Testiranje na droge

Autori: Gerald F. O’Malley, DO
Rika O’Malley, MD
Urednik poglavlja: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Jakša Vukojević, dr. med.

Testiranje na droge se vrši prvenstveno za sustavni ili nasumični probir ljudi radi dokaza za uporabu jedne ili više tvari s potencijalom za zloupotrebljavanje. Testiranje se obavlja u sljedećem:

  • Određene grupe ljudi, često uključujući studente, sportaše i zatvorenike

  • Ljudi koji se prijavljuju za određene poslove ili već rade određene poslove (npr. piloti, vozači komercijalnih kamiona)

  • Ljudi koji su uključeni u prometne ili pomorske nesreće ili nesreće na poslu

  • Ljudi koji su pokušali samoubojstvo nejasnim sredstvima

  • Ljudi u program liječenja po nalogu suda ili ljudi na probnom radu ili uvjetnoj kazni koja zahtijeva apstinenciju (kako bi se pratilo pridržavanje)

  • Ljudi u program liječenja od sredstava ovisnosti (kao standard, za dobivanje objektivnih dokaza o zlouporabi opojnih sredstava, a time i optimiziranja tretmana)

  • Ljudi od kojih se zahtijeva sudjelovanje u programu testiranja na droge kao dio pritvora ili roditeljskog prava

  • Pripadnici oružanih snaga

Obavijest ili pristanak može biti uvjet prije samog ispitivanja, ovisno o nadležnosti i okolnostima. Sama dokumentacija upotrebe može biti dovoljna za pravne svrhe; Ipak, testiranjem se ne može utvrditi učestalost i intenzitet uporabe tvari i na taj način ne može razlikovati povremene korisnike od onih s ozbiljnim problemom. Također, testiranje na droge obuhvaća samo ograničen broj tvari i zbog toga ne može detektirati mnoge druge tvari. Kliničar mora koristiti druge mjere (primjerice povijest i upitnike) kako bi identificirao stupanj do kojeg je zlouporaba droge utjecala na život svakog pacijenta.

Tvari na koje se najčešće testira su

Testiranje na benzodiazepine i barbiturate također se može napraviti. Urin, krv, dah, slina, znoj ili kosa može se koristiti kao uzorak. Testiranje urina je najčešće jer je neinvazivno, brzo i može kvalitetno otkriti širok spektar droga. Prozor detekcije ovisi o učestalosti i količini unosa droge, ali je oko 1 do 4 dana za većinu lijekova. Budući da metaboliti kanabinoida zaostaju u tijelu, pretrage mokraće mogu ostati pozitivne danima ili tjednima nakon prestanka korištenja. Ispitivanje krvi može se upotrijebiti za brojčano određivanje razine određenih droga, ali se manje često obavlja jer je invazivno i prozor za detekciju mnogih droga je mnogo kraći, često samo nekoliko sati. Analiza kose nije tako široko dostupna, ali pruža najduže vrijeme detekcije, 100 dana za neke droge.

Valjanost ispitivanja ovisi o vrsti testa koji se obavlja. Probirni testovi su obično brzi kvalitativni imunološki testovi urina. Takvi probirni testovi su povezani s određenim brojem lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata, a oni ne otkrivaju opioide meperidin i fentanila. Također, lizergid (LSD), gama hidroksibutirat (GHB), meskalin, i inhalacijske ugljikovodike nije moguće otkriti dostupnim probirom. Potvrdni testovi koji mogu zahtijevati nekoliko sati, uobičajeno koriste plinsku kromatografiju ili masenu spektroskopiju.

Lažni rezultati

Nekoliko čimbenika može proizvesti lažno negativne rezultate, posebno u testiranju urina. Pacijenti mogu dostaviti uzorke dobivene od drugih (pretpostavljajući da su "čisti"). Ova mogućnost može se eliminirati izravnim promatranjem prikupljanja uzoraka i brtvljenjem uzorka pomoću zapečačenog poklopca. Neki ljudi pokušavaju utjecati na testiranje urina na droge, konzumiranjem veće količine tekućine ili uzimanje diuretika prije testa; međutim, uzorke koji su previše čisti se može odbiti ako je specifična težina uzorka vrlo niska.

Lažno pozitivni mogu nastati uslijed konzumiranja lijekova na recept i bez recepta, i od konzumiranja određene hrane. Mak može proizvesti lažno pozitivne rezultate na opioide. Pseudoefedrin, triciklički antidepresivi i kvetiapin mogu proizvesti lažno pozitivne rezultate za amfetamine, a ibuprofen može proizvesti lažno pozitivne rezultate za marihuanu. Kod ispitianja kokaina, koje detektira benzoilekgonin, primarnog metabolita, druge tvari ne uzrokuju lažno pozitivne rezultate.