Bolest pluća izazvana lijekovima

Autor: Joyce Lee, MD, MAS
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Bolest pluća izazvana lijekovima nije sporadičan poremećaj, već čest klinički problem koji pogađa pacijente koji ranije nisu patili od plućne bolesti a sada razvijaju plućne simptome, radiološke promjene na plućima, pogoršanje plućne funkcije, histološke promjene ili nekoliko od navedenih stvari dok primaju određene lijekove. Više od 150 lijekova ili farmakoterapijskih skupina lijekova uzrokuje plućne bolesti; mehanizam je rijetko poznat, ali smatra se da brojni lijekovi izazivaju hipersenzitivnu reakciju (reakciju preosjetljivosti). Neki lijekovi (npr. nitrofurantoin) mogu kod različitih bolesnika izazvati različite vrste ozljeda.

Ovisno o lijeku, sindromi izazvani lijekovima mogu uzrokovati intersticijsku fibrozu, obliteracijsku pneumoniju (BOOP), astmu, nekardiogeni edem pluća, pleuralni izljev, plućnu eozinofiliju, plućnu hemoragiju ili veno-okluzivnu bolest (vidi tablicu).

(Vidi također Sažeti prikaz intersticijskih bolesti pluća.)

Pulmotoksične tvari

Stanje

Lijek ili agens

Astma

ASK, beta–blokatori (npr. timolol), kokain, dipiridamol, IV hidrokortizon (rijetko kod astmatičara osjetljivih na aspirin), IL–2, metilfenidat, nitrofurantoin, protamin, sulfasalazin, vinka alkaloidi (s mitomicinom-C)

BOOP

Amiodaron, bleomicin, kokain, ciklofosfamid, metotreksat, minociklin, mitomicin–C, penicilamin, sulfasalazin, tetraciklin

Hipersenzitivni pneumonitis

Azatioprin plus 6–merkaptopurin, busulfan, fluoksetin, zračenje

Intersticijska pneumonija ili fibroza

Amfotericin B, bleomicin, busulfan, karbamazepin, klorambucil, kokain, ciklofosfamid, difenilhidantoin, flekainid, heroin, melfalan, metadon, metotreksat, metilfenidat, metisergid, mineralno ulje (kronična mikroaspiracija), nitrofurantoin, nitroureja, prokarbazin, silikon (SC injekcija), tokainid, vinka alkaloidi (s mitomicinom-C)

Nekardijalni edem pluća

Betamimetici (npr. ritodrin, terbutalin), klordiazepoksid, kokain, citarabin, etiodizedno ulje (IV i kronična mikroaspiracija), gemcitabin, heroin, hidroklorotiazid, metadon, mitomicin-C, fenotijazini, protamin, sulfasalazin, tokolitici, triciklični antidepresivi, faktor tumorske nekroze (TNF), vinka alkaloidi (s mitomicinom-C)

Hemoragija u parenhim

Antikoagulansi, azatioprin plus 6–merkaptopurin, kokain, mineralno ulje (kronična mikroaspiracija), nitrofurantoin, zračenje

Pleuralni izljev

Amiodaron, antikoagulansi, bleomicin, bromokriptin, busulfan, faktor koji stimulira granulocitno–makrofagne kolonije, IL–2, metotreksat, metilsergid, mitomicin–C, nitrofurantoin, para–aminosalicilna kiselina, prokarbazin, zračenje, tokolitici (npr. terbutalin)

Plućni infiltrat s eozinofilijom

Amiodaron, amfotericin B, bleomicin, karbamazepin, difenilhidantoin, etambutol, etopozid, faktor koji stimulira granulocitno–makrofagne kolonije, izonijazid, metotreksat, minociklin, mitomicin–C, nitrofurantoin, para–aminosalicilna kiselina, prokarbazin, zračenje, sulfasalazin, sulfonamidi, tetraciklin, trazodon

Plućna vaskularna bolest

Supresori apetita (npr. deksfenfluramin, fenfluramin, fentermin), busulfan, kokain, heroin, metadon, metilfenidat, nitroureja, zračenje

Dijagnoza se oslanja na odgovor koji nastupa nakon ukidanja osumnjičenog lijeka (Jesu li se simptomi povukli?) ili, ako je izvedivo, na ponovno uvođenje dotičnog lijeka da se vidi hoće li se simptomi nanovo pojaviti.

Liječenje

  • ukidanje lijeka

Liječi se ukidanjem dotičnog lijeka koji je izazvao bolest pluća.

Prevencija

Prije početka liječenja ili nakon uvođenja lijeka koji može izazvati toksične nuspojave na plućima često se vrše testovi plućne funkcije,ali korist od spirometrijskog probira pacijenata kako bi se predvidjela ili rano otkrila toksičnosti nije dokazana.