Hipotermija u novorođenčadi

Autor: Robert L. Stavis, PhD, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Darjan Kardum, dr. med.

Hipotermija je unutarnja temperatura tijela < 36 do 36.5 °C. U nedonoščadi hipotermija povećava morbiditet i mortalitet. Ovo stanje može biti u potpunosti izazvano čimbenicima okoliša ili predstavljati bolest (npr. sepsa) Održavanje odgovarajuće temperature okoliša rađaoici ili u operacijskoj sali je presudno za sprječavanju hipotermije. Hipotermno novorođenče treba ugrijati i prepoznati i liječiti osnovnu bolest.

Normalno rektalna temperatura u pojam i nedonoščadi je 36,5 do 37,5 ° C. Iako hipotermija je temperatura jezgre <35 do 35,5 ° C, a tu je hladno stres na višim temperaturama, kad god je gubitak topline zahtijeva povećanje metaboličke proizvodnju toplinske energije.

Patofiziologija

Na ravnotežu topline utječe relativna vlažnost, strujanje zraka, direktni kontakt s hladnim površinama te temperatura okolnog zraka. Novorođenčad je osobito sklona brzom gubitku topline i posljedičnoj hipotermiji zbog velikog omjera površine tijela i težine, koji je još veći u novorođenčadi vrlo male rodne mase. Postoji nekoliko mehanizama gubitka topline

 • Gubitak topline isijavanjem (radijacija): Javlja se kada je koža izložena okolini u kojoj se nalaze objekti hladnije temperature.

 • Gubitak topline isparavanjem (evaporacija): Novorođenče je mokro i prekriveno amnijskom tekućinom.

 • Konduktivni gubitak topline: Javlja se kada se novorođenče stavi u durektni kontakt sa hladnijom površinom ili objektom.

 • Konvektivni gubitak topline: Javlja se kada protok hladnijeg zraka odvodi toplinu od novorođenčeta.

Dugotrajni, neprepoznati stres uslijed hladnoće, može usmjeriti trošenje kalorija na stvaranje topline, utječući na rast. Novorođenčadi imaju metabolički odgovor na hlađenje koji uključuje kemijsku (nonshivering) termogenezu otpuštanjem noradrenalina uslijed podražaja simpatikusa u smeđe masno tkivo. Ovo specijalizirano tkivo novorođenčeta, smješteno na zatiljku, između lopatica i oko bubrega i nadbubrežnih žlijezda, odgovara lipolizom nakon koje slijedi oksidacija ili reesterifikacija masnih kiselina otpuštenih masnih kiselina. Ove reakcije lokalno stvaraju toplinu a bogata prokrvljenost smeđeg masnog tkiva pomaže u otpremi te topline u ostatak tijela novorođenčeta. Ova reakcija 2 do 3 puta povećava metabolizam i potrošnju O2. Zbog toga, u novorođenčeta s respiratornom insuficijencijom (npr. nedonoščeta sa sindromom respiratornog distresa), stres izazvan hladnoćom može također izazvati hipoksiju tkiva i neurološko oštećenje. Aktivacija glikogena može izazvati prolaznu hiperglikemiju. Dugotrajna hipotermija može dovesti do hipoglikemije i razvoja metaboličke acidoze te povećava rizik od kasne sepse i povećava mortalitet.

Unatoč kompenzacijskim mehanizmima, novorođenčad, a osobito novorođenčad vrlo male rodne mase, ima ograničen kapacitet termoregulacije i sklona su hipotermiji. Čak ukoliko ne dodje do pada tjelesne temperature, stres izazvan hladnoćom se javlja i kada gubitak topline zahtijeva povećanje metaboličke proizvodnju toplinske energije.

Termoneutralna okolina je optimalni raspon temperature; definiran kao temperatura okoliša kod koje su metabolički zahtjevi (te stoga i kalorijske potrebe) potrebni za održavanje tjelesne temperature u normalnom rasponu (rektalna temperatura od 36.5 do 37.5 C) minimalni. Termoneutralna okolina ima uzak raspon od 36.7 do do 37,3 ° C.

Etiologija

Hipotermija može biti uzrokovana čimbenicima iz okoliša te poremećaja koji narušavaju termoregulaciju (npr. sepsa, intrakranijsko krvarenje, sindrom ustezanja od droge) ili kombinacija navedenih faktora. Čimbenici rizika za hipotermiju uključuju porod u uvjetima neadekvatne temperature okoliša, majčina hipertenzija, carski rez, i nisko nizak Apgar zbroj.

Liječenje

 • Hipotermija se liječi utopljavanjem u inkubatoru ili pod grijalicom (termički stol).

Hipotermija se liječi utopljavanjem u inkubatoru ili pod grijalicom. Novorođenče treba nadzirati i prema potrebi liječiti hipoglikemiju, hipoksemiju i apneju. Osnovne bolesti, poput sepse ili intrakranijalnog krvarenja treba liječiti na specifičan način.

Prevencija

Održavanje odgovarajuće temperature okoliša najvažniji je korak u sprječavanju hipotermije u novorođenčadi. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da temperatura u rađaonici bude najmanje 25 do 28 ° C i da se novorođenčad odmah osuši i stavi u kontakt koža-na-kožu s majkom i pokrije. (Vidi također World Heath Organisation practical guide to thermal protection of the newborn.)

Nedonoščad koja su hipotermična po prijemu u neonatalnu jedinicu intenzivnog liječenja (NJIL) imaju povećan mortalitet i morbiditet; dokazano je da povećanje temperaure u rađaonici i operativnim salama smanjuje incidenciju hipotermije kod prijema u NJIL. Tako American Academy of Pediatrics i American Heart Association preporučuju da se temperatura u rađaonici i u operacijskij salama bude od 23 do 25 ° C (1). Kako naglo povećanje temperature rađaonice neposredno pred porod može dovesti do dovesti do gubitka topline isijavanjem (radijacijom) prema hladnijjim površinama i do konvektivnog gubitka topline uslijed ubrzanog strujannja zraka preporuča se da se temperatura u rađaonici konstantno održava.

Neposredno po porodu, novorođenčad treba odmah osušiti i potom umotati (uključivo i glavu) toplim pokrivačem kako bi se spriječio gubitak topline evaporacijsom, kondukcijom ili konvekcijom. nedonoščad treba odmah po porodu umotati u polietilensku vrečicu. neki kliničari preporučuju da se dijete prethodno ne osuši jer smještanje odmah po porodu u vrečicu povećava vlažnost u vrečici što dalje smanjuje gubitak topline. (2).

Ako je novorođenče golo radi potrebe za reanimacijom treba ga staviti pod grijalicu (termički stol) kako bi se prevenirao gubitak topline. Bolesnu novorođenčad treba držati u toplinski neutralnom okolišu kako bi se smanjile metaboličke potrebe. Odgovarajuća temperatura u inkubatoru se razlikuje, ovisno o porođajnoj težini novorođenčeta i postnatalnoj životnoj dobi te o vlažnosti u inkubatoru. Druga je mogućnost podešavanje grijanja servomehanizmom tako da se temperature kože održava na 36.5 °C.

Literatura

 • 1. Weiner GM, ed: Weiner GM, ed: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed. 7. 7. Elk Grove Village, American Academy of Pediatrics, 2016.

 • 2. Oatley HK, Blencowe H, Lawn JE: The effect of coverings, including plastic bags and wraps, on mortality and morbidity in preterm and full-term neonates. J Perinatol 36, S82 – S88, 2016. doi: 10.1038/jp.2016.35.

Ključne točke

 • Novorođenčad, osobito ona vrlo male rodne mase, su sklona hipotermiji uslijed neodgovarajuće temperature okoliša; bolest (npr. intrakranijsko krvarenje, sepsa) povećava taj rizik.

 • Optimalna temperatura okoliša za novorođenčadi je ona kod koje novorođenče ima najmanju kalorijsku potrošnju kako bi održalo normalnu tjelesnu temperaturu, tipično između 36,7 ° C i 37,3 ° C

 • Novorođenčad ugrijati u inkubatoru ili pod grijalicom (termički stol) i liječiti ostala stanja i bolesti.

 • Prevenirati hipotermiju održavanjem primjerene temperature okoliša u područjima u kojima se provodi zbrinjavanje novorođenčeta, po porodu odmah osušiti novorođenče te potom zamotati terminsku novorođenčad a novorođenčad vrlo male rodne mase zbrinuti u polietilensku vrečicu bez prethodnog brisanja.

Više informacija

 • Thermal protection of the newborn: A practical guide od WHO