Mupirocin

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Mupirocin inhibira bakterijsku RNK i sintezu proteina. Postoji samo u obliku 2%-tnog lokalnog pripravka koji je baktericidan za stafilokoke i β–hemolitičke streptokoke. Sistemska apsorpcija lokalnog mupirocina je neznatna.

Mupirocin se koristi za:

  • Impetigo

  • Liječenje manjih površinskih sekundarnih infekcija kože

  • Eradikaciju Staphylococcus aureus-a u nosu, premda stopa recidiva može biti visoka

Kronična terapija uzrokuje pojavu stafilokoka rezistentnih na mupirocin.

Mupirocin nije toksičan, ali kad se primijeni na ogoljelu kožu ili sluznice može izazvati svrbež i pečenje.