Elektronički zdravstveni zapis (EHR) i podrška u kliničkim odlukama

Autor: Douglas L. McGee, DO
Urednik poglavlja: Saša Gulić, dr. med.
Prijevod: Mia Knobloch , dr. med.

Elektronički zdravstveni zapis (EHR) katalizirao je promjene za kliničare stavljajući na raspolaganje ogromne količine podataka o pacijentu i drugih informacija koje bi se mogle koristiti za podršku u kliničkim odlukama (CDS).

Zakonodavstvo u SAD-u stvorilo je financijske poticaje za usvajanje EHR-a i, što je još važnije, dobivanje smislene uporabe od EHR-a. Iako je usvajanje EHR-a u Sjedinjenim Državama žustro, uloga koju on igra u skrbi za pacijente je nejasna i nastavit će se razvijati dugi niz godina s otkrivanjem novih upotreba.

Čista količina informacija o pacijentu dostupna na jednoj elektroničkoj lokaciji, a ne u količinama papira, može pomoći u odlučivanju kliničara, čak i ako EHR služi samo kao skladište informacija i slika koje se mogu pretraživati, pregledavati i uspoređivati.

Slijede neke prednosti EHR-a:

Općenito govoreći, ove mjere imaju za cilj smanjiti varijacije u kliničkoj praksi usmjeravajući kliničare prema onome što se smatra najboljom praksom kako su utvrdili stručni paneli, strukovne udruge, pružatelji osiguranja ili zdravstvene ustanove. Budući da se EHR bilježi kada se takvi okidači ili pozivi daju liječnicima, pridržavanje protokola ili smjernica može se mjeriti. Ovi primjeri prikazuju još neostvareni potencijal EHR-a u CDS-u. Sazrijevanje EHR sustava i rafinirani EHR-CDS u budućnosti će poboljšati tradicionalno medicinsko odlučivanje.

Literatura

  • 1. Kharbanda EO, Asche SE, Sinaiko AR, et al: Clinical decision support for recognition and management of hypertension: a randomized trial. Pediatrics141(2), 2018. doi: 10.1542/peds.2017-2954.

  • 2. Huber TC, Krishnaraj A, Patrie J, et al: Impact of a commercially available clinical decision support program on provider ordering habits. J Am Coll RadiolJ Am Coll Cardiol 62 (25 Suppl): D34-41 2013. doi: 10.1016/j.jacr.2018.03.045.

Više informacija

  • The Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act: Promotes the adoption and meaningful use of health information technology