Linkozamidi, oksazolidinoni i streptogramini

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Linkozamidi klindamicin , oksazolidinoni (linezolid, tedizolid, streptogramini (dalfopristin [streptogramin A] i kvinuinupristin [streptogramin B]) svrstani su u zajedničku skupinu zbog sličnog mehanizma djelovanja i antibakterijskog spektra. Iz sličnih razloga i makrolidi mogu biti uključeni u ovu skupinu. Navedeni antibiotici inhibiraju sintezu proteina vezujući se za podjedinicu ribosoma 50S.

Križna rezistencija nastaje između sljedećih antibiotika jer se vežu na isto ciljno mjesto:

Križna rezistencija se ne javlja između ovih antibiotika i dalfopristina i oksazolidinona koji se vežu za različita ciljna mjesta na 50S podjedinici ribosoma.