Pregled infekcija kod novorodenčeta

Autor: Brenda L. Tesini, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Katarina Bojanić, dr. med.

Neonatalne infekcije mogu nastati:

  • Transplacentarno ili ascendentno nakon prsnuća plodovih ovoja.

  • Tijekom prolaska djeteta kroz porođajni kanal.

  • Iz okoline nakon poroda (postpartalno).

Česti virusni uzročnici su herpes simpleks, HIV, citomegalovirus (CMV) i hepatitis B. Intrapartalna infekcija HIV-om i hepatitisom B nastaje tijekom poroda prolaskom kroz porođajni kanal ili uzlaznim putem ako se porod odgađa nakon prsnuća plodovih ovoja. Ovi virusi se rijetko prenose transplacentarno, dok se CMV često prenosi transplacentarno.

Bakterijski uzročnici uključuju streptokok grupe B (BHSB), crijevne gram negativne organizme (ponajprije Escherichia coli), Listeria monocytogenes, gonokok i klamidija.

Infekcije stečene u maternici

Intrauterina infekcija može nastati u bilo kojoj gestacijskoj dobi, obično nakon neprepoznate ili subkliničke infekcije majke. Posljedice ovise o uzročniku i tjednu gestacije a uključuju spontani pobačaj spontani pobačaj, prijevremeni porod prijevremeni porod, mrtvorođenje mrtvorođenče, intrauterini zastoj rasta, prirođene malformacije rubeola, simptomatsku (npr. toksoplazmoza, sifilis) ili asimptomatsku (CMV) infekciju.

Česti infektivni uzročnici koji se prenose transplacentarno uključuju rubeolu, toksoplazmu, CMV i sifilis. HIV i Hepatitis B rijetko se prenose transplacentarno.

Intrapartalne infekcija

Neonatalne infekcije koje uzrokuju herpes simplex virus, HIV, hepatitis B, skupina B streptokoka, crijevne gram-negativne bakterije (prvenstveno Escherichia coli), Listeria monocytogenes, gonokok i i klamidije obično nastaju tijekom prolaska kroz zaraženi porođajni kanal. Ascendentna infekcija može nastati kada je porod odgođen nakon prijevremenog prsnuća plodovih ovoja.

Postpartalne infekcije

Postpartalne infekcije stečene su iz okoline, obično kontaktom s inficiranom majkom (npr. tuberkuloza koja se također može prenjeti i prenatalno), preko majčinog mlijeka (HIV, CMV), u kontaktu sa zdravstvenim osobljem i bolničkim okruženjem vidi: Hospitalne infekcije kod Novorođenčeta.

Faktori rizika za neonatalne infekcije

Opasnost intrapartalne i postpartalne infekcije obrnuto je razmjerna gestacijskoj dobi. Novorođenčad je imunološki nezrelija, imaju manji broj polimorfonuklearnih leukocita, monocita i slabiji stanični imunološki odgovor, nedonoščad su posebno osjetljiva nedonoščad vidi: Imunološka funkcija novorođenčeta.

Majčina IgG protutijela aktivno se prenose kroz posteljicu, učinkovite razine dosežu se pred termin. IgM protutijela ne prolaze posteljicu. Kod nedonoščadi smanjeno je stvaranje vlastitih protutijela i aktivnost komplementa. Isto tako, veća je vjerojatnost da će nedonoščad biti podvrgnuta invazivnim postupcima (npr. endotrahealnoj intubaciji, intravaskularnim kateterima) koji pogoduju razvoju infekcije.

Simptomi i znakovi

Znakovi infekcije kod novorođenčadi su nespecifični (npr. povraćanje, intolerancija hrane, pospanost, letargija, hiper/hipotermija, tahipneja, osip, proljev, distenzija abdomena). Kongenitalne infekcije stečene prenatalno mogu biti popraćene raznim poremećajima (npr. zastoj rasta, gluhoća, mikrocefalija, kongentialne anomalije, hepatosplenomegalija, neurološka odstupanja).

Dijagnoza

  • Klinička procjena

Važno je pomisliti na infekciju sepsu, uključujući i sepsu kod novorođenčadi koja pokazuje znakove bolesti po porodu ili ubrzo nakon rođenja, posebice onih s faktorima rizika. Potrebno je tragati za infekcijama kao što su kongenitalna rubeola kongenitalna rubeola, sifilis sifilis, toksoplazma toksoplazma i CMV CMV kod novorođenčadi s poteškoćama kao što su nenapredovanje, gluhoća, mikrocefalija, razne anomalije, hepatosplenomegalija ili neurološka odstupanja.

Liječenje

  • Antimikrobna terapija

Primarno liječenje pretpostavljene bakterijske infekcije u novorođenčadi je primjena empirijske antimikrobne terapije, kao što su ampicilin i gentamicin ili ampicilin i cefotaksim. Kada pristigne antibiogram izbor lijeka se potvrdi ili mijenja jer uzročnici i njihova osjetljivost nisu specifični za novorođenčad. Međutim, na dozu lijeka i učestalost davanja utječu brojni čimbenici uključujući gestacijska dob, težina, starost te komorbiditet (npr. zatajenje bubrega i sl.) ( vidi: Preporučene doze odabranih antibiotika za parenteralnuprimjenu u novorođenčadi i vidi: Preporučene doze odabranih antibiotika za parenteralnuprimjenu u novorođenčadi).