Kratkotrajni psihotičan poremećaj

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Ćulum Marin, dr. med.

Kratkotrajni psihotičan poremećaj koji se sastoji od sumanutosti, helucinacija ili drugih psihotičnih simptoma koji traju između 1 dan i 1 mjesec, nakon čega se stanje vraća u normalno premorbidno funkcioniranje.

Kratkotrajni psihotični poremećaj je rijedak. Predispozicije za razvoj ovog poremećaja su od prije postojeći poremećaji ličnosti (npr. paranoja, histrionski, narcistički, shizotipni, granični) kao i pojedine bolesti (npr. SLE, terapija kortikosteroidima). Izraziti stres, poput gubitka voljene osobe, može aktivirati poremećaj.

Poremećaj se manifestira s barem jednim od ovih simptoma:

  • sumanutosti

  • halucinacije

  • dezorganizirani govor

  • dezorganizirano ili katatonično ponašanje

Ukoliko simptomi više odgovaraju psihotičnom poremećaju raspoloženja, shizoafektivnom poremećaju, shizofreniji, tjelesnoj bolesti ili nepoželjnom učinku lijeka ili tvari (propisane ili nezakonite), dijagnoza ovog poremećaja se ne postavlja.

Razlikovanje između kratkog psihotičnog poremećaja i shizofrenije kod pacijenta bez prijašnjih psihotičnih epizoda temelji se prema trajanju simptoma; ako trajanje prelazi 1 mj, pacijent više ne zadovoljava potrebne dijagnostičke kriterije za kratki psihotični poremećaj.

Liječenje kratkog psihotičnog poremećaja je sličan liječenju akutne egzacerbacije shizofrenije; može biti potreban nadzor i kratkotrajno liječenje antipsihoticima.

Relaps je uobičajen, ali pacijenti obično dobro funkcioniraju između epizoda i imaju malo ili nikakvih simptoma.

(Vidi također Uvod u shizofreniju i povezane poremećaje.)