Vrste alternativne medicine

Autor: Denise Millstine, MD
Urednik poglavlja: Saša Gulić, dr. med.
Prijevod: Matej Paić, dr. med.

Općenito se razlikuje pet kategorija komplementarne i alternativne medicine:

Imena mnogih postupaka tek dijelom opisuju njihove komponente.

(Vidi također Pregled integrativne, komplementarne i alternativne medicine.)

Alternativni medicinski sustavi

Riječ je o sustavima s definiranom filozofijom i objašnjenjima bolesti, dijagnostikom i liječenjem. Oni uključuju sljedeće:

Medicina uma i tijela

Ove intervencije počivaju na teoriji da mentalni i emocionalni čimbenici utječu na fizičko zdravlje preko međuzavisnih neuralnih, hormonskih i imunoloških veza u organizmu. Bihevioralne, psihološke, socijalne i spiritualne tehnike se koriste kako bi se poboljšala sposobnost uma da utječe na tijelo i na taj način sačuva zdravlje i spriječi ili izliječi bolest.

Kako ima dosta znanstvenih dokaza koji govore u prilog djelotvornosti tih postupaka, za mnoge od tih pristupa se danas smatra da pripadaju glavnoj struji medicine. Primjerice sljedeće tehnike koriste se u liječenju kronične boli, bolesti koronarnih arterija, glavobolja, nesanice, kao i kao pomoć tijekom poroda:

Te se tehnike rabe i kao pomoć pacijentima u nošenju sa simptomima karcinoma povezanim uz samu bolest ili terapiju i da bi se pripremili za kirurški zahvat.

Biološki utemeljene metode

Koriste supstance koje se pojavljuju prirodno da bi utjecale na zdravlje. Ove metode uključuju sljedeće:

Manipulativne metode

Metode manipulacije tijelom usredotočene su prvenstveno na tjelesne strukture i sustave (npr, kosti, zglobove, meka tkiva). Te metode temelje se na uvjerenju da tijelo može regulirati i liječiti sebe i da su njegovi dijelovi međuovisni. One uključuju

Akupunktura se također ponekad smatra manipulativnom terapijom.

Neke od ovih metoda mogu rezultirati ozljedama koje se mogu pogrešno protumačiti znakovima traume ili zlostavljanja djece. Smatra se da ove terapije mogu stimulirati energiju i izlazak toksina iz tijela. Međutim, ne postoje istraživanja koja govore o njihovoj učinkovitosti.

Energetska medicina

Energetska medicina ima za cilj manipulaciju diskretnim poljima energije (takozvanim biopoljima) za koja se misli da postoje oko tijela i da mogu utjecati na zdravlje. Sve se ove metode temelje na vjerovanju da u biopoljima leži univerzalna životna sila ili suptilna energija. Povijesno gledano, vitalistic sila postavio objasniti biološke procese koji još nisu razumjeli. Kako je biološka znanost napredovala, ta je sila odbačena. Neki istraživači nastavljaju istraživati postojanje biopolja i suptilnih energija.

Energetsku medicinu čini nekoliko vrsta terapije, uključujući sljedeće: