Serotoninski sindrom

Autor: David Tanen, MD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod: Ines Martinac, dr. med.

Serotoninski sindrom je potencijalno po život opasno stanje koje rezultira s terapijom povezanom povećanom serotoninskom aktivnosti u središnjem živčanom sustavu. Simptomi mogu uključivati promjene mentalnog statusa, hipertermiju te autonomnu i neuromuskularnu hiperaktivnost. Dijagnoza se postavlja klinički. Terapija je potporna.

Pregled toplinska bolest

Serotoninski sindrom se može razviti upotrebom propisanog lijeka, samootrovanjem ili najčešće, neželjenim interakcijama dvaju serotoninergičkih lijekova (vidi tablicu). Može se očitovati u svim dobnim skupinama.

Komplikacije teškog serotoninskog sindroma mogu uključivati metaboličku acidozu, rabdomiolizu, napadaje, akutnu ozljedu bubrega, i diseminiranu intravaskularnu koagulopatiju (DIC). Uzroci ovih komplikacija vjerojatno uključuju ozbiljne hipertermiju i pretjeranu aktivnost mišića.

Simptomi i znakovi

U većini slučajeva, serotoninski sindrom očituje se u roku od 24 sata, obično unutar 6 sati od prve doze ili promjene lijeka. Varijabilan je raspon težine manifestacija. Svrstavaju se u sljedeće kategorije:

 • Promjene mentalnog statusa: anksioznost, uznemirenost i nemir, delirij.

 • Autonomna hiperaktivnost: tahikardija, hipertenzija, hipertermija, dijaforeza, drhtavica, povraćanje, proljev

 • Neuromuskularna hiperaktivnost: tremor, hipertonija ili rigidnost, mioklonus, hiper refleksija, klonus (uključujući očni klonus), plantarni ekstenzorni odgovori.

Neuromuskularna hiperaktivnosti može biti izraženija u donjim ekstremitetima.

Simptomi obično prestaju unutar 24 sata, no mogu potrajati duže kod lijekova koji imaju dugo poluvrijeme života ili aktivne metabolite (npr. inhibitori monoamino oksidaze, SSRI).

Dijagnoza

 • Klinički kriteriji

Dijagnoza se postavlja klinički. Razni isključivi kriteriji su predloženi.

Hunter kriteriji su trenutno prioritetni zbog jednostavnosti korištenja i visoke točnosti (gotovo 85% osjetljivost i > 95% specifičnost u usporedbi s dijagnozom toksikologa). Ovi kriteriji zahtijevaju unos serotoninergičkog lijeka i jedno od navedenog:

 • Mišićnu hipertoniju

 • Spontani klonus

 • Tremor plus hiperrefleksiju

 • Očni klonus ili uznemirenost, dijaforezu ili temperaturu > 38° C

Sistemske infekcije, sindrom apstinencije od droga ili alkohola, te toksičnost uzrokovanu simpatomimeticima ili antikolinergicima također treba uzeti u obzir u diferencijalnoj dijagnozi. Diferencijacija serotoninskog sindroma od neuroleptičkog malignog sindroma može biti teška, jer se simptomi (npr, ukočenost mišića, hipertermije, autonomna hiperaktivnost, promijenjen mentalni status) preklapaju. Tragovi koji upućuju na serotoninski sindrom uključuju korištenje serotoninskog lijeka, brza pojava (primjerice, u roku od 24 sata), i hiper refleksija, za razliku od često smanjena refleksne reakcije u neuroleptičkom malignom sindromu.

Nema potvrdnih testova, potrebno je isključiti druge bolesti (npr. analizu likvora za moguće infekcije CNS-a, testiranje urina na droge). Također, neki testovi (npr. serumski elektroliti, broj trombocita, testovi funkcije bubrega, CK, PT, mioglobin u urinu) mogu biti potrebni za otkrivanje komplikacija u teškom obliku serotoninskog sindroma.

Liječenje

 • Suportivne mjere

 • Ponekad ciproheptadin

Kad je serotoninski sindrom prepoznat i liječi se odmah, prognoza je obično dobra.

Treba ukinuti sve serotoninske lijekove. Blagi simptomi su često ublažavaju sedacijom pomoću benzodiazepina, s povlačenjem u roku od 24 do 72 sata. Ako se simptomi povuku brže, bolesnika treba promatrati još barem nekoliko sati. Međutim, većina pacijenata zahtijeva hospitalizaciju za daljnje liječenje i praćenje.

U težim slučajevima, potrebno je liječenje u intenzivnoj njezi. Hipertermija se tretira hlađenjem ( vidi: Liječenje). Neuromuskularna blokada s odgovarajućom sedacijom, paraliza mišića, i druge suportivne mjere mogu biti potrebne. Liječenje autonomne abnormalnosti (npr, hipertenzija, tahikardija) treba biti s kratkodjelujućim lijekovima (npr nitroprusid, esmolol), jer se autonomni učinci mogu brzo promijeniti.

Ako simptomi traju unatoč suportivnim mjerama, može se dati serotoninski antagonist ciproheptadin oralno ili putem NGS (12 mg, zatim se doda 2 mg q 2 sata dok ne dođe do odgovora). Klorpromazin i olanzapin mogu biti učinkoviti, ali ne koriste se rutinski zbog mogućih nuspojava. Za razliku od maligne hipertermije i neuroleptičkog malignog sindroma, dantrolen ne treba koristiti.

Preporučuje se savjetovanje toksikologa i može se ostvariti pozivom Centra za kontrolu otrovanja ili pristupom na popis centara za trovanje SZO-e. (http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/index.html).

Ključne točke

 • Lijekovi koji povećavaju serotoninergičku aktivnost mogu dovesti do hipertermije i neuromuskularne hiperaktivnosti, uz komplikacije metaboličke acidoze, rabdomiolize, napadaje, akutne ozljede bubrega, i DIK-a..

 • Dijagnoza je vjerojatna ako su pacijenti uzimali serotoninergičke lijekove i imaju mišićnu hipertoniju, spontani klonus, tremor plus hiperrefleksiju ili kombinaciju okularnog ili induciranog klonusa, uz ili uznemirenost dijaforezu ili temperaturu > 38 ° C.

 • Serotonin sindrom može se razlikovati od neuroleptičkog malignog sindroma anamnezom uzimanja pojedinog lijeka, brzim nastupom simptoma (primjerice, u roku od 24 sata od njezina lijeka okidač) i hiperrefleksijom..

 • Ukinuti serotoninske lijekove i dati benzodiazepine.

 • Agresivno liječiti komplikacije i uzeti u obzir ciproheptadin.