Infekcija submandibularnog postora

Autor: Clarence T. Sasaki, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Vladimir Bedeković, dr. med.
Prijevod: Filip Bacan, dr. med.

Infekcija submandibularnog prostora je akutni celulitis mekih tkiva ispod usne šupljine. Simptomi su bol, disfagija i potencijalno smrtonosna opstrukcija dišnog puta. Dijagnoza se obično postavlja klinički. Liječenje uključuje osiguranje dišnog puta, kiruršku drenažu i IV primjenu antibiotika.

Infekcija submandibularnog prostora je brzo napredujući, indurirani celulitis unutar suprahioidnih mekih tkiva, dna usne šupljine te sublingualnog i submaksilarnog područja bez stvaranje apscesa. Premda se ne radi o pravom apscesu, klinički mu nalikuje i liječi se na sličan način.

Bolest obično nastaje iz odontogene infekcije, osobito 2. i 3. donjeg molara ili širenjem peritonzilarnog celulitisa. Čimbenici koji doprinose infekciji su loša dentalna higijena, vađenje zuba i trauma (npr. prijelomi mandibule, laceracije dna usne šupljine).

Simptomi i znakovi

Rani znakovi su bol u zahvaćenom zubu uz jako bolnu lokaliziranu submentalnu i sublingualnu induraciju. Brzo se može razviti otvrdnuće dna usne šupljine poput daske te induracij suprahioidnih mekih tkiva. Slinjenje, trizmus, disfagija, stridor uslijed edema grkljana i izdignuće korijena jezika prema nepcu mogu biti prisutni. Isto tako, može biti izražena vrućica, tresavica i tahikardija. Bolest za nekoliko sati dovodi do opstrukcije dišnog puta, i radi češće od drugih infekcija vrata.

Dijagnostika

  • Klinička procjena, a ponekad i CT

Dijagnoza je obično očita. Ako ne, učini se CT.

Liječenje

  • Održavanje prohodnosti dišnih putova

  • Kirurški rez i drenaža

  • Antibiotici aktivni protiv oralne flore

Najveći prioritet je osiguranje prohodnosti dišnog puta. Budući da edem otežava endotrahealnu intubaciju, prednost se daje fiberoptičkoj nazotrahealnoj intubaciji s topičkim anestetikom u kirurškoj sali ili JIL–u, dok je bolesnik pri svijesti. Kod nekih bolesnika potrebno je učiniti traheotomiju Bolesnike kojima nije potrebna hitna intubacija mora se pomno nadzirati, a može im privremeno koristiti maska s kisikom.

Incizija i drenaža uz postavljanje drena duboko u milohioidne mišiće ublažava pritisak. Izbor antibiotika treba biti takav da pokrije oralne anaerobe i aerobe (npr. klindamicin, ampicilin/sulbaktam, visoka doza penicilina).