Bubrežna glikozurija

Autor: L. Aimee Hechanova, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: Goran Prodanović, dr. med.

Bubrežnu glikozuriju obilježava prisutnost glukoze u urinu bez hiperglikemije; nastaje kao rezultat to bilo stečenog ili naslijeđenog, izoliranog defekta u transportu glukoze ili se javlja u sklopu drugih poremećaja bubrežnih tubula.

Bubrežna glikozurija je izlučivanje glukoze u urinu uz normalnu razinu glukoze u plazmi.

Bubrežna glikozurija može biti naslijeđena. Ovaj obllik obično nastaje zbog smanjenja transportnog maksimuma za glukozu (najveća stopa reapsorpcije glukoze) s gubljenjem glukoze mokraćom. Naslijeđeni poremećaj obično se prenosi kao nepotpuno recesivna osobina (heterozigoti imaju umjerenu glucosuria)

Bubrežna glikozurija može se javiti izolirano ili u sklopu generaliziranog poremećaja funkcije proksimalnih tubula (Fanconijev sindrom). Također se može pojaviti i u sklopu sistemskih poremećaja uključujući cistinozu, Wilsonovu bolest, hereditarnu tirozinemiju i okulocerebrorenalni (Loweov) sindrom.

Simptomi i znakovi

Bubrežna glikozurija je asimptomatska i nema ozbiljnih posljedica. U slučaju da uz glikozuriju postoji i generalizirani defekt funkcije proksimalnih tubula, mogu se javiti simptomi hipofosfatemičnog rahitisa, deplecija volumena, nizak rast, hipotonija mišića, očne promjene u smislu katarakte ili glaukoma (okulocerebrorenalni sindrom), odnosno Kayser– Fleischerov prsten (Wilsonova bolest). Pri takvim nalazima treba uz glikozuriju tražiti i druge poremećaje transporta tvari.

Dijagnoza

  • analiza urina

  • 24h urin

Poremećaj se najčešće otkrije pri rutinskom pregledu mokraće.

Dijagnoza se zasniva na nalazu glukoze u 24–h urinu (na dijeti s 50% ugljikohidrata) bez prisutnosti hiperglikemije (glukoza u serumu <140 mg/ dl). Da bi se potvrdilo kako je izlučeni šećer baš glukoza te da se isključe pentozurija, fruktozurija, sukrozurija, maltozurija, galaktozurija ili laktozurija, u laboratorijskoj analizi se treba koristiti metodom glukoza oksidaze. Neki stručnjaci zahtijevaju i uredan rezultat testa oralne tolerancije glukoze za dijagnozu.

Liječenje

  • Nije potrebno aktivno liječenje

Izolirana bubrežna glikozurija je benigna; ne zahtijeva liječenje