Ginekomastija

Autor: Irvin H. Hirsch, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: Dajana Katičić, dr. med.

Ginekomastija je hipertrofija žljezdanog tkiva dojke u muškaraca. Mora se razlikovati od pseudoginekomastije kod koje je povećano masno tkivo dojke, ali ne i žljezdano tkivo dojke.

Patofiziologija

Tijekom djetinjstva i puberteta, povećanje muških grudi je normalno (fiziološka ginekomastija). Ono je obično prolazno, obostrano, glatko, čvrsto i simetrično raspoređeno ispod areole; Fiziološka ginekomastija koja se razvija tijekom puberteta obično se razriješi u roku od oko 6 mj do 2 god. Slične se promjene mogu zbiti tijekom starosti ali su češće jednostrane. Većina povećanja je uzrokovana proliferacijom strome a ne kanalića dojke. Mehanizam je obično smanjenje učinka androgena ili povećanje učinka estrogena (npr pad proizvodnje androgena, povećanje proizvodnje estrogena, blokade androgena, izmještanje estrogena od SHBG, defekti androgenih receptora).

Ako pretrage ne nađu uzrok ginekomastije, smatra se da je idiopatski. Uzrok se ne može naći jer je ginekomastija fiziološka ili zato što više ne postoji dokaz o početnom događaju.

Etiologija

U dojenčadi i dječaka, najčešći uzrok je

 • fiziološka ginekomastija

Kod muškaraca, najčešći uzroci su (vidi tablicu)

 • Perzistentna ginekomastija puberteta

 • idiopatska ginekomastija

 • Lijekovi (posebno spironolakton, anabolički steroidi i antiandrogeni-vidi tablicu)

Rak dojke, što je rijetkost u muškaraca može dovesti do jednostrane abnormalnosti dojki, ali se rijetko zamijeni s ginekomastijom.

Neki uzroci ginekomastije

UZROK

sugestivne nalazi

DIJAGNOSTIČKI PRISTUP

FSH = hormon za stimulaciju folikula; LH = lutenizirajući hormon.

Kronična bolest bubrega

Anamneza kronične bolesti bubrega

Serumski elektroliti, ureja i kreatinin

Analiza urina

Urinokultura i koncentracija Na, K, i kreatinina u mokraći

Ciroza

Često anamneza bolesti jetre, uporaba alkohola, ili oboje

Ascites, spider nevusi, proširene vene u trbuhu

Rutinska laboratorijska ispitivanja

Ponekad biopsija jetre

lijekovi (vidi tablicu)

Uporaba lijekova u anamnezi

Pokušaj prestanka uzimanja lijeka

Feminizirajući adrenokortikalni tumor

Palpabilna masa, atrofija testisa

Slikovne metode (MRI ili CT)

Hipertireoza

Tremor, nepodnošenje topline, proljev, tahikardija, gubitak težine, gušavost, egzoftalmus

Funkcijiski testovi štitnjače

Hipogonadizam

Predpubertetski nastup: Nerazvijena sekundarna spolna obilježja

Postpubertal nastup: smanjen libido, erektilna disfunkcija, promjena raspoloženja, smanjene mišićne mase i povećanje masnog tkiva, osteopenija, atrofija testisa, blage kognitivne promjene

Koncentracija FSH, LH i razina testosterona ( vidi: Dijagnoza)

Paraneoplastična ektopična proizvodnja humanog korionskog gonadotropina (hCG)

Eventualno znakovi primarnog tumora ili simptomi i znakovi hipogonadizma

Obrada zbog sumnje na primarni tumor

Tumori testisa

testikularna masa

Mogući simptomi i znakovi hipogonadizma

Ultrazvuk

Hranjenje nakon pothranjenosti

Gubitak mišića i masnog tkiva, gubitak kose, promjene na koži, učestale infekcije, umor, znaci nedostatka vitamina (npr osteopenija)

Klinička procjena

Selektivna laboratorijska ispitivanja

idiopatska ginekomastija

Nema odstupanja u nalazima osim ginekomastije, bez simptoma, bez vidljivog uzroka

Ponovite kliničku procjenu za 6 mj

možda razina serumskog testosterona

Česti medikamentozni uzroci ginekomastije *

Kategorija

Lijekovi:

* Nisu svi lijekovi koji su povezani s ginekomastiom uzrokovali ginekomastiju putem testiranja.

Lijekovi su popisani redoslijedom u učestalosti povezanosti.

Lijekovi koji inhibiraju sintezu androgena ili aktivnost

Ciproteron (antiandrogen)

Dutasterid i finasterida (inhibitori 5α-reduktaze)

Goserelin, histrelin, leuprolid, triptorelin i (LH-RH agonisti)

Flutamid, bikalutamid, enzalutamid i nilutamid (antiandrogeni se koristi za liječenje raka prostate)

Antibiotici:

Efavirenz

Etionamid

Izonijazid

Ketokonazol

METRONIDAZOL 

Antineoplastični lijekovi

alkilirajući lijekovi

Imatinib

Metotreksat

vinca alkaloidi

Kardiovaskularni lijekovi

ACE inhibitori (npr, kaptopril, enalapril)

Amiodaron

Blokatori Ca kanala (npr. diltiazem, nifedipin, verapamil)

Metildopa

Rezerpin je kontraindiciran u depresivnih bolesnika, potreban je oprez u bolesnika s pozitivnom anamnezom na peptički ulkus Nužan je oprez kod primjene guanadrel sulfata i guanetidina, zbog ortostatske hipotenzije

spironolakton

Lijekovi koji djeluju na CNS

Diazepam

Haloperidol

Metadon

Fenotijazini

Triciklički antidepresivi

Anti ulkusni lijekovi

Cimetidin

ranitidin

Omeprazol

Hormoni

androgeni

ANABOLIČKI STEROIDI

Estrogeni

TSH = tireostimulirajući hormon.

Rekreacijske droge

OVISNOST O AMFETAMINIMA

Etanol

Heroin

Marihuana

OTC biljni lijekovi

ulje lavande

Ulje stabla čaja

Ostali lijekovi:

auranofin

dietilpropion

domperidon

Metoklopramid

Fenitoin

Penicilamin

Sulindak

Teofilin

Evaluacija

Dijagnoza se zasniva na podacima iz zdravstvene i prehrambene anamneze, tjelesnom pregledu, analizi sastava tijela i odabranim laboratorijskim pretragama. Anamneza:

Anamneza sadašnje bolesti trebala bi pomoći u rasvjetljavanju trajanja povećanja grudi, odnosno potpunom razvoju sekundarnih spolnih obilježja, povezanosti pojave ginekomastije i puberteta, i prisustvu bilo genitalnih simptoma (npr, smanjeni libido, erektilna disfunkcija) i simptoma dojke (npr, bol, iscjedak iz bradavice).

Pregled po sustavima treba tražiti simptome koji upućuju na moguće uzroke, kao što su

 • Gubitak težine i umor (ciroza, pothranjivanje, kronična bolest bubrega, hipertireoza)

 • promjena boje kože (kronična bolest bubrega, ciroza)

 • Gubitak kose i učestale infekcije (pothranjivanje)

 • Frakture uz krhkost (pothranjivanje, hipogonadizam)

 • Raspoloženje i kognitivne promjene (hipogonadizam)

 • Tremor, nepodnošenje topline i proljev (hipertireoza)

Povijest bolesti treba usmjeriti na poremećaje koji mogu uzrokovati ginekomastiju i uključuju anamnezu svih propisanih i OTC lijekova.

Fizikalni pregled:

Kompletan pregled se obavlja, uključujući i procjenu vitalnih znakova, kože, i opći izgled. Vrat se pregledava za gušavost. Trbuh se pregledava za ascites, varikozne vene i sumnjive nadbubrežne mase. Ocjenjuje se razvoj sekundarnih spolnih obilježja (npr penis, stidne dlake i aksilarne dlake). Testisi su ispitani na mase ili atrofijue.

Pregledavaju se grudi, a pacijenti su ležeći s rukama iza glave. Ispitivači postave svoj palac i kažiprst zajedno sa suprotnih strana bradavica sve dok nisu spojeni. Svakiiscjedak iz bradavica se bilježi. Kvržice se procjenjuju i karakteriziraju u vidu lokacije, konzistencije, pomičnosti u odnosu na podlogu tkiva i promjena na koži. Pazuh se pregledava na zahvaćene limfne čvorove kod muškaraca koji imaju u grudima kvržice.

Upozoravajući znakovi

Sljedeći nalazi su od posebne važnosti:

 • Lokalizirano ili ekscentrično oticanje dojke, posebno iscjedak bradavica, fiksacija na koži, ili tvrda konzistencija.

 • Simptomi i znakovi hipogonadizma (npr odgođen pubertet, atrofija testisa, smanjeni libido, erektilna disfunkcija, smanjeni udio mišićne mase, gubitak vizualno-prostorne sposobnosti)

 • Simptomi i znakovi hipertireoze (npr tremor, tahikardija, znojenje, nepodnođenje vrućine, gubitak težine)

 • testikularna masa

 • Nedavna pojava bolne, osjetljive ginekomastije u odraslih

Interpretacija nalaza

Kod pseudoginekomastije, ispitivač ne osjeti otpor između palca i kažiprsta dok se ne spoje kod bradavice. Nasuprot tome, kod ginekomastije, obod tkiva> 0,5 cm u promjeru okružuje bradavicu simetrično i slične je konzistencije na samu bradavicu. N rak dojke upućuje oteklina s bilo kojim od sljedećih karakteristika:

 • Ekscentrična jednostrana lokacija

 • Čvrsta ili tvrda konzistencija

 • Fiksacija na koži ili fascije

 • iscjedak iz bradavice

 • Koža izgleda naračine kore

 • uvlačenje bradavice

 • Zahvađanje aksilarnih limfnih čvorova

Ginekomastija u odraslih s nedavnim nastajanjem koja uzrokuje bol češće je uzrokovana hormonalnim poremećajima (npr tumora, hipogonadizam) ili lijekovima. Drugi nalazi također mogu biti od pomoći (vidi tablicu).

Testiranje

Ako se sumnja na rak dojke, mamografija bi trebala biti učinjena. Ako se sumnja na drugi poremećaj, treba učiniti odgovarajuće pretrage (vidi tablicu). Opsežna testiranja su često nepotrebna, posebno za pacijente kod kojih je ginekomastija kronična i primjećuje se samo tijekom fizičkog pregleda. Hipogonadizam ima nešto zajedničko sa starenjem, te neki autori preporučuju mjerenje serumske razine testosterona u starijih muškaraca, posebice ako drugi rezultati ukazuju na hipogonadizam. Međutim, kod odraslih s nedavno konstatiranom bolnom ginekomastijom koja nije uzrokovana lijekovima ili drugim evidentnim patološkim uzrokom, preporuča se mjerenje serumske razine LH, FSH, testosterona, estradiola, i humanog korionskog gonadotropina (hCG). Bolesnici s fiziološkom ili idiopatskom ginekomastije treba evaluirati opet za 6 mjeseci.

Liječenje

U većini slučajeva nije potrebno specifično liječenje jer se ginekomastija obično povlači sama od sebe ili nestaje nakon prestanka primjene lijeka koji ju je uzrokovao (osim možda, anaboličnih steroida) ili izlječenja osnovnog poremećaja. Neki liječnici pokušati tamoksifen 10 mg dva puta dnevno PO ako su bol i osjetljivost vrlo neugodni u muškaraca i adolescenata, ali to liječenje nije uvijek učinkovito. Tamoksifen može također spriječiti ginekomastiju u muškaraca koji se liječe visokom dozom antiandrogena (npr bikalutamid) za karcinom prostate; radioterapija dojke je alternativa. Pvlaćenje ginekomastije je vjerojatno nakon 12 mj. Ako je estetski izgled neprihvatljiv, može se pribjeći kirurškom odstranjenju viška tkiva dojke (npr. sukcijska lipektomija ili estetski kirurški zahvat).

Ključne točke

 • Ginekomastiju treba razlikovati od povećanja masnog tkiva dojke.

 • Ginekomastija je često fiziološka ili idiopatska.

 • Širok izbor lijekova može uzrokovati ginekomastiju.

 • Bolesnici trebaju biti se ocijeniti u kliničkom sumnjom na genitalnu ili sistemskih bolesti.