Poremećaji metabolizma aminokiselina i organskih kiselina

Autor: Matt Demczko, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Danijela Petković Ramadža, dr. med.

Poremećaji transporta aminokiselina u bubrežnim tubulima uključuju cistinuriju i bolest obitelji Hartnup, o kojima se raspravlja na drugom mjestu. Poremećaji metabolizma aminokiselina i organskih kiselina uključuju

Osim toga, postoje brojni drugi poremećaji metabolizma aminokiselina i organskih kiselina, uključujući poremećaje beta- i gama-amino kiselina, gama-glutamilskog ciklusa, glicina, histidina, lizina, prolina i hidroksiprolina, i druge ostali poremećaji aminokiselina.

Poremećaji beta-amino kiselina i gama-amino kiselina

Bolest (OMIM broj)

Neispravan protein ili enzim

Neispravan gen ili geni (kromosomske lokacije)

Opaske

* Gen je identificiran i molekularna osnova je razjašnjena.

OMIM = online mendelian inheritance in man (vidi OMIM database).

Hiper-β-alaninemia (237400)

β-alanin-α-ketoglutarat aminotransferaza

Nije definirano

Biokemijski profil: Povišen β-alanin, taurin, γ-aminobutirat (GABA), i β-aminoizobutirat u mokraći

Kliničke značajke: Napadaji, pospanost, smrt

Liječenje: Piridoksin

Nedostatak metilmalonat/malonat semialdehid dehidrogenaze s 3-amino i 3-hidroksi acidurijom (236795)

Metilmalonat/malonat semialdehid dehidrogenaza

ALDH6A1 (14q24.3) *

Biokemijski profil: Povišen 3-hidroksiizobutirat 3-aminoizobutirat, 3-hidroksipropionat β-alanin, i 2-etil-3-hidroksipropionat

Kliničke značajke: Bez simptoma ili blaži simptomi

Liječenje: nema

Nedostatak metilmalonil semialdehid dehidrogenaze s blagom metilmalonskom acidemijom

Metilmalonil semialdehid dehidrogenaza (vidi metabolizam aminokiselina razgranatog lanca, gore)

ALDH6A1 (14q24.1)

Biokemijski profil: Umjereno pojačano izlučivanje metilmalonata mokraćom

Kliničke značajke: Razvojno zaostajanje, napadaji

Učinkovitog liječenja nema.

β-aminoizobutirična acidurija (210100)

D(R)-3-aminoizobutirat: piruvat aminotransferaza

Nije definirano

Biokemijski profil: Povišena β-aminoizobutirična kiselina

Kliničke značajke: Benigno stanje

Liječenje: Nije potrebno

Piridoksin ovisna epilepsija (266100)

Nije definirano

Specifični gen nije određen (5q31.2-q31.3)

Biokemijski profil: Povišen glutamat u likvoru

Kliničke značajke: Farmakorezistentna epilepsija, visokofrekventan plač, hipotermija, iritabilnost, distonija, hepatomegalija, hipotonija, dispraksija, razvojno zaostajanje

Liječenje: Piridoksin

Nedostatak GABA-transaminaze (13715)

4-aminobutirat-α-ketoglutarat aminotransferaza

ABAT (16p13.3) *

Biokemijski profil: Povišen GABA i β-alanin u plazmi i likvoru, povišen karnozin

Kliničke značajke: Ubrzani rast, napadaji, hipoplazija malog mozga, psihomotoričko zaostajanje, leukodistrofija, supresija osnovne cerebralne aktivnosti s povremenim izbijanjima u EEG-u

Liječenje: Nema poznate terapije

4-hidroksibutirična acidurija (271980)

Sukcinil semialdehid dehidrogenaza

ALDH5A1 (6p22) *

Biokemijski profil: Povišen 4-hidroksibutirat i glicin u mokraći

Kliničke značajke: Psihomotoričko zaostajanje, usporen razvoj govora, hipotonija

Liječenje: Vigabatrin

Karnozinemija, homokarnozinoza, ili oboje (236130, 212200)

Karnozinaza

Specifični gen nije određen (18q21.3)

Biokemijski profil: U karnozinemiji je prisutna karnozinurija unatoč prehrani bez mesa, povišen anserin u mokraći nakon uzimanja hrane koja sadrži imidazol dipeptide, u likvoru se ne nađe biokemijskih odstupanja

U homokarnozinozi je povišen homokarnozin u likvoru, a normalan karnozin u serumu

Kliničke značajke: Benigno stanje; simptomi koji su se ranije povezivali s ovim poremćajem su vjerojatno posljedica pogrešnog tumačenja

Liječenje: Nije potrebno

Poremećaji ciklusa gama-glutamila

Bolest (OMIM broj)

Neispravan protein ili enzim

Neispravan gen ili geni (kromosomske lokacije)

Opaske

* Gen je identificiran i molekularna osnova je razjašnjena.

OMIM = online mendelian inheritance in man (vidi OMIM database).

Nedostatak γ-glutamilcistein sintetaze (230450)

γ-glutamilcistein sintetaza

GGLC (6p12) *

Biokemijski profil: Aminoacidurija, manjak glutationa

Kliničke značajke: Hemoliza, spinocerebelarna degeneracija, periferna neuropatija, miopatija

Liječenje: Nema jasnih preporuka za liječenje; izbjegavanje lijekova koji izazivaju hemolitičku krizu u nedostatku G6PD

Piroglutaminska aciduria (5-oksoprolinurija, 266130, 231900)

Glutation sintetaza

GSS (20q11.2) *

Biokemijski profil: Povišen 5-oksoprolin u mokraći, plazmi i likvoru; povišen γ-glutamilcistein; smanjena koncentracija glutationa

Kliničke značajke: Hemoliza, ataksija, epileptički napadaji, intelektualne teškoće, spastičnost, metabolička acidoza

Nema dokaza o neurološkim oštećenjima u blagom obliku bolesti

Liječenje: Na-bikarbonat ili citrat, vitamini E i C, izbjegavanje lijekova koji izazivaju hemolitičke krize u nedostatku G6PD-a

Nedostatak γ-glutamiltranspeptidaze (glutationurija; 231950)

γ-glutamiltranspeptidaza

Specifični gen nije određen (22q11.1-q11.2)

Biokemijski profil: Povišen glutation u plazmi i mokraći

Kliničke značajke: Intelektualne teškoće

Nema specifičnog liječenja.

Nedostatak 5-oksoprolinaze (260005)

5-oksoprolinaza

Nije definirana

Biokemijski profil: Povišen 5-oksoprolin u mokraći

Kliničke značajke: Vjerojatno benigni poremećaj

Liječenje: Nije potrebno

Poremećaji metabolizma lizina

Bolest (OMIM broj)

Neispravan protein ili enzim

Neispravan gen ili geni (kromosomske lokacije)

Opaske

* Gen je identificiran i molekularna osnova je razjašnjena.

OMIM = online mendelian inheritance in man (vidi OMIM database).

Hiperlizinemija (238700)

Lizin:α-ketoglutarat reduktaza

AASS (7q31.3) *

Biokemijski profil: Hiperlizinemija

Kliničke značajke: Slabost mišića, konvulzije, blaga anemija, intelektualne teškoće, pojačana rastezljivost zglobova, ektopija leće; ponekad benigna

Liječenje: Ograničen unos lizina

2-ketoadipinska acidemija (245130)

2-ketoadipinska dehidrogenaza

Nije definirano

Biokemijski profil: Povišeni 2-ketoadipat, 2-aminoadipat i 2-hidroksiadipat u mokraći

Kliničke značajke: Benigni poremećaj

Liječenje: Nije potrebno

Glutarna acidemija tip I (231670)

Glutaril CoA dehidrogenaza

GCDH (19q13.2) *

Biokemijski profil: Pojačano izlučivanje glutarne i 2-hidroksiglutarne kiseline u mokraći

Kliničke značajke: Distonija, diskinezija, degeneracija nukleusa kaudatusa i putamena, frontotemporalna atrofija, arahnoidalne ciste

Liječenje: Agresivno liječenje u tijeku interkurentne bolesti, karnitin

Ograničenje unosa proteina, lizina i triptofana

Saharopinurija (268700)

α-aminoadipinski semialdehid-glutamat reduktaza

AASS (7q31.3) *

Biokemijski profil: Povišen lizin, citrulin, histidin i saharopin u mokraći

Kliničke značajke: Intelektualne smetnje, spastična diplegija, nizak rast, abnormalnosti u EEG-u

Liječenje: Nije jasno definirano

Prolin i poremećaji metabolizma hidroksiprolina

Bolest (OMIM broj)

Neispravan protein ili enzim

Neispravan gen ili geni (kromosomske lokacije)

Opaske

* Gen je identificiran i molekularna osnova je razjašnjena.

OMIM = online mendelian inheritance in man (vidi OMIM database).

Hiperprolinemija, tip I (239500)

Prolin oksidaza (prolin dehidrogenaza)

PRODH (22q11.2) *

Biokemijski profil: Povišen prolin u plazmi te prolin, hidroksiprolin i glicin u mokraći

Kliničke značajke: Obično benigni poremećaj; nasljedni nefritis, senzorineuralna gluhoća

Liječenje: Nije potrebno

Hiperprolinemija, tip II (239510)

Δ1-pirolin-5-karboksilat dehidrogenaza

P5CDH (1p36) *

Biokemijski profil: Povišen prolin i pirolin-5-karboksilat (P5C) u plazmi; povišeni P5C, Δ1-pirolin-5-karboksilat, prolin, hidroksiprolin i glicin u mokraći

Kliničke značajke: Epileptički napadaji tijekom djetinjstva, intelektualne teškoće

U odrasloj dobi benigni tijek

Liječenje: Nije potrebno

Nedostatak Δ1-pirolin-5-karboksilat sintetaze (138250)

Δ1-pirolin-5-karboksilat sintetaza

PYCS (10q24.3) *

Biokemijski profil: Niski prolin, citrulin, arginin i ornitin u plazmi

Kliničke značajke: Hiperamonijemija, očna mrena, intelektualne teškoće, hiperelastičnost zglobova

Liječenje: Izbjegavanje gladovanja

Hiperhidroksiprolinemija (237000)

4-hidroksiprolin oksidaza

Nije definirano

Biokemijski profil: Hidroksiprolinemija

Kliničke značajke: Povezanost s bolesti nije dokazana

Liječenje: Nije potrebno

Nedostatak prolidaze (170100)

Prolidaza

PEPD (19q12-q13.11) *

Biokemijski profil: Profil aminokiselina u nehidroliziranom urinu normalan, ali povišen prolin i hidroksiprolin u kiselo-hidroliziranom urinu

Kliničke značajke: Ulkusi kože, česte infekcije, dismorfična obilježja, imunodeficijencija, intelektualne teškoće, kronična plućna bolest

Liječenje: Dodatak prolina, Mn ++ i askorbinske kiseline, esencijalnih aminokiselina, transfuzije krvnih derivata (koncentrata eritrocita), topička primjena masti s prolinom i glicinom

Ostali poremećaji metabolizma aminokiselina i organskih kiselina

Bolest (OMIM broj)

Neispravan protein ili enzim

Neispravan gen ili geni (kromosomske lokacije)

Opaske

* Gen je identificiran i molekularna osnova je razjašnjena.

OMIM = online mendelian inheritance in man (vidi OMIM bazu podataka na OMIM database.

Sarkozinemija (268900)

Laktat dehidrogenaza

Specifični gen nije određen (9q34)

Biokemijski profil: Povišen sarkozin u plazmi

Kliničke značajke: Benigni poremećaj; neki izvještaji o intelektualnim teškoćama

Liječenje: Nije potrebno

D-glicerična acidurija (220120)

D-glicerat kinaza

Nije definirano

Biokemijski profil: Pojačano izlučivanje D-glicerične kiseline u mokraći

Kliničke značajke: Kronična acidoza, hipotonija, konvulzije, intelektualne poteškoće

Liječenje: Bikarbonat ili citrat za liječenje acidoze

Bolest obitelji Hartnup (234500)

Sustav B(0) prijenosnik neutralnih aminokiselina

SLC6A19 (5p15) *

Biokemijski profil: Neutralna aminoacidurija

Kliničke značajke: Atrofija sluznice jezika, fotodermatitis, povremena ataksija, hipertonija, epileptični napadaji, psihoza

Liječenje: Nikotinamid

Cistinurija

Bubrežni prijenosnik dibazičnih aminokiselina

Biokemijski profil: Pojačano izlučivanje cistina, lizina, arginina i ornitina urinom

Kliničke značajke: Nefrolitijaza, povećan rizik od neuroloških problema

Liječenje: Održavanje primjerene hidracije dostatnim unosom tekućine, bikarbonati ili citrati, penicilamin ili merkaptopropionilglicin

Tip I (220100)

Teška podjedinica

SLC3A1 (2p16.3) *

Tipovi II i III (600918)

Laka podjedinica

SLC7A9 (19q13.1) *

Iminoglicinurija (242600)

Bubrežni prijenosnik prolina, hidroksiprolina, i glicina

Nije definirano

Biokemijski profil: Povišen prolin, hidroksiprolin i glicin u urinu, uz normalne koncentracije u plazmi

Kliničke značajke: Vjerojatno benigni poremećaj

Liječenje: Nije potrebno

Nedostatak gvanidinoacetat metiltransferaze (601240)

Gvanidinoacetat metiltransferaza

GAMT (19p13.3) *

Biokemijski profil: Povišen gvanidinoacetat, smanjen kreatin i fosfokreatin

Kliničke značajke: Razvojno zaostajanje, hipotonija, ekstrapiramidni pokreti, konvulzije, autistično ponašanje

Liječenje: Nadomještanje kreatina

Cistinoza

Vidjeti Tablicu Poremećaji lizosomskih prijenosnika