vitamin C (200 do 400 mg PO 1 jednom na dan).

Tirozinemija tipa I

Ova bolest se nasljeđuje autosomno recesivno, a uzrokovana je nedostatkom fumarilacetoacetat hidroksilaze, enzima važnog za metabolizam tirozina.

Bolest se može očitovati kao galopirajuće zatajenje jetre u novorođenačkom razdoblju ili kao indolentni subklinički hepatitis, bolna periferna neuropatija i tubularni poremećaji funkcije bubrega (npr. metabolička acidoza s normalnim anionskim zjapom, hipofosfatemija, rahitis otporan na vitamin D) u starije dojenčadi i djece. Djeca koja ne umru od zatajenja jetre, u ranom djetinjstvu imaju značajan rizik od razvitka raka jetre.

Na dijagnozu tirozinemije upućuje povišena koncentracija tirozina u plazmi, a potvrđuje ju visoka koncentracija sukcinilacetona u plazmi i urinu, te niska aktivnost fumarilacetoacetat hidroksilaze u krvnim stanicama ili uzorcima biopsije jetre. Liječenje s nitisinonom (NTBC) je učinkovito kod akutnih epizoda i usporava napredovanje bolesti.

Preporučuje se prehrana s malo fenilalanina i tirozina. Učinkovito je i presađivanje jetre.

Tirozinemija tipa II

Ovo je rijetka autosomno recesivna bolest, uzrokovana nedostatkom tirozin transaminaze.

Nakupljanje tirozina uzrokuje ulceracije kože i rožnice. Sekundarno povišenje tirozina, premda je blago, ako se ne liječi može uzrokovati neuropsihijatrijske poremećaje.

Dijagnoza se postavlja na osnovi povišenog tirozina u plazmi, odsustva sukcinilacetona u plazmi ili mokraći i smanjenom enzimskom aktivnosti u bioptatu jetre.

Ova se bolest lako liječi blagim do umjerenim ograničenjem unosa fenilalanina i tirozina hranom.

Alkaptonurija

Ova rijetka autosomno recesivna bolest uzrokovana je nedostatkom oksidaze homogentizinske kiseline; produkti oksidacije homogentizinske kiseline nakupljaju se u koži i uzrokuju hiperpigmentacije, a kristali se talože u zglobovima.

Bolest se obično dijagnosticira u odraslih, a uzrokuje tamnu pigmentaciju kože (ohronoza) i artritis. Mokraća na zraku potamni zbog prisutnosti oksidacijskih produkata homogentizinske kiseline. Dijagnoza se postavlja nalazom povišene koncentracije homogentizinske kiseline u mokraći (>4 do 8 g/24 h).

Učinkovitog liječenja nema, no askorbinska kiselina u dozi od 1 g PO jednom na dan može ublažiti odlaganje pigmenta povećavanjem izlučivanja homogentizinske kiseline bubrezima.

Okulokutani albinizam

Nedostatak tirozinaze dovodi do odsutnosti pigmentacije kože i mrežnice, pri čemu se jako povećava opasnost od raka kože i značajnog gubitka vida. Čest je nistagmus i fotofobija.