Prikaz testova za ispitivanje plućne funkcije

Autor: Karen L. Wood, MD
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Testovi za ispitivanje plućne funkcije mjere brzinu protoka zraka, plućne volumene, izmjenu plinova, odgovor na bronhodilatatore i funkciju respiratornih mišića.

Osnovni testovi za ispitivanje plućne funkcije dostupni ambulantno su:

  • spirometrija

  • pulsna oksimetrija

Spirometrija i pulsna oksimetrija daju uvid u plućnu fiziologiju (funkciju) pa mogu poslužiti za brzo sužavanje diferencijalne dijagnoze i uputiti na daljnju dijagnostičku obradu i terapijsku strategiju. U složenije testove spadaju:

  • mjerenje plućnih volumena

  • određivanje popustljivosti (rastezljivosti) pluća, zida prsnog koša i dišnog sustava (što zahtijeva mjerenje tlaka u ezofagusu)

  • kompletna kardiospiroergometrija

Navedeni testovi daju detaljnije podatke o patofiziološkim promjenama i upućuju na osnovnu patologiju. O anamnezi i fizikalnom pregledu ovisi odabir i redoslijed izvođenja pretraga.