Zdravstveni nadzor zdravlja djeteta

Autor: Deborah M. Consolini, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Tatjana Ćatipović Ardalić, dr. med.

Ciljevi pregleda za procjenu zdravlja djece su sljedeći:

 • Promicanje zdravlja

 • Spriječiti bolesti rutinskim cijepljenjem i obrazovanjem

 • Rano otkrivanje i liječenje bolesti

 • Uputiti roditelje kako da što bolje potaknu djetetov emocionalni i intelektualni razvoj

Američka Pedijatrijska Akademija preporučila je raspored pregleda, sistematske preglede vidi tablicu, tablicu, tablicu djece bez ozbiljnijih zdravstvenih tegoba, koja uredno rastu i razvijaju se. Djeca koja ne zadovoljavaju ove kriterije trebaju češće i intenzivnije preglede. Ako se dijete kasno uključi u sistematske pregleda ili nešto od predloženog nije napravljeno u odgovarajućoj dobi, treba se nadoknaditi u što kraćem vremenskom razdoblju.

Djeca koja zaostaju u razvoju, imaju psihosocijalne probleme ili kronične bolesti mogu zahtijevati češće preglede zbog liječenja ili savjetovanja, a koji su izdvojeni od posjeta zbog preventivne zdravstvene zaštite.

Ako je trudnoća visokog rizika ( vidi: Visokorizična trudnoća - pregled) ili ako je riječ o osobama koje postaju roditelji po prvi put, bilo bi dobro ugovoriti razgovor s pedijatrom i prije samog rođenja djeteta.

Osim fizikalnog pregleda, liječnici bi trebali procijeniti djetetov motorički, kognitivni i društveni razvoj te interakciju između roditelja i djeteta. Ove procjene se mogu napraviti

 • Uzimajući temeljitu anamnezu (obiteljsku i osobnu) roditelja i djeteta

 • Izravnim zapažanjem

 • Ponekad tražeći informacije od vanjskih izvora, kao što su učitelji i pružatelji usluga za brigu o djeci

Postoje pomagala za olakšavanje procjene intelektualnog i društvenog razvoja u ambulantnim uvjetima.

I fizikalni pregled i postupci probira čine važne dijelove preventivne zdravstvene zaštite dojenčadi i djece. Kod sve djece procjenjuje se nekoliko stavki, poput tjelesne težine, dok se druga procjenjuju specifično za skupinu, poput probira na olovo kod djece u dobi od 1 i 2 god.

Rano usmjeravanje je također važno u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti. To uključuje

 • Stjecanje informacija o djetetu i roditeljima (npr. upitnikom, razgovorom ili procjenom)

 • Rad s roditeljima za promicanje zdravlja (čineći terapijski savez)

 • Učeći roditelje što mogu očekivati tijekom razvoja njihovog djeteta, kako oni mogu pomoći potaknuti razvoj (primjerice, uspostavljanjem zdravog načina života) i koje su prednosti zdravog načina života.

Preporuke za preventivnu njegu tijekom djetinjstvaa

Pojam

novorođenče

Dob 3-5 dana

Do dobi od 1 mj.

Dob 2 mj.

Dob 4 mj.

Dob 6 mj.

Dob 9 mj.

aOve smjernice se temelje na konsenzusu American Academy of Pediatrics (AAP) i Bright Futures.

b Svoj dojenčadi i djeci s određenim visokim rizicima trebalo bi do treće godine starosti mjeriti krvni tlak prilikom svakog pregleda.

cNadzor razvoja je proces u tijeku. To uključuje shvaćanje zabrinutosti koje roditelji imaju vezano za razvoj djeteta, nadgledanje rasta i razvoja djeteta, prepoznavanje rizika i zaštitnih čimbenika te bilježenje samog tijeka (povijest razvoja djeteta, korištene metode te nalazi).

dRazvojni probir djece uključuje standardizirane testove i rutinski se vrši s 9, 18 i 30 mjeseci. Međutim, probir se također radi kad se identificiraju čimbenici rizika ili kad se uoči problem prilikom praćenja razvoja; u tim slučajevima radi se ciljni probir iz područja otkrivenog problema.

eTestiranje se može mijenjati, ovisno o dobi kad su započeti sistematski pregledi i koje su djetetove potrebe.

fTreba slijediti državne zakone u probiru metaboličkih bolesti i hemoglobinopatija. Kliničari bi trebali pregledavati rezultate prilikom pregleda i ponoviti testiranje ili sukladno odreagirati, ovisno o potrebi.

gKliničari trebaju vršiti probir novorođenčadi na srčane greške koristeći pulsnu oksimetriju, najranije nakon prva 24 sata, a svakako prije nego se otpuste kući, prema preporuci AAP iz 2011.: Endorsement of Health and Human Services recommendation for pulse oximetry screening for critical congenital heart diseaseEndorsement of Health and Human Services recommendation for pulse oximetry screening for critical congenital heart disease.

hAko su djeca u opasnosti od izlaganja olovu, liječnici bi se trebali posavjetovati s CDC-ovim smjernicama: Low Level Lead Exposure Harms Children: A Renewed Call for Primary Prevention; Report of the Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning PreventionLow Level Lead Exposure Harms Children: A Renewed Call for Primary Prevention; Report of the Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention (2012) i trebali bi izvršiti probir djece prema važećem zakonu.

iZa testiranje na tuberkulozu trebalo bi slijediti preporuke Društva za zarazne bolesti objavljene u tekućem izdanju Crvene knjige:2012 Report of the Committee on Infectious Diseases2012 Report of the Committee on Infectious Diseases, 29. izd. Djecu s visokim rizikom treba odmah testirati.

jKliničari bi trebali slijediti preporuke za sistematske preglede Društva za zarazne bolesti koje se objavljuju svake godine u siječanjskom izdanju časopisa Pediatrics. Svaki posjet liječniku trebao bi se iskoristiti za ažuriranje i dovršetak imunizacijskog statusa djeteta (vidi također CDC: Recommended Immunization Schedule for Persons Aged 0 Through 18 Years CDC: Recommended Immunization Schedule for Persons Aged 0 Through 18 Years).

kDjecu bi trebalo uputiti na pregled zubaru, ako je to moguće. U suprotnom bi kliničari trebali procjenjivati rizike za oralno zdravlje. Ako je primarni izvor vode manjkav u koncentraciji fluora, trebalo bi razmisliti o peroralnim nadomjesnim pripravcima.

lNakon što izbiju zubi, svoj bi djeci trebalo mazati zube lakom s fluorom svako tri do šest mjeseci u ambulantama primarne zdravstvene zaštite ili kod zubara. O indikacijama za upotrebu fluora, vidjeti kliničko izvješće AAP iz 2014, godine:Fluoride Use in Caries Prevention in the Primary Care Setting. Fluoride Use in Caries Prevention in the Primary Care Setting.

RA = Dob u kojoj procjena rizika treba biti učinjena, nakon koje slijedi odgovarajući pregled ili testiranje u slučaju prisustva rizika; x = Dob u kojoj se treba obaviti procjena; ← X → = Razdoblje tijekom kojeg se procjena može napraviti, s X kao najpoželjnijom dobi.

Prilagođeno iz Bright Futures / Academy of Pediatrics: Recommendations for preventive pediatric health care, Recommendations for preventive pediatric health care 2016.

Povijest (početna ili za razdoblje)

x

x

x

x

x

x

x

Mjerenja

Duljina ili visina i težina

x

x

x

x

x

x

x

Opseg glave

x

x

x

x

x

x

x

Težina u odnosu na duljinu

x

x

x

x

x

x

x

Krvni tlakb

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Probir za osjetila

Vid

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Sluh

x

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Procjena razvoja i ponašanja

Nadzor razvojac

x

x

x

x

x

x

Razvojni probird

x

Psihosocijalna i bihevioralna procjena

x

x

x

x

x

x

x

Fizikalni pregled

x

x

x

x

x

x

x

Laboratorijske pretragee

Novorođeni metabolički probir i probir na hemoglobinopatijef

← ------------------ X ----------------- →

Probir na kritične srčane greškeg

x

Hematokrit ili hemoglobin

RA

Probir na olovoh

RA

RA

Tuberkulinski testi

RA

RA

Ostalo

Imunizacijaj ( vidi: Preporuke cijepljenja za 0-6 godina god i vidi: Nadoknadno cijepljenja za dob od 4 mj-18 god)

x

x

x

x

x

x

x

Oralno zdravljek

RA

RA

Lak s fluoroml

x

x

Rane smjernice

x

x

x

x

x

x

x

Preporuke za preventivnu njegu tijekom ranog i srednjeg djetinjstvaa

Pojam

Dob 12 mjeseci

Dob 15 mj.

Dob 18 mj.

Dob 24 mj.

Dob 30 mj.

Dob 3 god.

Dob 4 god.

Dob 5 god.

Dob 6 god.

Dob 7 god.

Dob 8 god.

Dob 9 god.

Dob 10 god.

aOve smjernice se temelje na konsenzusu American Academy of Pediatrics (AAP) i Bright Futures.

bSvoj dojenčadi i djeci s povećanim čimbenicima rizika, treba mjeriti krvni tlak pri svakom pregledu do treće godine života.

cAko djeca ne surađuju tijekom pregleda, mogu se ponovno pregledati za 6 mjeseci.

dNadzor razvoja je proces u tijeku. To uključuje shvaćanje zabrinutosti koje roditelji imaju vezano za razvoj djeteta, nadgledanje rasta i razvoja djeteta, prepoznavanje rizika i zaštitnih čimbenika te bilježenje samoga tijeka (povijest razvoja djeteta, korištene metode te nalazi).

eRazvojni probir uključuje upotrebu standardiziranih testova i rutinski se vrši u dobi od 9, 18 i 30 mjeseci. Međutim, probir se također radi kad se identificiraju čimbenici rizika ili kad se uoči problem prilikom praćenja razvoja; u tim slučajevima radi se ciljni probir iz područja otkrivenog problema.

fPreporučuje se probir s alatima specifičnim za otkrivanje autizma u dobi od 18 mjeseci. Probir se ponavlja u dobi od 24 mjeseca jer roditelji ne moraju uočiti nikakve promjene sve do 18 mjeseci (srednja dob kad roditelji prijave simptome autizma je 20 mjeseci). Vidjeti Gupta VB, Hyman SL, Johnson CP, et al Gupta VB, Hyman SL, Johnson CP, et al: Rano otkrivanje djece s autizmom? Pediatrics 2007;119:152-153.

gTestiranje se može mijenjati, ovisno o dobi kad su započeti sistematski pregledi i koje su djetetove potrebe.

hAko su djeca u opasnosti od izlaganja olovu, liječnici bi se trebali posavjetovati s CDC-ovim smjernicama: Low Level Lead Exposure Harms Children: A Renewed Call for Primary Prevention; Report of the Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning PreventionLow Level Lead Exposure Harms Children: A Renewed Call for Primary Prevention; Report of the Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention (2012) i trebali bi izvršiti probir djece prema važećem zakonu. Procjena rizika ili probir vrše se na temelju općih potreba za probirom osiguranih bolesnika ili bolesnika koji žive u područjima s visokom prevalencijom.

iZa testiranje na tuberkulozu trebalo bi slijediti preporuke Društva za zarazne bolesti objavljene u tekućem izdanju 2012 Report of the Committee on Infectious DiseasesRed Book: 2012 Report of the Committee on Infectious Diseases, 29. izdanje. Djecu s visokim rizikom treba odmah testirati.

AAP preporučuje probir za djecu između prve i osme godine te između 12-e i 17-e godine, samo ako imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu za visoke masnoće u krvi, bolest koronarnih arterija ili rizične čimbenike za razvoj bolesti koronarnih arterija (npr. šećernu bolest, debljinu, viski krvni tlak).j Najbolja metoda je profil masnoća u krvi natašte. Preporučuje se napraviti profil masnoća u krvi svoj djeci između 9. i 11. godine, i onda opet između 18. i 21. godine (vidi smjernice Međunarodnog instituta za srce, krv i pluća iz 2011 Integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents.: Integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents).

kKliničari bi trebali slijediti preporuke za sistematske preglede Društva za zarazne bolesti koje se objavljuju svake godine u siječanjskom izdanju časopisa Pediatrics. Svaki posjet liječniku trebao bi se iskoristiti za ažuriranje i dovršetak imunizacijskog statusa djeteta.

lDjecu bi trebalo uputiti na pregled zubaru, ako je to moguće. U suprotnom bi kliničari trebali procjenjivati rizike za oralno zdravlje. Ako je primarni izvor vode manjkav u koncentraciji fluora, trebalo bi razmisliti o peroralnim nadomjesnim pripravcima. U dobi od tri i šest godina, prilikom pregleda, kliničar bi trebao utvrditi ima li dijete zubara, i ako ne uputiti ga kod istog.

mNakon što izbiju zubi, svoj bi djeci trebalo mazati zube lakom s fluorom svako tri do šest mjeseci u ambulantama primarne zdravstvene zaštite ili kod zubara. O indikacijama za upotrebu fluora, vidjeti kliničko izvješće AAP iz 2014.: Fluoride Use in Caries Prevention in the Primary Care Setting.Fluoride Use in Caries Prevention in the Primary Care Setting.

RA = Dob u kojoj procjena rizika treba biti učinjena, nakon koje slijedi odgovarajući pregled ili testiranje u slučaju prisustva rizika; x = Dob u kojoj se treba obaviti procjena.

Prilagođeno iz Bright Futures / Academy of Pediatrics: Recommendations for preventive pediatric health careRecommendations for preventive pediatric health care, 2016.

Povijest (početna ili za razdoblje)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mjerenja

Visina i težina

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opseg glave

x

x

x

x

Težina u odnosu na duljinu

x

x

x

Indeks tjelesne mase

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Krvni tlakb

RA

RA

RA

RA

RA

x

x

x

x

x

x

x

x

Probir za osjetila

Vid

RA

RA

RA

RA

RA

xc

x

x

x

RA

x

RA

x

Sluh

RA

RA

RA

RA

RA

RA

x

x

x

RA

x

RA

x

Procjena razvoja i ponašanja

Nadzor razvojad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Razvojni probire

x

x

Autizamf

x

x

Psihosocijalna i bihevioralna procjena

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fizikalni pregled

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Laboratorijske pretrageg

Hematokrit ili hemoglobin

x

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Probir na olovoh

X ili RA

RA

X ili RA

RA

RA

RA

RA

Tuberkulinski testi

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Probir za dislipidemijej

RA

RA

RA

RA

← --- X --- →

Ostalo

Imunizacijak ( vidi: Preporuke cijepljenja za 0-6 godina god, vidi: Preporučeni kalendar cijepljenja za uzraste 7-18 god, i vidi: Nadoknadno cijepljenja za dob od 4 mj-18 god)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oralno zdravljel

X ili RA

X ili RA

X ili RA

X ili RA

x

x

Lak s fluoromm

← ----------------------------- X ------------------- -------- →

Rane smjernice

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Preporuke za preventivnu njegu tijekom adolescencijea

Pojam

Dob 11 god.

Dob 12 god.

Dob 13 god.

Dob 14 god.

Dob 15 god.

Dob 16 god.

Dob 17 god.

Dob 18 god.

Dob 19 god.

Dob 20 god.

Dob 21 god.

aOve smjernice predstavljaju konsenzus American Academy of Pediatrics (AAP) i Bright Futures.

bNadzor razvoja je proces u tijeku. To uključuje shvaćanje zabrinutosti koje roditelji imaju vezano za razvoj djeteta, nadgledanje rasta i razvoja djeteta, prepoznavanje rizika i zaštitnih čimbenika te bilježenje samog tijeka (povijest razvoja djeteta, korištene metode te nalazi).

cDostupni su provjereni probirni testovi za alkohol i druge droge kod djece mlađe od 21 godinu (vidi Levy SJ, Williams JF, Committee on Substance Use and Prevention Levy SJ, Williams JF, Committee on Substance Use and Prevention: probir na zlouporabu droga, intervencija ukratko i upućivanje na liječenje. Pediatrics 138 (1), 2016. pii: e20161211. doi: 10.1542/peds.2016-1211).

d Za popis dostupnih probirnih testova za procjenu mentalnog zdravlja, vidi AAP popis: Mental health screening and assessment tools for primary careMental health screening and assessment tools for primary care.

eTestiranje se može mijenjati, ovisno o dobi kad su započeti sistematski pregledi i koje su djetetove potrebe.

fZa testiranje na tuberkulozu trebalo bi slijediti preporuke Društva za zarazne bolesti objavljene u tekućem izdanju Red Book: 2012 Report of the Committee on Infectious Diseases 2012 Report of the Committee on Infectious Diseases. Djecu s visokim rizikom treba odmah testirati.

gAAP preporučuje probir u dobi od 12-e do 17-e godine samo ako imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu za visoke masnoće u krvi, bolest koronarnih arterija ili rizične čimbenike za razvoj bolesti koronarnih arterijska (npr. šećernu bolest, debljinu, visoki krvni tlak). Najbolja metoda je profil masnoća u krvi natašte. Preporučuje se napraviti profil masnoća u krvi svoj djeci između 9. i 11. godine, i onda opet između 18. i 21. godine (vidi smjernice Međunarodnog instituta za srce, krv i pluća iz 2011.: Integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents Integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents).

hSve spolno aktivne bolesnike treba testirati na spolno prenosive bolesti (STD) prema preporukama trenutnog izdanja AAP Crvene knjige: Izvješće Društva za zarazne bolesti. Također, svim adolescentima treba ponuditi probir na HIV u odgovarajućem okruženju barem jednom od 16. do 18. godine, prema preporuci AAP za 2011. godinu Adolescents and HIV infection: The pediatrician's role in promoting routine testing: Adolescents and HIV infection: The pediatrician's role in promoting routine testing; sve napore treba uložiti u očuvanje povjerenja adolescenta. Adolescente s povećanim rizikom od HIV infekcije (npr. spolno aktivni, intravenski ovisnici ili osobe s nekom od spolno prenosivih bolesti) trebalo bi testirati jednom godišnje.

iNe bi trebalo vršiti rutinski probir za cervikalnu displaziju adolescenticama do navršene 21. godine. Samo u određenim okolnostima, pregled zdjelice je indiciran prije 21. godine (vidi AAP izjavu iz 2010 Gynecologic examination for adolescents in the pediatric office setting.: Gynecologic examination for adolescents in the pediatric office setting).

jKliničari bi trebali slijediti preporuke za sistematske preglede Društva za zarazne bolesti koje se objavljuju svake godine u siječanjskom izdanju časopisaPediatrics. Svaki posjet liječniku trebao bi se iskoristiti za ažuriranje i dovršetak imunizacijskog statusa djeteta.

RA = Dob u kojoj procjena rizika treba biti učinjena, nakon koje slijedi odgovarajući pregled ili testiranje u slučaju prisustva rizika; STD = Spolno prenosive bolesti; x = Dob u kojoj se treba obaviti procjena; ← X → = Razdoblje tijekom kojeg se procjena može napraviti, s X kao najpoželjnijom dobi.

Prilagođeno iz Bright Futures / Academy of Pediatrics: Recommendations for preventive pediatric health care, Recommendations for preventive pediatric health care, 2016.

Povijest (početna ili za razdoblje)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mjerenja

Visina i težina

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indeks tjelesne mase

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Krvni tlak

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Probir za osjetila

Vid

RA

x

RA

RA

x

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Sluh

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Razvojna / bihevioralna procjena

Nadzor razvojab

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Psihosocijalna i bihevioralna procjena

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Procjena zlouporabe alkohola i drogac

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Probir za deprtesijud

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fizikalni pregled

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Testiranjee

Hematokrit ili hemoglobin

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Tuberkulinski testf

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Probir za dislipidemijeg

x

RA

RA

RA

RA

RA

RA

← ----------- X ---------- →

Probir za spolno prenosive bolesti (STD)/HIVh

RA

RA

RA

RA

RA

← ------ X ------- →

RA

RA

RA

Probir za cervikalnu displaziju i

x

Ostalo

Imunizacijaj( vidi: Preporučeni kalendar cijepljenja za uzraste 7-18 god i vidi: Nadoknadno cijepljenja za dob od 4 mj-18 god)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rane smjernice

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fizikalni pregled

Rast

Prilikom svakog posjeta treba izmjeriti duljinu (tjeme–peta) ili visinu (kad dijete već može stajati) i tjelesnu težinu. Opseg glave se mjeri prilikom svakog posjeta do 36. mjeseca. Brzinu rasta treba pratiti koristeći percentilne krivulje rasta; treba procijeniti svako odstupanje od ovih vrijednosti ( vidi: Rast i razvoj).

Krvni tlak (BP)

Krvni tlak treba redovito kontrolirati počevši od 3. godine, upotrebljavajući orukvice odgovarajuće veličine. Manšeta treba obuhvatiti najmanje dvije trećine nadlaktice, a mjehur treba obuhvatiti 80 do 100% od opsega ruku. Ako ne postoji orukvica koja zadovoljava ova mjerila, bolje je primijeniti veću.

Sistolički i dijastolički BP se smatraju normalnim ako su < 90. centile; stvarne vrijednosti za svaku centilu razlikuju se po spolu, dobi i veličini djeteta (izražena kao centila za visinu), stoga je jako važno uspoređivati izmjerene vrijednosti s datim krivuljama (vidi tablice vrijednosti krvnog tlaka od 50. do 99. centile za djevojčice i dječake). Vrijednosti sistoličkog i dijastoličkog tlaka između 90. i 95. centile zahtijevaju redovan nadzor i procjenu rizičnih čimbenika za razvoj povišenog krvnog tlaka. Ako su izmjerene vrijednosti trajno ≥95. centile, treba smatrati da to dijete ima povišen krvni tlak i tragati za uzrocima.

Razine BP od 50. do 99. centile za dječake u dobi od 1. do 17. godine prema centilnim krivuljama za visinu

SBP (mm Hg) / centilne krivulje za visinu

DBP (mm Hg) / centilne krivulje za visinu

Dob

BP centile

5.

10.

25.

50.

75.

90.

95.

5.

10.

25.

50.

75.

90.

95.

1

50.

80

81

83

85

87

88

89

34

35

36

37

38

39

39

90.

94

95

97

99

100

102

103

49

50

51

52

53

53

54

95.

98

99

101

103

104

106

106

54

54

55

56

57

58

58

99.

105

106

108

110

112

113

114

61

62

63

64

65

66

66

2

50.

84

85

87

88

90

92

92

39

40

41

42

43

44

44

90.

97

99

100

102

104

105

106

54

55

56

57

58

58

59

95.

101

102

104

106

108

109

110

59

59

60

61

62

63

63

99.

109

110

111

113

115

117

117

66

67

68

69

70

71

71

3

50.

86

87

89

91

93

94

95

44

44

45

46

47

48

48

90.

100

101

103

105

107

108

109

59

59

60

61

62

63

63

95.

104

105

107

109

110

112

113

63

63

64

65

66

67

67

99.

111

112

114

116

118

119

120

71

71

72

73

74

75

75

4

50.

88

89

91

93

95

96

97

47

48

49

50

51

51

52

90.

102

103

105

107

109

110

111

62

63

64

65

66

66

67

95.

106

107

109

111

112

114

115

66

67

68

69

70

71

71

99.

113

114

116

118

120

121

122

74

75

76

77

78

78

79

5

50.

90

91

93

95

96

98

98

50

51

52

53

54

55

55

90.

104

105

106

108

110

111

112

65

66

67

68

69

69

70

95.

108

109

110

112

114

115

116

69

70

71

72

73

74

74

99.

115

116

118

120

121

123

123

77

78

79

80

81

81

82

6

50.

91

92

94

96

98

99

100

53

53

54

55

56

57

57

90.

105

106

108

110

111

113

113

68

68

69

70

71

72

72

95.

109

110

112

114

115

117

117

72

72

73

74

75

76

76

99.

116

117

119

121

123

124

125

80

80

81

82

83

84

84

7

50.

92

94

95

97

99

100

101

55

55

56

57

58

59

59

90.

106

107

109

111

113

114

115

70

70

71

72

73

74

74

95.

110

111

113

115

117

118

119

74

74

75

76

77

78

78

99.

117

118

120

122

124

125

126

82

82

83

84

85

86

86

8

50.

94

95

97

99

100

102

102

56

57

58

59

60

60

61

90.

107

109

110

112

114

115

116

71

72

72

73

74

75

76

95.

111

112

114

116

118

119

120

75

76

77

78

79

79

80

99.

119

120

122

123

125

127

127

83

84

85

86

87

87

88

9

50.

95

96

98

100

102

103

104

57

58

59

60

61

61

62

90.

109

110

112

114

115

117

118

72

73

74

75

76

76

77

95.

113

114

116

118

119

121

121

76

77

78

79

80

81

81

99.

120

121

123

125

127

128

129

84

85

86

87

88

88

89

10

50.

97

98

100

102

103

105

106

58

59

60

61

61

62

63

90.

111

112

114

115

117

119

119

73

73

74

75

76

77

78

95.

115

116

117

119

121

122

123

77

78

79

80

81

81

82

99.

122

123

125

127

128

130

130

85

86

86

88

88

89

90

11

50.

99

100

102

104

105

107

107

59

59

60

61

62

63

63

90.

113

114

115

117

119

120

121

74

74

75

76

77

78

78

95.

117

118

119

121

123

124

125

78

78

79

80

81

82

82

99.

124

125

127

129

130

132

132

86

86

87

88

89

90

90

12

50.

101

102

104

106

108

109

110

59

60

61

62

63

63

64

90.

115

116

118

120

121

123

123

74

75

75

76

77

78

79

95.

119

120

122

123

125

127

127

78

79

80

81

82

82

83

99.

126

127

129

131

133

134

135

86

87

88

89

90

90

91

13

50.

104

105

106

108

110

111

112

60

60

61

62

63

64

64

90.

117

118

120

122

124

125

126

75

75

76

77

78

79

79

95.

121

122

124

126

128

129

130

79

79

80

81

82

83

83

99.

128

130

131

133

135

136

137

87

87

88

89

90

91

91

14

50.

106

107

109

111

113

114

115

60

61

62

63

64

65

65

90.

120

121

123

125

126

128

128

75

76

77

78

79

79

80

95.

124

125

127

128

130

132

132

80

80

81

82

83

84

84

99.

131

132

134

136

138

139

140

87

88

89

90

91

92

92

15

50.

109

110

112

113

115

117

117

61

62

63

64

65

66

66

90.

122

124

125

127

129

130

131

76

77

78

79

80

80

81

95.

126

127

129

131

133

134

135

81

81

82

83

84

85

85

99.

134

135

136

138

140

142

142

88

89

90

91

92

93

93

16

50.

111

112

114

116

118

119

120

63

63

64

65

66

67

67

90.

125

126

128

130

131

133

134

78

78

79

80

81

82

82

95.

129

130

132

134

135

137

137

82

83

83

84

85

86

87

99.

136

137

139

141

143

144

145

90

90

91

92

93

94

94

17

50.

114

115

116

118

120

121

122

65

66

66

67

68

69

70

90.

127

128

130

132

134

135

136

80

80

81

82

83

84

84

95.

131

132

134

136

138

139

140

84

85

86

87

87

88

89

99.

139

140

141

143

145

146

147

92

93

93

94

95

96

97

90. centila je 1.28 standardne devijacije (SDS), 95. centila je 1.645 SDS-a, a 99. centila je 2.326 SDS preko srednje vrijednosti.

Razine BP od 50. do 99. centile za djevojčice u dobi od 1. do 17. godine prema centilnim krivuljama za visinu

SBP (mm Hg) / centile za visinu

DBP (mm Hg) / centile za visinu

1

50.

83

84

85

86

88

89

90

38

39

39

40

41

41

42

90.

97

97

98

100

101

102

103

52

53

53

54

55

55

56

95.

100

101

102

104

105

106

107

56

57

57

58

59

59

60

99.

108

108

109

111

112

113

114

64

64

65

65

66

67

67

2

50.

85

85

87

88

89

91

91

43

44

44

45

46

46

47

90.

98

99

100

101

103

104

105

57

58

58

59

60

61

61

95.

102

103

104

105

107

108

109

61

62

62

63

64

65

65

99.

109

110

111

112

114

115

116

69

69

70

70

71

72

72

3

50.

86

87

88

89

91

92

93

47

48

48

49

50

50

51

90.

100

100

102

103

104

106

106

61

62

62

63

64

64

65

95.

104

104

105

107

108

109

110

65

66

66

67

68

68

69

99.

111

111

113

114

115

116

117

73

73

74

74

75

76

76

4

50.

88

88

90

91

92

94

94

50

50

51

52

52

53

54

90.

101

102

103

104

106

107

108

64

64

65

66

67

67

68

95.

105

106

107

108

110

111

112

68

68

69

70

71

71

72

99.

112

113

114

115

117

118

119

76

76

76

77

78

79

79

5

50.

89

90

91

93

94

95

96

52

53

53

54

55

55

56

90.

103

103

105

106

107

109

109

66

67

67

68

69

69

70

95.

107

107

108

110

111

112

113

70

71

71

72

73

73

74

99.

114

114

116

117

118

120

120

78

78

79

79

80

81

81

6

50.

91

92

93

94

96

97

98

54

54

55

56

56

57

58

90.

104

105

106

108

109

110

111

68

68

69

70

70

71

72

95.

108

109

110

111

113

114

115

72

72

73

74

74

75

76

99.

115

116

117

119

120

121

122

80

80

80

81

82

83

83

7

50.

93

93

95

96

97

99

99

55

56

56

57

58

58

59

90.

106

107

108

109

111

112

113

69

70

70

71

72

72

73

95.

110

111

112

113

115

116

116

73

74

74

75

76

76

77

99.

117

118

119

120

122

123

124

81

81

82

82

83

84

84

8

50.

95

95

96

98

99

100

101

57

57

57

58

59

60

60

90.

108

109

110

111

113

114

114

71

71

71

72

73

74

74

95.

112

112

114

115

116

118

118

75

75

75

76

77

78

78

99.

119

120

121

122

123

125

125

82

82

83

83

84

85

86

9

50.

96

97

98

100

101

102

103

58

58

58

59

60

61

61

90.

110

110

112

113

114

116

116

72

72

72

73

74

75

75

95.

114

114

115

117

118

119

120

76

76

76

77

78

79

79

99.

121

121

123

124

125

127

127

83

83

84

84

85

86

87

10

50.

98

99

100

102

103

104

105

59

59

59

60

61

62

62

90.

112

112

114

115

116

118

118

73

73

73

74

75

76

76

95.

116

116

117

119

120

121

122

77

77

77

78

79

80

80

99.

123

123

125

126

127

129

129

84

84

85

86

86

87

88

11

50.

100

101

102

103

105

106

107

60

60

60

61

62

63

63

90.

114

114

116

117

118

119

120

74

74

74

75

76

77

77

95.

118

118

119

121

122

123

124

78

78

78

79

80

81

81

99.

125

125

126

128

129

130

131

85

85

86

87

87

88

89

12

50.

102

103

104

105

107

108

109

61

61

61

62

63

64

64

90.

116

116

117

119

120

121

122

75

75

75

76

77

78

78

95.

119

120

121

123

124

125

126

79

79

79

80

81

82

82

99.

127

127

128

130

131

132

133

86

86

87

88

88

89

90

13

50.

104

105

106

107

109

110

110

62

62

62

63

64

65

65

90.

117

118

119

121

122

123

124

76

76

76

77

78

79

79

95.

121

122

123

124

126

127

128

80

80

80

81

82

83

83

99.

128

129

130

132

133

134

135

87

87

88

89

89

90

91

14

50.

106

106

107

109

110

111

112

63

63

63

64

65

66

66

90.

119

120

121

122

124

125

125

77

77

77

78

79

80

80

95.

123

123

125

126

127

129

129

81

81

81

82

83

84

84

99.

130

131

132

133

135

136

136

88

88

89

90

90

91

92

15

50.

107

108

109

110

111

113

113

64

64

64

65

66

67

67

90.

120

121

122

123

125

126

127

78

78

78

79

80

81

81

95.

124

125

126

127

129

130

131

82

82

82

83

84

85

85

99.

131

132

133

134

136

137

138

89

89

90

91

91

92

93

16

50.

108

108

110

111

112

114

114

64

64

65

66

66

67

68

90.

121

122

123

124

126

127

128

78

78

79

80

81

81

82

95.

125

126

127

128

130

131

132

82

82

83

84

85

85

86

99.

132

133

134

135

137

138

139

90

90

90

91

92

93

93

17

50.

108

109

110

111

113

114

115

64

65

65

66

67

67

68

90.

122

122

123

125

126

127

128

78

79

79

80

81

81

82

95.

125

126

127

129

130

131

132

82

83

83

84

85

85

86

99.

133

133

134

136

137

138

139

90

90

91

91

92

93

93

90. centila je 1.28 standardne devijacije (SDS), 95. centila je 1.645 SDS-a, a 99. centila je 2.326 SDS preko srednje vrijednosti.

Glava

Najčešći poremećaj je prisustvo tekućine u srednjem uhu (otitis media s izljevom) koji se manifestira promjenom izgleda bubnjića. Kliničari bi trebali raditi probir za poremećaje sluha.

Prilikom svakog posjeta trebalo bi napraviti pregled očiju . Kliničari bi trebali tragati za:

 • ezotropijom ili egzotropijom

 • poremećajima veličine očne jabučice koji bi ukazivali na prirođeni glaukom;

 • razlike u veličini zjenica, boji šarenice, ili oboje: što bi govorilo u prilog Hornerovog sindroma, traume ili neuroblastoma (asimetrija u veličini zjenica može biti normalna ili predstavljati očne, autonomne ili intrakranijalne poremećaje)

 • izostanjak ili iskrivljenje crvenog odsjaja ukazuje na kataraktu ili retinoblastom.

Ptoza i hemangiom vjeđe ometaju vid te je potrebno obratiti pažnju na njihovo postojanje. Djecu rođenu s < <32 tj. gestacije trebao bi pregledati oftalmolog i pratiti eventualni razvoj retinopatije nedonošenosti i poremećaje oštrine vida koji su češći. U dobi od 3 ili 4 godine može se ispitati vid pomoću Snellenovih kartica ili novijih aparata za ispitivanje vida. E kartice su bolje nego slike, oštrinu vida <20/30 trebao bi pregledati oftalmolog.

Otkrivanje zubnog karijesa je važno, a dijete bi trebalo uputiti zubaru ako postoje zubne šupljine čak i u mliječnim zubima. Kad primarni izvor vode nema dovoljnu koncentraciju fluora, s navršenih šest mjeseci života treba započeti s peroralnom nadomjesnom terapijom pripravcima fluora i nastaviti svakodnevnu nadoknadu do 16. godine (vidi tablicu). Preporučuje se četkanje pastom obogaćenom fluorom u odgovarajućoj dozi. Nakon što izbiju zubi, svoj bi djeci trebalo mazati zube lakom s fluorom svako tri do šest mjeseci u ambulantama primarne zdravstvene zaštite ili kod zubara.

Mliječica (soor) je česta u dojenčadi i obično nije znak imunosupresije.

Srce

Auskultacijom srca otkrivaju se srčani šumovi, poremećaji srčane frekvencije ili ritma; bezazleni srčani šumovi su česti i treba ih razlikovati od patoloških šumova. Palpacija stijenke prsišta se radi u slučaju sumnje na kardiomiopatiju kad osjetimo udar srčanog vrška; palpacijom femoralnih arterija provjeravamo postojanje asimetrije koja bi ukazivala na koarktaciju aorte.

Trbuh

Prilikom svakog posjeta ponavlja se palpacija trbuha jer se mnoge tvorbe, osobito Wilmsov tumor i neuroblastom mogu uočiti tek rastom djeteta.

U donjem lijevom kvadrantu često se palpira sadržaj stražnjeg crijeva (stolica).

Kralježnica i udovi

U djece koja su dovoljno velika da mogu stajati na nogama treba raditi probir na skoliozu promatranjem držanja, visine ramena i simetrije lopatica, prsnog koša i osobito uočavanjem paraspinalne asimetrije prilikom sagibanja prema naprijed.

Prilikom svakog pregleda prije nego što djeca prohodaju treba učiniti procjenu za razvojnu displaziju kuka . Do otprilike četvrtog mjeseca života rade se manevri po Barlow-u i Ortolaniju. Nakon toga, na displaziju upućuje asimetrija dužine nogu, ograničena adukcija, asimetrija u abdukciji ili naborima na nogama.

Rotacija prstiju stopala put unutra može biti posljedica adukcije prednje noge, torzije tibije ili femura. Liječenje i pregled ortopeda je indicirano samo u slučaju jako izraženih promjena. Asimetrično zakrivljeni nožni prsti (rotacija put unutra na jednoj strani i put vani na drugoj) obično zahtijevaju ortopedsku procjenu.

Pretraga spolovila

Djevojkama bi trebalo ponuditi pregled zdjelice i testiranje po Papanicolaua (PAP) u dobi od 21. godinu. Svim spolno aktivnim bolesnicima trebalo bi učiniti probir na spolno prenosive bolesti.

Prilikom svakog posjeta trebalo bi pregledati testise i ingvinalno područje, posebno obraćajući pažnju na nespuštene testise u dojenčadi i male djece, testikularne mase kod starijih adolescenata te ingvinalnu herniju kod dječaka u svakoj životnoj dobi. Adolescente bi trebalo podučiti kako samostalno raditi pregled testisa na postojanje masa i adolescentice pregled dojki.

Prevencija

Preventivno savjetovanje je dio svakog pregleda djeteta i obuhvaća širok raspon tema, od poticanja roditelja da djecu stavljaju na spavanje u položaju na leđima, sprječavanje ozljeda, savjete o prehrani do rasprave o nasilju, zlouporabi vatrenog oružja i droga.

Sigurnost

Preporuke o prevenciji ozljeda ovise o dobi. Slijede neki od primjera.

Za dojenčad od rođenja do 6 mjeseci:

 • upotreba autosjedalica okrenutih leđima put sprijeda

 • smanjenje temperature vode u kući < 49° C (< 120° F)

 • prevencija padova

 • oprez prilikom stavljanja djece na spavanje: postavljanje dojenčadi na leđa, jedno dijete u krevetiću, upotreba čvrstih madraca, u krevetiću ne smiju biti prisutne plišane igračke, jastuci, deke

 • izbjegavati hranu i predmete koje djeca mogu udahnuti.

Za dojenčad od 6 do 12 mjeseci:

 • nastaviti koristiti autosjedalicu okrenutu put straga

 • nastaviti stavljati dojenčad spavati u položaju na leđa

 • ne koristiti hodalice

 • korištenje sigurnosnih brava na ormarićima

 • prevencija padova sa stolova i stolica

 • budno nadzirati djecu tijekom kupanja i učenja hodati.

Za djecu u dobi od 1. do 4. godine:

 • korištenje dobi i težini primjerenih autosjedalica (dojenčad i mala djeca trebaju koristiti autosjedalicu okrenutu prema straga barem do druge godine života ili dok ne prekorače ograničenja za tjelesnu težinu i visinu prema uputama proizvođača autosjedalice)

 • razmišljati o prometnoj sigurnosti i kao putnik i kao pješak

 • vezivanje vezica za prozore

 • upotreba sigurnosnih zaslona

 • prevencija padova

 • uklanjanje pištolja iz kuće.

Za djecu ≤5 godina:

 • iste preporuke kao za djecu u dobi od 1. do 4. godine

 • upotreba biciklističkih kaciga i zaštitne sportske opreme

 • podučiti djecu kako sigurno preči cestu

 • budno nadzirati dok plivaju i poticati upotrebu sigurnosnih jaketa tijekom plivanja.

Ishrana

Prekomjerni unos kalorija temelj je za razvoj epidemije pretilosti kod djece. Preporuke za unos kalorija razlikuju se prema dobi; za djecu do 2. godine, vidi: Prehrana novorođenčeta.

Kako djeca rastu, roditelji mogu dozvoliti i samostalno biranje hrane dokle god se prehrana temelji na zdravim namirnicama. Djecu treba odgovoriti od učestalog grickanja i hrane bogate kalorijama, soli i šećerom. Gazirana pića i prekomjerna upotreba voćnih sokova značajno pridonose debljini.

Tjelovježba

Tjelesna neaktivnost također pogoduje razvoju epidemije gojaznosti u djece, a dobrobit tjelovježbe za tjelesno i duhovno zdravlje trebala bi motivirati roditelje da potiču razvoj zdravih navika kod svoje djece. U dojenačkom razdoblju i ranom djetinjstvu treba dozvoliti djeci puzati i istraživati, u sigurnom okruženju i pod strogim nadzorom. Igranje na svježem zraku treba poticati već od ranog djetinjstva.

Kako dijete raste, igra postaje složenija. Sami roditelji trebaju svojim primjerom pokazati, poticati igru i tjelesnu aktivnost, imajući cijelo vrijeme u vidu sigurnost te promicati zdrave stavove o sportu i natjecanju. Sudjelovanje cijele obitelji u sportskim i drugim tjelesnim aktivnostima pruža djeci vježbu te ima pozitivan utjecaj na psihološki i tjelesni razvoj. Savjetuje se učiniti sistematski pregled djece prije uključivanja u sportske aktivnosti.

Ograničavanje gledanja televizije, koje je neposredno povezano s neaktivnošću i gojaznošću, treba započeti već nakon rođenja i nastaviti u adolescenciji. Slična ograničenja treba postaviti i za videoigrice, te vrijeme provedeno za računalom u neobrazovne svrhe.

Više informacija

 • CDC: Recommended Immunization Schedule for Persons Aged 0 Through 18 YearsCDC: Recommended Immunization Schedule for Persons Aged 0 Through 18 Years

 • Bright Futures/Academy of Pediatrics: Recommendations for preventive pediatric health careBright Futures/Academy of Pediatrics: Recommendations for preventive pediatric health care

 • American Academy of Pediatrics: Media and children communication toolkitAmerican Academy of Pediatrics: Media and children communication toolkit