Aneurizme ogranaka aorte

Autori: Mark A. Farber, MD, FACS
Thaniyyah S. Ahmad, MD, MPH
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med. i prof. dr. sc.Marko Boban dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Marko Boban dr. med.

Aneurizme se mogu pojaviti u bilo kojem ogranku aorte, takve aneurizme su manje česte od abdominalnih ili torakalne aorte Simptomi se razlikuju ovisno o mjestu i arteriji, ali mogu uključivati i bolove u područjima gdje aneurizma komprimira obližnje strukture. Dijagnoza se postavlja ultrazvukom ili CT angiografijom. Liječenje je endovaskularno stentiranje ili operacija.

(Vidi također Pregled aneurizme aorte, Aneurizme abdominalne aorte, i Aneurizme torakalne aorte)

Faktori rizika aneurizmi ogranaka aorte su ateroskleroza, hipertenzija, pušenje i starija dob. Lokalizirane infekcije mogu uzrokovati mikotične aneurizme.

Aneurizme arterije supklavije su povezane s vratnim rebrima ili kompresivnim sindromima toraksa.

Aneurizme jetrene arterije su rijetke. Oko 60% ih nastaje u arteriji slezene, 20% u jetrenoj arteriji i 5,5% u gornjoj mezenterijalnoj arteriji.

Aneurizme arterije slezene nastaju češće kod žena (4:1). Uzroci uključuju medijanu fibromuskularnu displaziju, portalnu hipertenziju, multiple trudnoće, penetrantnu ili tupu traumu abdomena, pankreatitis, i infekciju.

Aneurizme jetrene arterije češće su u muškaraca (2:1). Mogu nastati zbog ranije traume trbuha, dugotrajne uporabe IV droga, medijane degeneracije arterijskog zida ili periarterijske upale.

Aneurizme renalnih arterija mogu uzrokovati disekciju ili rupturu uzrokujući akutnu okluziju.

Aneurizme gornje mezenteričke arterije događaju se podjednako u oba spola. Uzroci su fibromuskularna displazija, cistična medijska nekroza i trauma.

Simptomi i znakovi

Mnogi bolesnici nemaju simptoma; Simptomi (kada se pojave) ovise o lokaciji zahvaćene arterije.

Aneurizme supklavije mogu uzrokovati lokalnu bol, osjećaj pulsiranja, venske tromboze ili edem (zbog pritiskivanja na vene), simptome distalne ishemije, prolazne napadaje ishemije, moždani udar, promuklost ili neodgovarajuće motorne ili osjetne funkcije (zbog pritiska na n. laryngeus recurrens ili brahijalni splet).

Embolija slezene može prouzročiti bol u gornjem lijevom kvadrantu. Aneurizma jetrene arterije može biti asimptomatska ili izazvati pravu gornji bol kvadrantu, groznica, mučnina, povraćanje i žuticu. Aneurizme gornje mezenterijalne arterije mogu izazvati bol u trbuhu ili ishemični kolitis.

Bez obzira na lokalizaciju, mikotične ili inflamirane aneurizme mogu izazvati lokaliziranu bol i davati znakove sistemske infekcije (vrućica, malaksalost, mršavljenje).

Dijagnoza

  • Ultrazvuk, CT, ili druga aksijalna snimanja

Uz rutinsku dostupnost aksijalne dijagnostike, mnoge se aneurizme dijagnosticiraju prije rupture. Većina aneurizmi ogranaka aorte se ne dijagnosticira prije puknuća premda kalcificirane asimptomatske ili skrivene aneurizme mogu biti vidljive na radiogramu ili drugim slikovnim tehnikama prikaza kao slučajan nalaz. Ultrazvuk ili CT služe za uočavanje ili potvrđivanje aneurizmi ogranaka aorte; Angiografija je tipično rezervirana za liječenje ili za procjenu perfuzije distalnog organa.

Liječenje

  • Otvoreni popravak ili ponekad endovaskularnao liječenje

Liječenje se sastoji u kirurškom odstranjenju i postavljanju presatka. Endovaskularne popravak je opcija za neke bolesnike. Odluka o liječenju asimptomatskih aneurizmi zasniva se na riziku puknuća, proširenosti i lokalizaciji aneurizme, te perioperativnom riziku.

Operacija aneurizme arterije supklavije može uključivati odstranjenje vratnog rebra (ako postoji) prije popravka i zamjene.

Za aneurizme utrobnih arterija rizik od puknuća i smrti se penje do 10% i posebno je visok u žena generativne dobi i bolesnika s aneurizmom jetrene arterije (>35%). Stoga je indiciran elektivni kiruški zahvat splanhničkih aneurizmi

  • Veličina> 2 cm u promjeru

  • Isključiliti aneurizme kod trudnoće u žena reproduktivne dobi.

  • Simptomatske aneurizme u bilo kojoj dobnoj skupini

  • Aneurizme jetrenih arterija

U slučaju aneurizme arterije slezene liječenje se može sastojati u podvezivanju, bez rekonstrukcije ili isključivanju aneurizme i žilne rekonstrukcije. Ovisno o položaju aneurizme može biti potrebna i splenektomija.

Liječenje mikotičnih aneurizmi zahtijeva agresivnu antibiotsku terapiju usmjerenu prema specifičnom uzročniku. Općenito i te aneurizme treba kirurški zbrinuti.