Pregled anksioznih poremećaja u djece i adolescenata

Autor: Josephine Elia, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.

Svim anksioznim poremećajima je zajednički strah, zabrinutost ili užas, koji uvelike sprječava dijete u normalnom funkcioniranju i nesrazmjeran je okolnostima. Anksioznost može dovesti do tjelesnih simptoma. Dijagnoza se postavlja klinički. Liječi se bihevioralno i primjenom SIPPS.

(Vidi također Pregled anksioznih poremećaja u odraslih.)

Anksioznost je, donekle, normalan aspekt razvoja, kao u nastavku:

 • Većina tek prohodale djece se uplaši kad se razdvoji od majke, osobito u nepoznatom okruženju.

 • Strah od mraka, čudovišta, buba i pauka je čest u djece stare 3 do 4 god.

 • Stidljiva djeca mogu, u početku, na nove situacije reagirati strahom ili povlačenjem.

 • U starije djece je češći strah od ozljede i smrti.

 • Starija djeca i adolescenti često postaju ustrašeni kad moraju nešto izlagati pred svojim razredom.

Takve tegobe ne treba smatrati dokazima bolesti. Međutim, kad ove, inače normalne manifestacije straha postanu tako izražene da je funkconiranje uvelike poremećeno ili se trpi jaki stres, treba razmotriti mogućnost anksioznog poremećaja.

Anksiozni poremećaji često se pojavljuju u djetinjstvu i mladosti. U nekom trenutku tijekom djetinjstva, oko 10 do 15% djece iskusi anksiozni poremećaj. Djeca s anksioznim poremećajem imaju povećan rizik od depresivnih i anksioznih poremećaja kasnije u životu.

Anksiozni poremećaji koji se mogu pojaviti u djece i adolescenata su:

Etiologija

Dokazi pokazuju da anksiozni poremećaji uključuju disfunkciju u dijelovima limbičkog sustava i hipokampusa koji reguliraju emocije i odgovor na strah. Studije nasljednosti ukazuju na ulogu genetičkih i okolišnih čimbenika. Nema posebnih identificiranih gena; vjerojatno su mnoge genetske varijante uključene.

Anksiozni roditelji češće imaju anksioznu djecu, pri čemu postoji nezgodna mogućnost činjenja djetetovih poteškoća težima nego što bi mogle biti. Čak i normalnom djetetu je teško ostati pribrano i mirno u prisutnosti anksioznog roditelja, a to je još izazovnije za dijete koje je genetski sklono anksioznosti. U čak 30% slučajeva, pomaže liječenje anksioznosti roditelja, istodobno s liječenjem anksioznosti djeteta (za liječenje anksioznosti u odraslih, vidi: Pregled anksioznih poremećaja).

Simptomi i znakovi

Možda je najčešća manifestacija anksioznog poremećaja u djece i adolescenata odbijanje škole. "Odbijanje škole" u velikoj mjeri je zamijenilo pojam "školske fobije." Stvarni strah od škole je ekstremno rijedak. Većina djece koja odbija ići u školu vjerojatno ima separacijsku anksioznost, društvenu anksioznost, panični poremećaj ili kombinaciju navedenog. Neki imaju specifičnu fobiju. Mogućnost da je dijete zlostavljano u školi također se mora uzeti u obzir.

Neka djeca se izravno žale na svoju anksioznost, opisujući je u smislu briga, npr. “brinem se da te više nikad neću vidjeti” (separacijska anksioznost) ili “brinem se da će mi se djeca smijati” (društvena anksioznost). Međutim, većina djece osjeća nelagodu u smislu somatskih pritužbi: "Ne mogu ići u školu jer imam bolove u trbuhu." Ova djeca često govore istinu jer se nervozni želudac, mučnina i glavobolje često razvijaju u djece s tjeskobom. Nekoliko studija praćenja potvrđuje da mnoga djeca sa somatskim bolestima, osobito bolovima u trbuhu, imaju u podlozi anksiozni poremećaj.

Dijagnoza

 • Klinička procjena

Dijagnoza anksioznog poremećaja je klinička. Temeljita psihosocijalna povijest obično može to potvrditi.

Tjelesni simptomi koje anksioznost može izazvati kod djece mogu otežati procjenu. Kod mnoge djece, provede se niz ozbiljnih testiranja za tjelesne poremećaje prije nego što liječnici razmotre anksiozni poremećaj.

Prognoza

Prognoza ovisi o izraženosti, dostupnosti odgovarajućeg liječenja i djetetovoj otpornosti. U većini slučajeva se djeca s anksioznošću bore sve do u odraslu dob. Međutim, uz rano liječenje, mnoga djeca nauče kako kontrolirati svoju anksioznost.

Liječenje

 • Bihevioralna terapija (na izlaganju utemeljena kognitivno-bihevioralna terapija)

 • Intervencije u odnosu roditelj dijete i u obitelji.

 • Lijekovi, obično SIPPS-i za dugotrajno liječenje i ponekad benzodiazepini za ublažavanje akutnih simptoma

Anksiozni poremećaji u djetinjstvu se liječe bihevioralnim liječenjem (na načelima izlaganja i sprječavanja reakcije), ponekad u kombinaciji s lijekovima.

U na izlaganju utemeljenoj kognitivno-bihevioralnoj terapiji djeca se sustavno i postupno izlažu situaciji koja izaziva anksioznost. Pomažući djeci da ostaju u situaciji koja izaziva anksioznost terapeuti će im omogućiti da postupno postanu neosjetljivi i osjećaju manju tjeskobu. Bihevioralno liječenje je najučinkovitije kad iskusni terapeut, upoznat s djetetovim razvojem individualizira ova načela.

U blagim slučajevima je dovoljno samo bihevioralno liječenje, no u težim slučajevima, ili kad je iskusni bihevioralni terapeut nedostupan, može biti potrebna i farmakoterapija. SIPPS su obično prvi izbor za dugotrajno liječenje (vidi tablicu). Benzodiazepini su bolji za akutnu anksioznost (npr, zbog medicinskog postupka), ali nisu preporučljivi za dugotrajno liječenje. Benzodiazepini kratkog poluživota (npr. lorazepam 0,05 mg / kg do najviše 2 mg u jednoj dozi) su najbolji izbor.

Lijekovi za dugotrajno liječenje tjeskobe i sličnih poremećaja

Lijek

Uporaba

Početna doza

Raspon doze

Komentari / Mjere opreza

* Ako drugačije nije navedeno, doza se daje jednom dnevno. Početna doza se povećava samo ako je to potrebno. *Doze su približne. Interindividualne razlike u terapijskom odgovoru i neželjenim učincima su znatne. Ova tablica ne zamjenjuje kompletnu uputu priloženu uz propisane lijekove.

Bihevioralne nuspojave (npr. dezinhibicija, uznemirenost) su česte, ali su obično blage do umjerene. Obično, smanjenje doze ili promjena lijeka uklanja ili smanjuje ove efekte. Rijetko, takvi efekti su teški (npr. agresivnost, povećana suicidalnost). Bihevioralne nuspojave su idiosinkratične i mogu se pojaviti uz bilo koji antidepresiv i u bilo koje vrijeme tijekom liječenja. Zbog toga, djecu i adolescente koji uzimaju te lijekove treba pažljivo nadzirati.

Fluoksetin i paroksetin su snažni inhibitori jetrenih enzima koji razgrađuju mnoge druge lijekove (npr. beta-blokatori, klonidin, lidokain).

GAP = generalizirani anksiozni poremećaj; OKP = opsesivno kompulzivni poremećaj.

Citalopram

OKP

Djeca ≥ 7 god

10 mg

10-40 mg / dan

Duloksetin

GAP u djece 7-17 god

30 mg

30-100 mg / dan

Escitalopram

Velika depresija

Djeca ≥ 7 god

5 mg

5-20 mg / dan

Fluoksetin

OKP, GAP, separacijska anksioznost, socijalna anksioznost, teška depresija u djece> 8 god

10 mg

10-60 mg / dan

Dugačak poluživot

Fluvoksamin

GAP, separacijska anksioznost, socijalna anksioznost, OKP u djece> 8 god

25 mg (titriran do po potrebi)

50-200 mg / dan

Za doze> 50 mg / dan, podijeljeno u 2 doze dnevno, uz veće doze dane prije spavanja)

Paroksetin

OKP u djece> 6 god

10 mg

10-60 mg / dan

povećana tjelesna masa

Sertralin

OKP, GAP, separacijska anksioznost, socijalna anksioznost kod djece ≥ 6 god

25 mg

25-200 mg / dan

Venlafaksin, trenutno oslobađajući

Depresija kod djece ≥ 8 god

12,5 mg

25-75 mg / dan u dvije ili tri doze

Ograničeni podaci o dozi i briga o pojačanom suicidalnom ponašanju; nije tako učinkovit kao drugi lijekovi, vjerojatno zbog toga što su se koristile niske doze

Venlafaksin, produljeno oslobađanje

GAP u djece> 7 god

37,5 mg

37,5-225 mg / dan

Većina djece bez tegoba podnosi SIPPS. Ponekad može doći do mučnine, proljeva, nesanice ili povećanja tjelesne mase. Neka djeca imaju negativne učinke na ponašanje (npr, uznemirenost, dezinhibiciju); ti učinci su obično blagi do umjereni. Obično, smanjenje doze ili promjena lijeka uklanja ili smanjuje ove efekte. Rijetko, negativni učinci na ponašanje (npr. agresivnost, povećana suicidalnost) mogu biti ozbiljni. Negativni učinci na ponašanje su idiosinkratični i mogu se pojaviti uz bilo koji antidepresiv i u bilo koje vrijeme tijekom liječenja. Zbog toga, djecu i adolescente koji uzimaju te lijekove treba pažljivo nadzirati.

Ključne točke

 • Najčešća manifestacija anksioznih poremećaja može biti odbijanje škole. Većina djece osjeća nelagodu u smislu somatskih pritužbi.

 • Razmišljati o anksioznosti kao poremećaju u djece samo kada anksioznost postane toliko pretjerana da uvelike narušava funkcioniranje ili uzrokuje tešku uznemirenost i / ili izbjegavanje.

 • Anksioznost može uzrokovati tjelesne simptome koji kod djece mogu otežati procjenu.

 • Bihevioralna terapija (korištenjem načela izlaganja i prevencije odgovora) je najučinkovitija kada je provodi iskusni terapeut sa poznavanjem dječjeg razvoja i koji ta načela prilagodi i individualizira prema djetetu.

 • Kada su slučajevi ozbiljniji ili kada je pristup iskusnom bihevioralnom terapeutu ograničen, mogu biti potrebni lijekovi.